Iha kivēṁ samajhaṇā hai ki sarīra vica ā'i'ōḍīna dī ghāṭa hai: 6 Mukha cinha

Ā'i'ōḍīna sarīra vica ika zarūrī padāratha hai jō thā'īrō'iḍa galaiṇḍa du'ārā hāramōna paidā karana la'ī varatī jāndī hai jō kharāba hō'ē sailāṁ dī muramata la'ī zimēvāra hudē hana, atē nāla hī pācaka kiri'ā.

Akaṛi'āṁ dē anusāra, viśava vica, ābādī dā ika tihā'ī hisā sarīra vica ā'i'ōḍīna dī ghāṭa nāla grasata hai.

Tusīṁ samajha sakadē hō ki inhāṁ lachaṇāṁ du'ārā sarīra vica isa padāratha dī ghāṭa hai: 1) Tuhāḍē vāla bāhara nikalaṇē śurū hō jāndē hana atē tuhāḍī camaṛī khuśaka hō jāndī hai;

Ā'i'ōḍīna

2) Tusīṁ dēkhi'ā ki tuhāḍī bhukha ghaṭaṇī śurū hō ga'ī hai; 3) tusīṁ jaladī thakaṇā śurū karadē hō, niratara susatatā atē susatī mahisūsa karadē hō; )) tusīṁ samēṁ samēṁ sira sira darada tōṁ pīṛata hō, tusīṁ mahisūsa karadē hō ki suṇana dī tībaratā ghaṭadī hai, atē yādadāśata akasara atē akasara asaphala hōṇa lagadī hai; 5) dila vica darada hōṇā śurū hudā hai atē sāha dī kamī ā'undī hai; 6) imayūniṭī kamazōra hō jāndī hai, tusīṁ akasara zukāma jāṁ hōra vā'irala rōgāṁ nāla bimāra hōṇā śurū karadē hō. Sarīra vica ā'i'ōḍīna dī ghāṭa nū pūrā karana la'ī, hēṭha ditē samudarī bhōjana atē hōra bhōjana nū bhōjana vica śāmala karanā akasara hudā hai: 1) Samudarī taṭa (300 tōṁ 480 milīgrāma pratī 100 g ā'i'ōḍīna hudā hai); 2) jhīṅgā (190 milīgrāma pratī 100 grāma); 3) kōḍa jigara (pratī 100 g 370 milīgrāma); 4) ḍabābada ​​ṭūnā (85 g - 17 milīgrāma ā'i'ōḍīna); 5) sādā dahīṁ (ika galāsa vica lagabhaga 154 milīgrāma); 6) ā'i'ōḍā'īzaḍa lūṇa (77 grāma pratī 1 grāma); 7) aḍē (50 g - 18 milīgrāma ā'i'ōḍīna); 8) prūna (5 ṭukaṛi'āṁ vica 13 milīgrāma ā'i'ōḍīna hudā hai).
Ika sarōta: https://ispovedi.com/