Kihaṛā bhōjana gabhīra COVID-19 tōṁ bacā'undā hai: Māharāṁ nē ika sūcī ti'āra kītī

Vigi'ānī'āṁ nē labē samēṁ tōṁ viṭāmina ḍī dī ghāṭa atē kōrōnavā'irasa dī lāga dē gabhīra rūpa dē vikāsa dē uca jōkhama dē vicakāra sabadha dī pachāṇa kītī hai.

Isa tar'hāṁ, kōviḍa -19 dī lāga dē gabhīra natīji'āṁ tōṁ bacā'uṇa la'ī, bhōjana vica bhōjana śāmala karanā zarūrī hai jō sarīra vica"sūrajī" viṭāmina dī mātarā nū yakīnī baṇā'undē hana.

Ika navīṁ kisama dē kōrōnavā'irasa nāla sakaramita hōṇa tōṁ bā'ada inīṭiva kē'ara vica ā'uṇa dē jōkhama nū ghaṭā'uṇa la'ī, khāṇē vālē dudha dē utapādāṁ dā sēvana karanā zarūrī hai. Isa la'ī, sūcī vica hēṭha likhī'āṁ cīzāṁ śāmala hōṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana:

#Utapāda

- Dudha; - kēphira; - dahīṁ. Hālāṅki, ithē ika mahatavapūraṇa cētāvanī hai: Sūcībadha bhōjana viṭāmina ḍī nāla mazabūta ​​hōṇē cāhīdē hana. Iha vī yāda rakhaṇā cāhīdā hai ki uha rōzānā kunaikaśana dī 20 pratīśata tōṁ vadha dī jarūrata pradāna karadē hana. Isa tōṁ ilāvā, hēṭhāṁ ditē nāma"ciṭē lisaṭa" vica śāmala kītē ga'ē sana: - Carabī machī (saimana, ṭūnā, maikarēla, ṭarā'uṭa, sāraḍā'īnaza, hairiga); - cikana aḍē; - maśarūmaza. Carabī vālī machī dī sakārātamaka jā'idāda isa vicalē ōmēgā -3 aisiḍa dī samagarī kārana hai. Aḍē dī zaradī vica viṭāmina ḍī dī kāfī mātarā pā'ī jāndī hai. Maśarūmaza vicōṁ, sī'ōvī'ā'īḍī -19 mahāmmārī dē daurāna sabha tōṁ zarūrī pōraṭōbēlō hai. Iha uha sapīsīza hai jō sūraja dī rauśanī tōṁ viṭāmina ḍī dē sasalēśaṇa pradāna karadī hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/