Maiṁ hara cīza la'ī āpaṇī māṁ nū zimēvāra ṭhahirā'undā sī, atē phira mainū ahisāsa hō'i'ā ki mērē pitā jī zālama hana

 

#Zālama
Maiṁ 18 sāla dā hāṁ. Maiṁ tuhānū samajhaṇa dī umīda karadi'āṁ, āpaṇē tazarabi'āṁ bārē dasaṇā cāhudā hāṁ. Bacapana tōṁ hī, maiṁ isa vicāra nāla vaḍā hō'i'ā ki mērī māṁ dunī'ā dā sabha tōṁ bhi'ānaka vi'akatī hai. Atē iha hamalē vica pragaṭa hō'i'ā sī. Gala iha hai ki, uha pīṇā pasada karadī sī, atē isadī gatī tēza hō rahī sī. Uha hafati'āṁ, mahīni'āṁ la'ī alōpa hō ga'ī. Jadōṁ maiṁ garēḍa 1 vica sī, usa nū ika pōsaṭamaina dī naukarī milī. Atē ika vāra uha paisā jō usa nū akhabārāṁ dē karactsṇa la'ī ditā gi'ā sī, usanē śarāba'tē kharaca kītā. Mērī mamī akasara navēṁ sālāṁ tē gairahāzara rahidī sī. Mainū asapaśaṭa taura'tē ika navēṁ sāla dī cagī tar'hāṁ yāda hai. Mainū iha pasada nahīṁ sī jadōṁ mērī māṁ sāḍē nāla sī, hamēśā ghuṭālē hudē sana, uha mērē pitā nāla jhagaṛadē sana. Mainū iha pasada nahīṁ sī. Atē maiṁ āpaṇē pitā jī nū kihā ki mainū isa tar'hāṁ dī māṁ nahīṁ cāhīdī, para usanē usa nū māpha kara ditā. Jinā cira mainū yāda hai. Pahilāṁ hī 18 sālāṁ tōṁ. Atē sāla vica sirapha ika vāra, māṁ 3 mahīni'āṁ la'ī vī chaḍa sakadī hai. Iha atikathanī nahīṁ hai. Ḍaiḍī bārē hara samēṁ maiṁ sōci'ā ki uha dunī'ā dā sabha tōṁ vadhī'ā sī. Uha mērē atē mērī bhaiṇa la'ī bahuta kujha karadā hai (uha usadī āpaṇī dhī nahīṁ hai atē mērī vaḍī adhī bhaiṇa hai). Maiṁ hamēśāṁ mērē pitā jī nū sabha kujha dasi'ā. Jē mērī māṁ mainū paisē magadī hai, jē uha paisē cōrī karadī hai, jē uha ghara vica śarābī hudī hai. Maiṁ hamēśāṁ sabha kujha dasi'ā. Mērē la'ī, pitā jī cagē sana, atē mamī kharāba sana. Pitā jī hamēśā kisē vī kārōbāra vica sahā'itā karadē sana. Usadē gu'āṁ.̔Ī'āṁ nē usadī praśasā kītī, sabha nē kihā ki maiṁ ajihē pitā nāla kinā cagā sī. Para 2013 vica mērī dādī, mērē pitā dī māṁ nē, usadī lata tōṛa ditī, atē asīṁ usa nū āpaṇī jag'hā lai ga'ē. Uha sāḍē nāla 5 sāla rahī. Iha bhi'ānaka sī. Pitā jī lagātāra cīka rahē sana, cīkaṇa kārana maiṁ savērē 5 vajē uṭhi'ā. Para dādī dā kō'ī jhagaṛā nahīṁ hō'i'ā. Usanū kujha pasada nahīṁ sī, atē usanē raulā pā'i'ā atē kadhāṁ tē māri'ā. Maiṁ hara vāra kaba ga'ī. Atē huṇa vī maiṁ śōra vica nahīṁ hō sakadā. Mainū lagabhaga painika aṭaika hō'i'ā hai. Jē tusīṁ mainū ḍarā'undē hō jāṁ tikhī dasataka jāṁ āvāza ka makedē hō, tāṁ maiṁ jhapakadā hāṁ atē mērā ghabarāhaṭa zi'ādā dēra taka nahīṁ jāndā. Mainū mērē pitā jī vāṅga nānī nāla nafarata sī. Mamī dādī nū nafarata vī karadī sī atē bi'ānāṁ vica calī ga'ī sī. Āpaṇī dādī dī mauta tōṁ bā'ada, uha phira vī ghara chaḍa ga'ī. Maiṁ āpaṇī māṁ khaṛhī nahīṁ kara sakī atē usa nū isa bārē dasi'ā. Maiṁ cīki'ā tāṁ mērī āvāza ṭuṭa ga'ī. Maiṁ usanū bahuta kujha dasi'ā. Sakūla chaḍaṇa tōṁ bā'ada, sabha kujha badala gi'ā. Maiṁ yūnīvarasiṭī vica dākhala hō'i'ā, para maiṁ naukarī chaḍa ditī atē dubārā dākhalā li'ā. Mamī dubārā pī rahī sī. Atē jadōṁ maiṁ patajhaṛa vica dasatāvēzāṁ nū cukaṇa tōṁ bā'ada ghara vāpasa ā'i'ā, tāṁ uha basata taka uthē nahīṁ sī. Atē phira maiṁ samajha gi'ā. Maiṁ isa sārē samēṁ pitā jī nāla rihā. Maiṁ āpaṇī zidagī dē isa daura nū nafarata karadā hāṁ. Tatha iha hai ki mērē pitā jī atē mērī sikhalā'ī nū lai kē bahuta gabhīra vivāda hōṇē śurū hō ga'ē. Mērē jāṇa dā kārana iha sī ki sāḍē kōla paisē nahīṁ hana, atē maiṁ adā'igī dē adhāra tē paṛhā'ī kītī. Mamī calī ga'ī, atē ḍaiḍī la'ī muśakala sī, maiṁ iha dēkhi'ā. Iha ikō kārana nahīṁ hai. Mainū uha viśēśatā pasada nahīṁ sī jō maiṁ cuṇi'ā hai. Mainū hōsaṭala pasada nahīṁ sī, lōka. Mainū basa sabha kujha pasada nahīṁ sī. Atē maiṁ āpaṇē pitā jī nū sirapha ika kārana bārē dasi'ā ki sāḍē kōla paisē nahīṁ hana, atē maiṁ ajihī'āṁ śaratāṁ'tē uthē paṛhanā nahīṁ cāhudā. Maiṁ iha nahīṁ kihā ki mainū iha zi'ādā pasada nahīṁ hai, ki'uṅki maiṁ isa yūnīvarasiṭī atē isa viśēśatā la'ī kahi rihā sī ki mērē pitā jī ṭi payśanāṁ dēṇa la'ī vī sahimata hō ga'ē. Mainū ḍara sī, śā'ida, ki uha cīka dēvē. Para uha pahilāṁ hī cīka rihā sī. Maiṁ usa tōṁ bacaṇa dī kōśiśa kītī, ki'uṅki sāḍē ghuṭāli'āṁ nē kujha vī nahīṁ kītā atē khālī sana. Maiṁ kōśiśa kītī jadōṁ taka uha kama tē nahīṁ jāndā udōṁ taka kamarē nū nā chaḍō. Maiṁ niratara usa tōṁ luki'ā hō'i'ā sī. Maiṁ ḍara gi'ā sī. Uha hara cīza bārē gusē sī. Jē maiṁ nahīṁ khāndā, uha cīkaṇā śurū kara didā hai. Iha śikā'itāṁ kujha ajihī'āṁ mānvāṁ nahīṁ sana jinhāṁ dē bacē baraukalī nahīṁ laindē. Uha sacamuca pāgala sana. Usanē āpaṇā dimāgī praṇālī hilā ditī, iha sapaśaṭa sī. Uha cīkadā hai jadōṁ uha cīkadā hai atē bāhara ā'uṇā āsāna hai. Maiṁ nahīṁ khādhā ki'uṅki bhukha nahīṁ sī. Nahīṁ, iha yōjanābadha nahīṁ sī. Atē maiṁ ika sihatamada vi'akatī hāṁ. Mērē kōla gaisaṭarā'īṭasa hai atē maiṁ bahuta hī talē hō'ē bhōjana khāndā hāṁ, para uha sirapha isa nū pakā'undā hai. Ika ajihā kēsa ā'i'ā jadōṁ maiṁ ālū dē painakēka khāṇa la'ī sahimata hō gi'ā atē agalē hī dina usanē unhāṁ nū dubārā baṇā'uṇā śurū kara ditā. Maiṁ usanū kihā ki maiṁ unhāṁ nū nahīṁ khāvāṅgā. Usa nē paina nū pharaśa'tē suṭa ditā atē cīkaṇā śurū kara ditā ki tusīṁ mainū khuśa nahīṁ karōgē, uha kahidē hana, phira tusīṁ khā'ō, phira nahīṁ. Ika samāṁ sī jadōṁ maiṁ saira karana dā faisalā kītā, isa la'ī usanū mērī paiṇṭa pasada nahīṁ sī. Usanē puchaṇā śurū kītā ki maiṁ isa tar'hāṁ ki'uṁ pahinadā hāṁ. Imānadāra hōṇa la'ī, iha sadhāraṇa pasīnē hana. Mainū samajha nahīṁ ā rihā ki unhāṁ nāla kī galata hai. Navāṁ sāla ā gi'ā hai. Atē iha vī nukasadāra hai. Maiṁ ajē vī ḍaiḍī nāla gala karanā, śāntī baṇā'uṇā, ghara nū sajā'uṇā, krisamasa dē ṭrī nū sajā'uṇā cāhudā sī. Para uha gala karana dī himata nahīṁ kara rahī sī. Śā'ida vadhī'ā la'ī. Basata taka sabha kujha jārī rihā. Maiṁ kamarā nahīṁ chaḍi'ā, vivāda jārī rihā. Basata ā'ī atē apraila dē āsa pāsa mērī māṁ vāpasa ā ga'ī. Mērē māpi'āṁ dā sabadha kitē vī māṛā nahīṁ hai. Hara samēṁ maiṁ ji'undā hāṁ, unhāṁ vica apavāda hudā hai. Pitā jī māṁ sana, usanē naitika taura tē apamānita kītā. Atē mainū iha ahisāsa hō'i'ā hāla hī vica. Ika jhagaṛē nāla, mainū iha vī ahisāsa nahīṁ hō'i'ā ki mērī māṁ nē galata kama kītā sī. Mērī dunī'ā ulaṭa ga'ī. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki mērī māṁ hara samēṁ zālama dā śikāra rahidī sī. Para asala vica usanū ika ādamī mili'ā jisadā uha hakadāra hai. Maiṁ āpaṇī māṁ nāla gala kītī atē mahisūsa kītā ki iha zidagī dā lifega hai. Uha dhakēśāhī nū sahiṇa la'ī ti'āra hai. Atē maiṁ ḍari'ā hō'i'ā hāṁ.


Mainū āpaṇī māṁ la'ī afasōsa hai atē maiṁ unhāṁ sabha galāṁ tōṁ śaramidā hāṁ jō maiṁ kītā atē usanū kihā. Maiṁ usa tōṁ māphī magāṅgā ki'uṅki uha isa dē hakadāra hai. Usanē hara cīza la'ī ka'ī vāra mu'āphī magī. Atē mainū khuśī hai ki ākharakāra maiṁ usanū samajha gi'ā. Śā'ida iha tatha ki maiṁ hamēśāṁ usa la'ī sabha kujha bōli'ā ika bhūmikā nibhā'ī. Iha hai, jē maiṁ usa nāla sabha kujha zāhara nā kītā hudā, cīki'ā nahīṁ sī, tāṁ maiṁ ika nārāzagī nū rōka didā. Para uha uthē nahīṁ hai. Ika dūjē pratī ajihē rava'ī'ē dē bāvajūda, maiṁ atē mērī māṁ ika mēla hō ga'ē. Uha ika gaira zimēvāra māṁ hai atē uha isa bārē jāṇadī hai. Isadē vī isadē phā'idē hana. Ika vāra maiṁ āpaṇī māṁ varagā nahīṁ hōṇā cāhudā. Hāṁ, isa dē nukasāna hana, para hōra phā'idē hana. Maiṁ usa dē kujha guṇa pā'uṇā cāhāṅgā, para usadī jīvana śailī nahīṁ. Uha niratara śikāra hai. Atē maiṁ dēkhi'ā ki maiṁ uhī hāṁ. Maiṁ āpaṇē pitā dā śikāra hō'i'ā mahisūsa karadā hāṁ. Uha mainū nafarata karadā hai. Mainū ika bacē jinā dhi'āna nahīṁ ā'i'ā. Maiṁ hamēśāṁ usadē la'ī sī, mainū ḍara sī ki uha kī kahēgā, uha kivēṁ pratīkri'ā karēgā. Maiṁ ḍari'ā hō'i'ā sī, para maiṁ āpaṇī māṁ la'ī māṛē mūḍa vica hī ki'uṁ sī? Maiṁ utasuka hāṁ. Kī iha hērāphērī hai? Mainū nahīṁ patā. Jadōṁ maiṁ āpaṇī javānī vica ā'i'ā, tāṁ maiṁ laṛakī nahīṁ baṇanā cāhudā sī. Maiṁ sōcadā rihā, ki maiṁ ika muḍā ki'uṁ nahīṁ paidā hō'i'ā? Maiṁ ika muḍē nāla riśatā śurū karana tōṁ ḍaradā sī, ki'uṅki maiṁ sōci'ā ki ḍaiḍī kī kahēgā. Maiṁ mazabūta ​​atē saḵẖata dikhā'ī dēṇā cāhudā sī. Maiṁ milaṭarī sakūla jāṇā cāhudā sī usa sudaratā dī mahimā jihaṛī dākhala nahīṁ hō'ī. Muḍi'āṁ nāla sabadha śurū karanā, maiṁ prabhāvaśālī baṇanā cāhudā sī, para maiṁ vī isadā śikāra hō'i'ā. 10 Vīṁ jamāta vica, mērē dōsata nē hairāna hōṇā śurū kītā ki nārīvāda kī hai. Maiṁ isa nāla nakārātamaka rava'ī'ē nāla pēśa ā'i'ā. Maiṁ womenratāṁ dā virōdha karadā sī atē viśavāsa karadā sī ki asīṁ asala vica maradāṁ nālōṁ mūrakha hāṁ. Mainū śarama ā'undī hai, sacamuca. Maiṁ unhāṁ sāri'āṁ tōṁ mu'āphī magaṇā cāhudā hāṁ jinhāṁ nū maiṁ kihā sī ki nārīvāda bakavāsa hai. Maiṁ āpaṇē āpa tōṁ nārāza hāṁ maiṁ ki'uṁ sōci'ā ki womenratāṁ kujha vī nahīṁ hana? Maiṁ ika myselfrata hāṁ maiṁ huṇa 18 sālāṁ dī hāṁ atē maiṁ nārīvādī hāṁ. Para iha uha nahīṁ hai. Maiṁ āpaṇē pitā nū māpha nahīṁ kara sakadā maiṁ usa nū sabha kujha dasaṇā cāhudā hāṁ, āpaṇī'āṁ sārī'āṁ śikā'itāṁ. Maiṁ bahuta kujha samajha gi'ā. Atē uha ika energyrajā piśāca hai. Mainū śā'ida usa nū māfa karana la'ī samēṁ dī zarūrata hai. Atē iha śabada jō mainū usa nāla pi'āra karanē hana māfa karana vica sahā'itā nahīṁ karadē. Atē iha nōṭa vī dhanavāda dē nāla. Maiṁ rōbōṭa nahīṁ hāṁ, maiṁ ika inasāna hāṁ atē mērī'āṁ bhāvanāvāṁ nōṭāṁ nāla bhaṛaka nahīṁ sakadī'āṁ. Ḵẖāsakara jē iha dilōṁ nahīṁ ā'undā. Maiṁ sacamuca āpaṇē āpa nū samajhaṇā cāhudā hāṁ. Atē maiṁ āpaṇē āpa tē labē samēṁ tōṁ kama kara rihā hāṁ. Maiṁ udōṁ taka kō'ī riśatā nahīṁ vikasata karāṅgā jadōṁ taka maiṁ sirapha āpaṇē tē maradāṁ pratī nafarata tē tai'a hudā hāṁ. Maiṁ unhāṁ'tē bharōsā nahīṁ kara sakadā. Maiṁ nahīṁ jāṇadā kivēṁ. Sāḍē parivāra vica, kisē nē kadē unhāṁ dī'āṁ bhāvanāvāṁ bārē gala nahīṁ kītī. Bhāvēṁ iha kisē la'ī khuśī hōvē. Pratīyōgatāvāṁ vica hisā laiṇa la'ī mērī kadē praśasā jāṁ sahā'itā nahīṁ kītī ga'ī. Pitā jī nē kadē nahīṁ kihā ki uha mainū pi'āra karadā sī. Atē mamī vī. Maiṁ kadē nahīṁ kahidā ki mērē nāla kujha navāṁ vāparadā hai. Atē maiṁ dēkhi'ā ki iha kiḍaragāraṭana vica vī sī. Maiṁ inī chōṭī umara vica āpaṇē āpa nū bada kara li'ā. Maiṁ huṇa āpaṇā satikāra nahīṁ karadā. Maiṁ āpaṇē āpa nū pi'āra nahīṁ karadā. Maiṁ hara samēṁ mu'āphī magadā hāṁ, isa vica phasa jāndā hāṁ ki dūsarē mērē bārē kī sōcadē hana. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki kō'ī sapūraṇa parivāra nahīṁ hai. Mērī kisē nū āma laga sakadī hai, para iha sadhāraṇa nahīṁ hai. Atē sirapha maiṁ natījē bhugata rihā hāṁ. Kī iha sahī hai?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/