Ki'uṁ ika vi'āhī womanrata maradāṁ vala khicī jā sakadī hai

 Jadōṁ ika gabhīra riśatē vica hudā hai, tāṁ kī otherratāṁ hōra maradāṁ vala nahīṁ dēkhadī'āṁ? Atē kī jē tusīṁ dūsarē vala khicē jāndē hō, hālāṅki riśatē vica ikasuratā atē vivasathā hai?

Iha isa mudē vica hai ki iha vadhērē visathāra vica samajhaṇa yōga hai.

Vi'āhī'āṁ womenratāṁ ki'uṁ dhōkhādī'āṁ hana

dara'asala, reasonsratāṁ dhōkhā dēṇa dē bahuta sārē kārana hana. Sabha tōṁ āma hana: - Ika alafā nara jisa nāla tusīṁ navīṁāṁ sanasanī dā anubhava karanā cāhudē hō. - Ika patī dē bilakula ulaṭa. - Kisē hōra ādamī vala, sārī'āṁ ladiesratāṁ dhi'āna dikhā'undī'āṁ hana. - Ādaraśa dā supanā. - Āpaṇē jīvana sāthī tōṁ badalā la'ō. - Ika hōra la'ī pi'āra. Sabha tōṁ dilacasapa gala iha hai ki bahuta sārī'āṁ.Ratāṁ vī jāndē samēṁ āpaṇē la'ī ka'ī kāranāṁ karakē ā'undī'āṁ hana. Kujha iha dā'avā vī karadē hana ki unhāṁ dā prēmī unhāṁ nū āpaṇī javānī vica ika pitā jāṁ patī dī yāda divā'undā hai.

Vi'āhī womanrata

Virōdhī ki'uṁ ākaraśata karadē hana

riśatā ṭuṭaṇa dā mukha kārana bōrama hōṇā hai. Samēṁ dē nāla, sahibhāgī lagātāra ika dūjē dē nāla hudē hō'ē thaka jāndē hana. Kisē samēṁ, iha vī laga sakadā hai ki patī sirapha ika riśatēdāra hai, jisa nāla uha sirapha āma zimēvārī'āṁ atē rōzamar'hā dī zidagī sān̄jhā karadē hana. Isa la'ī, jadōṁ ika ādamī usa dē agē dikhā'ī didā hai, jō usadī sōca, ādatāṁ atē āpaṇē patī nālōṁ vihāra vica bilakula vakharā hudā hai, tāṁ alwaysrata hamēśāṁ usa vala dhi'āna didī hai. Ajihī yūnī'ana vica, themselvesratāṁ āpaṇē āpa nū labhaṇa dī kōśiśa kara rahī'āṁ hana: - Navīṁ sanasanī; - isa dē ulaṭa; - gu'āca ga'ī ēkatā; - bisatarē vica bhāvanāvāṁ; - dilacasapa sacāra. Sabha tōṁ dilacasapa gala iha hai ki womenratāṁ iha vī nahīṁ sōcadī'āṁ ki uha āpaṇē patī nāla dhōkhā kara rahī'āṁ hana. Isa dē ulaṭa hamēśā ākaraśaka hudā hai. Atē jivēṁ ki tusīṁ jāṇadē hō, ichāvāṁ akasara kārana tōṁ upara hudī'āṁ hana.

Badalā laiṇā mukha kārana hai

ka'ī ladiesratāṁ āpaṇē patī nāla badalā laiṇa la'ī dūji'āṁ nāla ḍēṭiga karana laga jāndī'āṁ hana. Atē isa kārana nū sabha tōṁ āma mani'ā jāndā hai, atē iha zidagī dē bahuta sārē pahilū'āṁ bārē citata hai. Reasonsratāṁ dhōkhādhaṛī śurū karana dē bahuta sārē kārana hana: - Ādamī nū usadē kītē kamāṁ la'ī sazā dēṇā. Ihanāṁ vica śāmala hana: Kōmalatā atē dhi'āna dī ghāṭa, pēśa kītē phula, miṭī tōṁ bināṁ ghuṭālē, atē hōra bahuta kujha. - Kō'ī riśatā kā'ima rakhaṇa la'ī kama karana la'ī ti'āra nahīṁ hudā. - Patī hōranāṁ withratāṁ nāla khul'ha kē dhōkhā kītā jāṁ bhaṛaki'ā. Badalā laiṇa kārana dhōkhā khāṇā sabha tōṁ āma mani'ā jāndā hai. Isa dē nāla hī, tuhānū iha samajhaṇa dī zarūrata hai ki ika purposerata jāṇa-bujha kē ajihē viśavāsaghāta'tē jāndī hai, jō usa dē jīvana vica vāparana vālē natīji'āṁ atē nakārātamakatā tōṁ pūrī tar'hāṁ jāṇū hudī hai.

Alafā marada ki'uṁ ākaraśata hana

bahuta sārī'āṁ ladiesratāṁ baṛē utaśāha nāla bahisa karadī'āṁ hana ki uha unhāṁ dē nāla agē cagē maradāṁ nū vēkhaṇā cāhudī'āṁ hana. Para unhāṁ dē śabadāṁ dē bāvajūda, uha alafā mālaza nū vēkhadē rahidē hana. Ajihē ādamī ātama viśavāsa dī prēraṇā didē hana atē hara kō'ī niśacata hai ki usadē nāla uha asādhāraṇa bhāvanāvāṁ dā anubhava kara sakadī hai. Bahuta sārē māhara dasadē hana ki iha sabha manōvigi'āna bārē hai, ki'uṅki kudarata du'ārā sārī'āṁ leadersratāṁ nētāvāṁ vala khicī'āṁ jāndī'āṁ hana. Hālāṅki, ādhunika sasāra vica, sabha kujha badala gi'ā hai atē jānavarāṁ dī praviratī nū isa tar'hāṁ zi'ādā prabhāva nahīṁ karanā cāhīdā. Iha basa iha hai ki ika newrata navī'āṁ bhāvanāvāṁ cāhudī hai, isa la'ī uha āpaṇē la'ī ajihē ādamī nū cuṇadī hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/