Maiṁ āpaṇē patī dī kuralā'undi'āṁ suṇadi'āṁ thaka ga'ī hāṁ

 

@Najāiza
Maiṁ sārā sāla āpaṇē patī nāla bahuta sārā kama kītā. Vaḍē karazē atē samasi'āvāṁ sana. Unhāṁ nē isa ṭō'ē vicōṁ bāhara nikalaṇa la'ī āpaṇī pūrī tākata nāla kōśiśa kītī. Asīṁ ika dūjē dī dēkhabhāla kītī, ki'uṅki bimāra hōṇā asabhava sī. Uha akasara kama'tē dēra nāla hudā, cānaṇa hudā. Maiṁ 4 ghaṭē pahilāṁ ā'i'ā sī, isa la'ī sārī umara mērē tē sī. Dhōtē bhāṇḍē, pakā'ē, dhōtē, ā'irana kītē. Jadōṁ mērē kōla muphata samāṁ sī, maiṁ ārāma karana dī kōśiśa kītī, ghaṭō ghaṭa ghara vica. Mērī naukarī tē, sārā ōvaraṭā'īma kārōnaivā'irasa dē kārana haṭā ditā gi'ā hai. Atē mērī mukha naukarī mērē la'ī kāfī sī. Sāla dē ata vica, bhi'ānaka kama kītā gi'ā sī. Hara kō'ī ghabarā gi'ā sī. Atē maiṁ vī haulī haulī pāgala hōṇa laga pi'ā. Ghara atē kama'tē dōvāṁ nū bahuta kujha karanā pi'ā. Maiṁ isa nū sabhāla nahīṁ saki'ā. Sihata asaphala hōṇa lagī. Pahilāṁ, maiṁ ḍākaṭarāṁ kōla gi'ā, jān̄ca kītī. Para davā'ī'āṁ atē jān̄cāṁ la'ī bahuta zi'ādā paisē dī zarūrata sī, atē uha muphata vica nahīṁ baṇā'ē ga'ē sana. Dimāga dī sirapha ika aima'āra'ā'ī dī kī kīmata sī! Siradarada bhaṛaka rahē sana. Gōlī'āṁ nē kō'ī sahā'itā nahīṁ kītī, para maiṁ caladā rihā. Maiṁ āpaṇē āpa nū lōka methodsgāṁ du'ārā bacā'uṇa dī kōśiśa kītī, galī tē hōra baṇana la'ī. Maiṁ atē mērā patī ispovedi.Com ika dūjē tōṁ bahuta dūra hāṁ. Uha huṇa ika hafatē tōṁ ghara ā'i'ā hō'i'ā hai. Usanū kamazōrī hai, bukhāra nahīṁ hai atē kō'ī hōra lachaṇa nahīṁ hana. Uha sārā dina jhūṭha bōladā hai atē saundā hai. Atē maiṁ pahilāṁ hī dō la'ī ika kama kara rihā hāṁ. Maiṁ khāṇā pakā'undā hāṁ, kama dē bā'ada āpaṇē tē kari'ānē dī'āṁ bhārī thailī'āṁ lai jāndā hāṁ, atē usadī cīka suṇadā hāṁ, jisa kārana kisē kārana mērē vica hamadaradī nahīṁ hudī. Sirapha nārāzagī. Mainū kamazōrī, siradarada, gaḻē dī sōja vī mahisūsa hudī hai. Para kō'ī vī mainū ārāma nahīṁ didā. Jē maiṁ sabha kujha āpaṇē āpa karanā bada kara didā hāṁ, tāṁ asīṁ kī khāvāṅgē? Kama tē, tusīṁ vī bimāra chuṭī'tē nahīṁ jā sakadē. Usanū bahuta ghaṭa tanakhāha ditī jāndī hai. Maiṁ sabha tōṁ thaka gi'ā hāṁ. Maiṁ basa kitē dūra jāṇā cāhudā hāṁ atē sabha kujha chaḍa dēṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ āpaṇē patī nāla vī gala nahīṁ karadī. Uha hara samēṁ jhagaṛē karadē rahē atē ika dūjē tē cīkadē rahē. Iha mainū parēśāna karadā hai ki uha kujha nahīṁ karadā. Hālāṅki usa kōla kujha gabhīra nahīṁ hai. Atē hamadaradī vī, mērā samarathana nahīṁ kara sakadē. Atē kisē kārana karakē maiṁ usadā riṇī hāṁ. Maiṁ isa khapatakārāṁ dē rava'ī'ē tōṁ thaka gi'ā hāṁ.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/