Kihaṛā janarēṭara ilaikaṭrika vāhana la'ī suitableukavāṁ hai: Isadī ki'uṁ lōṛa hai, kisamāṁ, sacālana dē sidhānta

 Ilaikaṭrika kārāṁ chōṭī'āṁ yātarāvāṁ la'ī vadhī'ā hana. Citā paidā hudī hai jadōṁ tuhānū ajihē vāhana (ṭīsī) vica labē safara tē jāṇa dī zarūrata hudī hai. Ilaikaṭrika vāhanāṁ dē niramātā nē janarēṭarāṁ nāla vāhanāṁ dā vikāsa karanā śurū kītā, unhāṁ nū taṇē vica sathāpata kītā, atē dō pahī'āṁ'tē ika ṭrēlara vī lai kē ā'i'ā, jisa vica ika pōraṭēbala gaisōlīna iṭaranala balana ijana (ā'īsī'ī) hai. Iha ḍivā'īsa caladē samēṁ kāra dī'āṁ baiṭarī'āṁ cāraja kara sakadī'āṁ hana, ricāraja saṭēśanāṁ'tē labē saṭāpāṁ dī zarūrata nū khatama karadī'āṁ hana.

Kī ilaikaṭrika vāhana vica kō'ī janarēṭara hai? Ika ilaikaṭrika kāra nū ā'īsī'ī dī ki'uṁ lōṛa hudī hai? Gaisa jaranēṭara tōṁ cārajiga ē'ara janarēṭara

kī ilaikaṭrika vāhana vica kō'ī janarēṭara hai?

Ilaikaṭrika kārāṁ vicalī'āṁ baiṭarī'āṁ āma ā'īsī'ī baiṭarī'āṁ vāṅga nahīṁ hudī'āṁ. Ilaikaṭrika vāhanāṁ la'ī baiṭarī kāra vica sabha kujha pāvara karadī'āṁ hana, atē sabha tōṁ mahatavapūrana, ilaikaṭrika mōṭara. Lagabhaga sārē ilaikaṭrika vāhana lithī'ama-ā'ina baiṭarī'āṁ dī varatōṁ karadē hana. Uha hōra baiṭarī'āṁ nālōṁ vadhērē kuśala hana. Nikala maiṭala hā'īḍrā'iḍa jāṁ līḍa aisiḍa baiṭarī nālōṁ lithī'ama ā'ina baiṭarī'āṁ niramāṇa vica vadhērē mahidī'āṁ hana.

Lithī'ama ā'ina baiṭarī

Ika ilaikaṭrika vāhana ilaikaṭrika mōṭara nū cāraja karana la'ī ika vaḍē ṭraikaśana baiṭarī paika dī varatōṁ karadā hai atē cāraja karana la'ī uhanāṁ nū lāzamī taura tē ika cārajiga saṭēśana jāṁ kadha nāla jōṛi'ā jāṇā cāhīdā hai. Ki'uṅki kāra bijalī nāla caladī hai, isa vica nikāsa dī'āṁ gaisāṁ nahīṁ nikaladī'āṁ atē isa vica tarala padāratha dē tēla vālē bhāga nahīṁ hudē hana jivēṁ ki ika bālaṇa papa, bālaṇa lā'īna jāṁ bālaṇa ṭaiṅka. Kī tusī jāṇadē hō? 1900 Vica, pailisa vica viśava mēlē vica āla-ilaikaṭrika lōhanēra-pōraśa sēmpara vivēsa dikhā'i'ā gi'ā hai. Usa vakata, iha śānadāra ḍizā'īnara pharaḍīnaiṇḍa pōraśa du'ārā asala sanasanī sī jō ika āsaṭrī'ā dī pharama nāla phōra-vhīla māsaṭarapīsa'tē kama kara rihā sī. Ika ilaikaṭrika vāhana vica, ika sahā'ika baiṭarī vāhana praṇālī'āṁ nū śakatī pradāna karana la'ī bijalī pradāna karadī hai. Cārajiga pōraṭa vāhana nū ṭraikaśana baiṭarī cāraja karana la'ī bāharī pāvara sarōta pradāna karadā hai. Ḍīsī/ ḍīsī kanavaraṭara āṭōmōṭiva praṇālī'āṁ nū calā'uṇa atē sahā'ika baiṭarī cāraja karana la'ī lōṛīndī ghaṭa vōlaṭēja ḍīsī pāvara vica ṭaraikaśana baiṭarī paika tōṁ uca vōlaṭēja ḍī sī pāvara nū badaladā hai.

Ṭraikaśana baiṭarī kāra dē pahī'ē calā'undī hai. Kujha māḍala mōṭara-janarēṭarāṁ dī varatōṁ karadē hana, jō ki ḍarā'īviga atē punarajanama dē kama karadē hana. Āna-bōraḍa cārajara cārajiga pōraṭa tōṁ ā'uṇa vālī ēsī bijalī laindā hai atē isanū ṭraikaśana baiṭarī cāraja karana la'ī ḍī.Sī. Vica tabadīla karadā hai.

Iha baiṭarī dī'āṁ viśēśatāvāṁ dī nigarānī karadā hai:

- Vōlaṭēja; - maujūdā; - baiṭarī cārajiga daurāna tāpamāna atē cāraja dī sathitī. Kī tusī jāṇadē hō? Ilaikaṭrika vāhanāṁ dī vikarī 2017 tōṁ 2018 taka 81% vadhī, atē 2025 taka, māhara manadē hana, balana ijaṇa dā rāja khatama hō jāvēgā. Pāvara ilaikaṭrōnikasa kaṭarōlara ṭraikaśana baiṭarī tōṁ bijalī electricalrajā dē pravāha nū niyatarita karadā hai. Iha yūniṭa ilaikaṭrika ṭraikaśana mōṭara atē ṭāraka jō utapādana karadī hai dī gatī nū niyatarita karadī hai. Tharamala sisaṭama (kūliga) ijana, mōṭara, pāvara ilaikaṭrānikasa atē hōra bhāgāṁ la'ī saravōtama ōparēṭiga tāpamāna dā'irā rakhadā hai. Ṭraikaśana baiṭarī paika ika ilaikaṭrika ṭraikaśana mōṭara du'ārā varatōṁ la'ī ika bijalī energyrajā bhaḍārana upakaraṇa vajōṁ kama karadā hai. Ṭarānsamiśana (ilaikaṭrika) dā kama pahī'ē calā'uṇa la'ī ilaikaṭrika ṭraikaśana mōṭara tōṁ makainīkala energyrajā nū tabadīla karanā hai.

Ika ilaikaṭrika kāra nū ā'īsī'ī dī ki'uṁ lōṛa hudī hai?

Kujha hā'ībriḍa ilaikaṭrika kārāṁ (śēvaralēṭa vōlaṭa, ṭēsalā māḍala aisa, ṭōyōṭā priyama prā'īma, ādi) vica ika adarūnī balana ijana atē ika ilaikaṭrika mōṭara hudī hai. Ajihē māḍalāṁ nū āma taura tē ika vadhā'ī ga'ī śrēṇī vālī ika ilaikaṭrika kāra kihā jāndā hai. Uha ilaikaṭrika vāhanāṁ dē"sāfa" sasakaraṇa nāla sabadhata nahīṁ hana, ki'uṅki ilaikaṭrika kārāṁ kōla aigajasaṭa pā'īpa atē gaisa dī ṭaiṅkī nahīṁ hai, atē huḍa dē hēṭhāṁ, ika viśāla ijana dī bajā'ē, sirapha ika ilaikaṭrika mōṭara atē isa dā kaṭarōlara hai. Mahatavapūrana! Ika hā'ībriḍa vāhana, ika adarūnī balana ijaṇa atē ika baiṭarī ilaikaṭrika ḍrā'īva praṇālī dē sumēla nāla, bālaṇa dī ārathikatā nū vadhā'uṇa atē nikāsa nū ghaṭā'uṇa dē yōga hai. Ika hā'ībriḍa ilaikaṭrika vāhana vica ika adarūnī balana ijaṇa atē ravā'itī vāhanāṁ dā bālaṇa ṭaiṅka hudā hai, nāla hī ika baiṭarī atē ika ilaikaṭrika mōṭara. Iha āma taura'tē ika gaisōlīna ijaṇa tōṁ energyrajā ikaṭhī karana atē dubārā varatōṁ karakē kama karadā hai jō ki mi'ārī vāhanāṁ vica bēkāra hō jāvēgā.

#ICE

Pichalī sīṭa dē pichē prabhāvaśālī baiṭarī vālē palaga-ina hā'ībriḍa dī ika kalāsika udāharaṇa. Ika adarūnī balana ijaṇa vālī ilaikaṭrika kāra dē sacālana dā mu basiclā sidhānta iha hai ki janarēṭara, ika gaisōlīna ijaṇa tōṁ receivingrajā prāpata karadā hai, isanū baiṭarī atē ilaikaṭrika mōṭara nū sapalā'ī karadā hai. Dūjē śabadāṁ vica, iha ika upakaraṇa hai jō baiṭarī atē ijana la'ī bālaṇa nū bijalī energyrajā vica badaladā hai. Zi'ādātara hā'ībriḍa māḍala saṭaiṇḍaraḍa gaisōlīna vāhanāṁ vica pā'ē gī'arabākasa dī varatōṁ karadē hana. Hālāṅki, vāhana niramātā huṇa hā'ībriḍa sasakaraṇāṁ la'ī kujha navāṁ vikasata karana dī kōśiśa kara rahē hana. Kujha vāhana, jivēṁ ki ṭōyōṭā priyasa, navīṁ prasāraṇāṁ dī varatōṁ karadē hana jō ravā'itī vāhanāṁ vica pā'ī'āṁ jāṇa vālī'āṁ cīzāṁ nālōṁ vakha hana. Prasāraṇa makainīkala energyrajā du'ārā sacālita hai, jō ki ika gaisōlīna janarēṭara jāṁ ika baiṭarī du'ārā ika ilaikaṭrika mōṭara du'ārā sapalā'ī kītī jāndī hai. Saḵẖata pravēga dē daurāna, gaisōlīna ijaṇa atē ilaikaṭrika mōṭara pahī'āṁ nū śakatī vadhā'uṇa la'ī mila kē kama karadē hana. Sahiyōga sirapha pāvara-śē'ariga ṭrānsamiśana nāla sabhava hai jō ṭāraka nū jōṛadā hai. Usē samēṁ, paiṭarōla ijana janarēṭara nū śakatī pradāna karadā hai. Ilaikaṭrika mōṭara baiṭarī atē jaranēṭara tōṁ bijalī dī zarūrata anusāra varatōṁ karadā hai. Paṛhana la'ī siphāraśa kītī ga'ī: - Vadhī'ā bajaṭa ilaikaṭrika vāhana - ika ilaikaṭrika kāra dī cōṇa kivēṁ karī'ē atē rūsa vica sabha tōṁ utama ilaikaṭrika kārāṁ dē TOP - ilaikaṭrika kāra la'ī ijaṇa: Uha kivēṁ kama karadē hana atē uha kivēṁ kama karadē hana - ilaikaṭrika vāhanāṁ'tē ṭrānsapōraṭa ṭaikasa: Akāra, gaṇanā kivēṁ karī'ē

gaisa jaranēṭara tōṁ cārajiga

ika pōraṭēbala gaisōlīna janarēṭara asala vica ika ilaikaṭrika vāhana cāraja kara sakadā hai. Isadī varatōṁ aimarajainsī vica kītī jāndī hai, udāharaṇa vajōṁ, bijalī dē kharāba hōṇa dī sathitī vica baika'apa pāvara sarōta vajōṁ.

Gaisa jaranēṭara


Vāhana cālaka nōṭa karadē hana ki ijaṇa dē śōra dē kārana iha cārajiga methodga bahuta zi'ādā convenientukavāṁ nahīṁ hai. Kēvala tāṁ hī jadōṁ paiṭarōla jēnarēṭara dō pahī'ā vāhana vālē ṭrēlara vica sathita hai, tāṁ śōra prabhāva ghaṭa hō jāvēgā. Ajihē upakaraṇa nū mōbā'īla aipalīkēśana dī varatōṁ nāla asānī nāla niyatarita kītā jāndā hai. Mahatavapūrana! Jē baiṭarī cāraja 95% tōṁ ghaṭa rahidā hai, tāṁ kāra kanavaraṭara tōṁ vadha tōṁ vadha"ka pull" dēvēgī, atē isa la'ī uha hara samēṁ saṭaiṇḍaraḍa'tē nahīṁ, balaki pīka pāvara' tē kama karēgī.

Ē'ara janarēṭara

havā baṇā'uṇa vālē dī madada nāla, bijalī dī'āṁ maśīnāṁ dē utapādana la'ī vaḍī'āṁ citāvāṁ ka'ī samasi'āvāṁ dē hala la'ī kōśiśa kara rahī'āṁ hana: - Yātarī ḍabē nū ṭhaingā karana jāṁ garama karana la'ī energyrajā dī khapata nū ghaṭa tōṁ ghaṭa karō. - Binā vādhū cārajiga dē safara dī mi'āda vadhā'ō. - Jahāza dē bijalī khapatakārāṁ nū bijalī dēṇa dī ghaṭō ghaṭa kīmata nū yakīnī baṇā'ō.


Viḍa ṭarabā'īna dē sacālana dā sidhānta iha hai ki havā dā pravāha kāra du'ārā utapana hudā hai jadōṁ iha calaṇā śurū karadā hai, yānī ki ā'uṇa vālī havā dā vahā'a havā cakara nū ghumadā hai, atē iha bijalī paidā karadā hai, jō kāra dī baiṭarī aisiḍa baiṭarī (baiṭarī) tē jāndā hai. Jō energyrajā paidā hudī hai uha vāhana dī gatī tē nirabhara karadī hai. Jē asīṁ havā du'ārā paidā kītī ga'ī śakatī dī gaṇanā karī'ē, tāṁ iha sapaśaṭa hō jāndā hai ki baiṭarī la'ī bijalī dī ika mahatavapūraṇa mātarā (lagabhaga 3.26 Kilōvāṭa) barāmada kītī jāndī hai jadōṁ kāra 120 kilōmīṭara pratī ghaṭā dī raphatāra nāla caladī hai. Ika pōraṭēbala janarēṭara ika upayōgī upakaraṇa hai jō ika baika'apa pāvara sarōta dē taura tē kama vica ā sakadī hai jē ilaikaṭrika vāhana dā cāraja khatama hō jāndā hai atē āma tarīkē nāla ricāraja karanā asabhava hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/