Janūnavādī vicārāṁ tōṁ kivēṁ chuṭakārā pā'i'ā jāvē: Vigi'ānī'āṁ nē ika sābata methodga kihā hai

Janūnavādī vicāra bahuta sārē lōkāṁ nū parēśāna karadē hana, ḵẖāsakara jē uha nākārātamaka bhāvātamaka dhāraṇāvāṁ hana.

Jē kujha nakārātamaka jāṇakārī avacētana padhara tē"pichōkaṛa" vica niratara kama kara rahī hai, tāṁ iha māṛē natījē vala lai jāndā hai.

Citā, ḍiparaiśana atē inasaumanī'ā varagī'āṁ samasi'āvāṁ dā vikāsa hōṇā śurū hō sakadā hai. Yūnā'īṭiḍa saṭēṭa dē vigi'ānī'āṁ nē janūnavādī vicārāṁ tōṁ chuṭakārā pā'uṇa la'ī ika rasatā labhaṇa dā phaisalā kītā. Māharāṁ dī khōja vidēśī iṭaranaiṭa sarōtāṁ du'ārā prakāśata kītī ga'ī sī.

#Dimāgīvicāra

Māhirāṁ nē bahuta prabhāvaśālī tarīki'āṁ dā patā lagā'uṇa la'ī vigi'ānaka tajarabē kītē. Sadhāraṇa vidhī nē āpaṇē āpa nū sabha tōṁ vadhī'ā dikhā'i'ā hai - nakārātamaka jāṇakārī nū sakārātamaka nāla badalaṇā. Tusīṁ āpaṇē dimāga tōṁ nakārātamaka sōca nū sirafa"ka simplyṇa" dī kōśiśa vī kara sakadē hō. Bēlōṛī jāṇakārī dē dimāga nū sāpha karana la'ī tuhānū sirapha ikāgaratā atē ichā śakatī du'ārā lōṛa hai. Isa takanīka dē prabhāva dī puśaṭī ika aima'āra'ā'ī maśīna tē kītī ga'ī hai. Jē tusīṁ cīzāṁ nū āpaṇā rasatā baṇā'uṇa didē hō atē dimāgī praṇālī nū naśaṭa karana la'ī janūnavādī vicārāṁ dī āgi'ā didē hō, tāṁ tusīṁ gabhīra taṇā'a dē vikāsa dī āgi'ā dē sakadē hō.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/