Māharāṁ nē dasi'ā ki kihaṛē phala atē uga sihata nū sudhārana vica sahā'itā karanagē

Jadōṁ imi.Na sisaṭama nū mazabūta ​​karana atē sarīra nū cagī sathitī vica rakhaṇa dī gala ā'undī hai, tāṁ akasara, ḍākaṭara atē pōśaṇa māhira vaḍī mātarā vica sabazī'āṁ atē phala khāṇa dī salāha didē hana. Hālāṅki, thōṛhē lōka uga atē phalāṁ dē lābhakārī guṇāṁ bārē gala karadē hana.

Inhāṁ bhōjana dē sihata lābha bārē jāṇō.

Liganabērī

ḍākaṭara unhāṁ la'ī vadhērē liganabērī khāṇa dī salāha didē hana jinhāṁ nū guradē atē kāraḍī'ōvaisakulara praṇālī nāla samasi'āvāṁ hana. Rasā'iṇaka miśaraṇa dī uca samagarī dē kārana, jisa dī kiri'ā aiṇṭībā'i'ōṭikasa dē samāna hai, iha bērī jīnaṭūranarī praṇālī dī'āṁ bimārī'āṁ vālē lōkāṁ la'ī vī lābhadā'ika hō sakadī hai. Liganabērī dā ḍīkōśana pūrī tar'hāṁ paphanī atē thakāvaṭa tōṁ chuṭakārā pā'undā hai. Atē tusīṁ pratī dina 1 galāsa liganabērī dē rasa nāla dabā'a nū āma baṇā sakadē hō. Para salaphā naśīlē padāratha laiṇa vālē lōkāṁ vica iha nirōdha hai.

#Sihata

Agūra

agūra dila dī bimārī la'ī vī phā'idēmada hudē hana. Isa dī varatōṁ khūna dī'āṁ nāṛī'āṁ nū ṭōna karana atē pācaka prakiri'ā nū niyamata karana vica sahā'itā karadī hai. Gahirī kisamāṁ amīnō aisiḍa atē pōṭāśī'ama lūṇa nāla bharapūra hudī'āṁ hana. Iha usa nāla sarīra dē pāṇī-lūṇa satulana nū baṇā'ī rakhaṇa vica madada karadā hai. Cagī sihata la'ī, rōzānā 300 grāma agūra khāṇā kāfī hai.

Mūlī

lōka pakavānāṁ dē anusāra iha utapāda āma taura tē gabhīra khānsī atē zukāma dī sahā'itā vica bahuta vadhī'ā hai, ki'uṅki iha ika śakatīśālī kudaratī aiṇṭībā'i'ōṭika hai. Nāla hī, rūṭa dī sabazī viṭāmina sī nāla bharapūra hudī hai, jō iha manukhī pratīrōdhaka śakatī nū mazabūta ​​karana atē sarīra nū aisakarabika aisiḍa nāla satripata karana dī āgi'ā didī hai. Mūlī atē gājara dā salāda tākata dē bhaḍāra nū tāzagī dēṇa atē bharana vica sahā'itā karēgā.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/