Maiṁ laṛakī nū nahīṁ bhula sakadā, para iha zarūrī sī

 

#Bhulaṇā
Mainū zidagī vica āpaṇā sacā pi'āra mili'ā. Asīṁ itaphāka nāla milē. Para phira maiṁ sōci'ā ki iha kō'ī duraghaṭanā nahīṁ sī, ki iha usa dī sī. Uha sadā la'ī 100% mērī hai. Asīṁ kapanī vica milē. Phira asīṁ kahi sakadē hāṁ, pahilī vāra ika dūjē nū inē nēṛi'ōṁ dēkhi'ā, atē mainū lagadā hai ki iha vi'aratha nahīṁ gi'ā. Usa śāma maiṁ usa vala lagabhaga niratara vēkhi'ā. Uha mērē la'ī bahuta khuśa sī, hālāṅki usanē thōṛā hakārī vivahāra kītā. Mainū turata ahisāsa hō'i'ā ki iha usa dā kudaratī vivahāra sī. Mainū iha mahisūsa hudā sī. Maiṁ bī'ara dē gilāsa nāla ika ārāmadā'ika gharēlū māhaula vica śāma bitā'uṇa la'ī ika dōsata nū milaṇa ā'i'ā. Usadī prēmikā usadī bhaiṇa nāla ā'ī. Maiṁ pahilāṁ hī kihā hai ki maiṁ āpaṇī'āṁ akhāṁ usa tōṁ nahīṁ haṭā sakadā. Maiṁ usanū sacamuca bahuta pasada kītā. Natījē vajōṁ, asīṁ pahilāṁ hī ghara jā rahē hāṁ, asīṁ hisā pā'undē hāṁ. Maiṁ turata usanū sōśala naiṭavaraka tē likha ditā. Asīṁ bahuta labē samēṁ la'ī galabāta kītī, sabadhita, zidagī dī'āṁ dilacasapa kahāṇī'āṁ sān̄jhī'āṁ kītī'āṁ. Atē phira, sāḍī rāta dī galabāta vica, usanē mērē nāla ikarāra kītā ki usanē mainū huṇē pasada kītā. Usanē mērē vala vēkhaṇa dī kōśiśa vī kītī, para ika pairīphirala daraśaṇa nāla. Phira asīṁ hara ika dina ikaṭhē hudē sī. Uha hasa pa'ē, uha sabha kujha sān̄jhā kītā jō ika dūjē nāla sān̄jhā kītā jā sakē. Asīṁ bahuta cagā mahisūsa kītā! Isa tōṁ ilāvā, dōvēṁ hairāna sana ki sāḍē sāri'āṁ dē naitikatā ikō jihē hana. Maiṁ isanū sapūraṇa kahāṅgā. Uha mērā pahilā, sabha tōṁ śakatīśālī atē nā bhulaṇa vālā pi'āra hai. Maiṁ ajē vī āpaṇē la'ī iha cāhudā hāṁ. Uha ika kisama dī iha vī cāhudī sī. Usanē mainū bahuta kujha vī dasi'ā. Maiṁ usa la'ī hara aratha vica ika rājakumāra sī, yānī ika ādaraśa. Atē uha mērē la'ī inī suitableukavīṁ sī ki maiṁ ikaṭhē sāḍē sārē samēṁ la'ī bahuta khuśa sī. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai. Maiṁ usa nū bhula nahīṁ sakadā jāṇa dī kōśiśa kītī, para maiṁ ithē kō'ī maukā nahīṁ dē rihā. Bujhārata inī baṇā'ī ga'ī hai ki ajē taka kō'ī vī isanū vakha karana dē yōga nahīṁ hō'i'ā hai. Maiṁ tuhānū isa kahāṇī dī pūrī samasi'ā dasāṅgā. Isa sārē samēṁ vica usadā ika javāna ādamī sī jisa nāla uha labē samēṁ tōṁ ikaṭhē rahē. Pi'āra tōṁ bāhara nahīṁ, balaki unhāṁ la'ī ika jag'hā vica hōṇā ika vāra inā suvidhājanaka sī. Usadē bu'ā'ēphraiṇḍa nē kārōbārī yātarāvāṁ'tē labē samēṁ la'ī kama kītā. Pahilī vāra usanē mērē nāla bahuta sārī'āṁ navī'āṁ cīzāṁ mahisūsa kītī'āṁ. Para ika bidū'tē uha hōra nahīṁ kara sakī. Iha samarapaṇa hai! Uha ika bahuta vadhī'ā vi'akatī hai atē iha usadī kasūra nahīṁ hai ki usanē mērē nāla samāṁ bitā'i'ā. Iha maiṁ hī sī jisanē usanū mērē nāla pi'āra kītā. Usa nē isa vala vī dhi'āna nahīṁ ditā. Atē ithē asīṁ dēra śāma vihaṛē vica ika bain̄ca tē baiṭhē hāṁ. Uha mērī gōdī vica hai atē asīṁ dunī'ā vica sabha tōṁ kōmala atē sabha brahama cumaṇa dā anada laindē hāṁ. Usadī ika dhī sī. Tuhānū kō'ī patā nahīṁ ki maiṁ kinī khuśa hāṁ ki usanē ika asala likerata dī tar'hāṁ kama kītā. Uha kara sakadī sī. Usanē hara cīza'tē kābū pā'i'ā atē ajē vī isa nāla rahidī hai. Maiṁ bahuta khuśa hāṁ ki uha vadhī'ā kara rahī hai. Para maiṁ usanū bahuta pi'āra karadā hāṁ! Maiṁ usanū dō sālāṁ tōṁ vadha nahīṁ vēkhi'ā hai, para bhāvanāvāṁ kā'ima hana atē kitē nahīṁ jāṇagī'āṁ. Uha akasara mainū puchadī sī ki maiṁ kī karāṁ, kī karāṁ. Tada usa nū nukasāna hō'i'ā sī. Maiṁ usa nū kujha nahīṁ dasa saki'ā. Maiṁ basa cupa sī. Maiṁ usa dē riśatē nū vigāṛanā nahīṁ cāhudā sī, hālāṅki samajha tōṁ bāhara, para iha usa dī cōṇa sī. Maiṁ usa nū kitē jāṇa nahīṁ dēṇā cāhudā sī. Maiṁ sōci'ā ki usanū khuda phaisalā karanā pa'ēgā ki uha kisa dē nāla sī. Atē usanē āpaṇī cōṇa kītī.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/