Kihaṛē 5 rāza tuhāḍī pūrī tar'hāṁ su'ādī kaṭalaiṭāṁ nū pakā'uṇa vica sahā'itā karanagē

 Kaṭalaiṭasa su'ādī atē sapūrana hana, kisē vī sā'īḍa ḍiśa atē dina dē samēṁ la'ī anukūla hana.

Tusīṁ kisē vī mīṭa tōṁ kaṭalaiṭa pakā sakadē hō, hara vāra pūrī tar'hāṁ navēṁ su'āda dē sajōga prāpata karadē hō.

Sabha tōṁ mahatavapūraṇa gala iha hai ki ḍiśa nū sahī tar'hāṁ ti'āra karanā hai. Kihaṛē 5 rāza isa muśakala māmalē vica tuhāḍī sahā'itā karanagē:

#Kaṭalaiṭasa

1. Jē tusīṁ mīṭa paiṭī pasada karadē hō, tāṁ unhāṁ nū"namakīna" nā baṇā'ō - su'āda sirapha isa tōṁ gu'ā'ēgā. Tuhāḍā sabha tōṁ vadhī'ā bāzī hai ki cagī bārīka sūra dā sēvana karō atē carabī dī mātarā nū thōṛē jihē khurāka vālē bīpha nāla patalā karō. 2. Kujha kuka kucalē hō'ē barafa dē ṭukaṛi'āṁ nū kaṭalēṭa bārīka vica śāmala karadē hana. Iha chōṭā jihā rāza tuhānū sahī karavī baṇatara prāpata karana vica sahā'itā karadā hai. 3. Kaṭalēṭa nū rasadāra nikalaṇa atē śābadika tuhāḍē mūha vica pighalaṇa la'ī, pīsadē ālū dī thōṛhī mātarā śāmala karanā nā bhulō. Remember. Yāda rakhō ki ciṭē rōṭī nū dudha vica bhija kaṭalēṭa vica jōṛi'ā jāndā hai nā ki vaḍī giṇatī vica kaṭalaiṭāṁ nū pakā'uṇa la'ī, ghaṭō ghaṭa māsa dī kharaca karanā. Iha sadhāraṇa jugata kaṭalaiṭāṁ dē su'āda nū bihatara baṇā'undī hai. 5. Ka'ī vārī ika kaṭōrē dā atama su'āda saṭōra dē du'ārā kharīdī ga'ī rōṭī vāṅga vī ika chōṭē jihē ṭukaṛē du'ārā vigāṛi'ā jā sakadā hai. Isa la'ī, āpaṇē āpa paṭākē baṇā'uṇa vica ālasī nā baṇō. Isa dē ulaṭa, tusīṁ sūjī dī varatōṁ kara sakadē hō.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/