Maiṁ āpaṇē dōsata nū manaṇa tōṁ ḍaradā hāṁ ki maiṁ usa dē bu'ā'ēpharaiṇḍa nāla jhagaṛā kītā

 

Maiṁ āpaṇī mūrakhatā dē kārana ika dōsata nāla laṛā'ī kītī. Vaisē vī, ika vi'akatī dē rūpa vica, maiṁ usanū asala vica pasada nahīṁ karadā sī. Usanē hamēśāṁ kisē nū āpaṇē tōṁ bāhara baṇā'i'ā. Niratara sū'ī nāla sajā'ē hō'ē, sārē pahilāṁ hī mahika atē khiṛa ā'undē hana. Para mērē dōsata, uha jō vī pahinadī hai, hara cīza usa la'ī aśalīla hai, hara cīza usa dē anukūla nahīṁ hudī. Akasara usanū kōjhā śabadāṁ nāla nārāza karadā hai. Usa dī tulanā usa dī"kulīna mamī" nāla karadī hai. Hālāṅki usadī māṁ ajē vī uha ḍaiṇa hai. Uha taga vihaṛē vica ciṭī jīpa calā'undī hai, maiṁ hara samēṁ usa nū vēkhadā hāṁ. Ika bahuta hī kōjhā.Rata. Uha āpaṇē bārē bahuta kujha sōcadā hai. Para iha unhāṁ dā riśatā hai atē maiṁ unhāṁ vica śāmala hōṇā nahīṁ cāhudā sī. Para uha isadā virōdha nahīṁ kara sakī. Maiṁ usa dī khaṭā'ī tōṁ thaka gi'ā hāṁ, ki'uṅki maiṁ hara rōza āpaṇē dōsata nū vēkhadā hāṁ, atē iha bānha usa dā pichā kara rihā hai. Atē phēra, tāṁ jō isa camatakāra yuḍō nū dubārā nā vēkhaṇa la'ī, maiṁ usanū ika sunēhā likhi'ā. Isa vica, usanē mani'ā ki asīṁ ikalē nahīṁ, para muḍi'āṁ dī ika sagrahi vica saira karanā cāhudē hāṁ atē usa tōṁ bināṁ masatī karanā cāhudē hāṁ! Kudaratī taura'tē, sāḍē nāla kō'ī muḍē nahīṁ sana. Jadōṁ maiṁ iha sadēśa likhi'ā maiṁ kī nahīṁ sōci'ā. Ika ghaṭā tōṁ vī ghaṭa samēṁ bā'ada, usanē asala vica kāranāṁ dī vi'ākhi'ā kītē bagaira, turata āpaṇī prēmikā nāla tālamēla kara li'ā. Para usē samēṁ usanē usanū bahuta nārāza kītā. Asīṁ 20 sāla dē hāṁ. Isa kēsa vica, maiṁ samajhadā hāṁ ki hara cīza dā hala vakharē aga nāla hō sakadā sī, nā ki baci'āṁ dī likhata du'ārā. Para maiṁ isa nū sahi nahīṁ saki'ā. Maiṁ pahilāṁ hī sārē pāsē kaba rihā hāṁ jē maiṁ samajha jāndā hāṁ ki huṇa maiṁ phira usadā inā kōjhā atē caki'ā ciharā dēkhāṅgā. Ika dōsata parēśāna sī, bēśaka para maiṁ usa nū sabha kujha manaṇa tōṁ ḍaradā hāṁ. Usa nū jāṇakārī sahī phārama vica kivēṁ pēśa kītī jāvē tāṁ ki uha nārāza nā hō'ē? Hāṁ, maiṁ āpaṇē hitāṁ la'ī nijī taura tē kama kītā. Para māpha karanā, uha akasara mērē dōsata nū vī nārāza karadā hai. Maiṁ ka'ī vāra rōndī vī sī, jadōṁ maiṁ usa nū usadā apamāna karadē vēkhi'ā sī, para maiṁ dakhala adāzī nahīṁ kara sakadā sī.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/