Kairī'ara baṇā'uṇa vica kihaṛē guṇa viśēśatāvāṁ dī madada karadē hana: Manōvigi'ānī'āṁ nē ika sūcī ti'āra kītī hai

 Uca padhara dī āmadanī vālā ika satikārayōga vi'akatī baṇana la'ī bahuta sārē pēśēvara khētara vica ucā'ī'āṁ nū prāpata karana dā supanā vēkhadē hana.

Para hara cagā māhara ika nētā vica"vādhā" nahīṁ kara sakadā, ki'uṅki isa vica kujha guṇāṁ dī zarūrata hudī hai.

Māharāṁ nē dasi'ā ki kihaṛā caritara guṇa kairī'ara baṇā'uṇa vica sahā'itā karanagē:

1. Phuli'ā savai-māṇa.

Ajihē lōka hamēśāṁ āpaṇī kābalī'ata'tē bharōsā rakhadē hana, isa la'ī, unhāṁ dē dabā'a atē lagana nāla, uha vadhērē pratibhāvāna, para nimara atē samajhadāra kāmarēḍāṁ nū chaḍa didē hana.

#Akhara

2. Suhaja.

Kairī'ara līḍaraśipa utē jita prāpata karana dē yōga hudē hana atē adhīna kama karana vāli'āṁ vica unhāṁ dā ādara kītā jāndā hai. Ika niyama dē taura tē, iha suhaja unhāṁ nū muśakala hālātāṁ vica gāhakāṁ nū galabāta karana atē unhāṁ nū manā'uṇa vica sahā'itā karadā hai.

3. Su'āratha

iha kō'ī gupata gala nahīṁ hai ki kairī'arisaṭa dhupa vica āpaṇā sathāna prāpata karana la'ī unhāṁ dē sirāṁ tē jāṇa la'ī śābadika taura'tē ti'āra hudā hai. Isa la'ī, hara kō'ī isa tarīkē nāla vādhā prāpata karana dē yōga nahīṁ hōvēgā.

4. Parivaratana.

Ika sacā kairī'arisaṭa kisē vī sathitī atē sathitī dē anukūla hō sakadā hai. Avacētana padhara'tē, uha lōkāṁ nū mahisūsa karadā hai atē unhāṁ dē manōvigi'āna nū samajhadā hai, isa la'ī usa kōla hara kisē nāla āpaṇī pahuca hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/