Mamī dādī-dādī dā ilāja karana la'ī majabūra nahīṁ karadī

 

#Ilājakītājā
Mērī dādī 94 sālāṁ dī hai. Badakisamatī nāla, usa nū dimāgī kamazōrī hai. Bimārī āpaṇē āpa vica ka'ī sāla pahilāṁ vikasata hōṇa lagī sī. Rāta vēlē mērē dimāga vica āvāzāṁ ā'ī'āṁ ki kujha kāravā'ī karana la'ī kihā gi'ā sī jāṁ bhavikha bārē bhavikhabāṇī kītī jā rahī sī. Kisē hōra dē bhāśaṇa dī samagarī nū suṇana atē samajhaṇa vica ika vigāṛa sī. Bhulaṇā atē gairahāzara-dimāga sī. Ithē bhulēkhē vālē vicāra sana ki cīzāṁ cōrī kītī'āṁ jāndī'āṁ sana jāṁ usa tōṁ badalī'āṁ ga'ī'āṁ sana. Mērī mamī ḍākaṭara kōla ga'ī. Mērī dādī nū davā'ī dī tajavīza ditī ga'ī sī atē uha kujha dēra la'ī bihatara mahisūsa kītī. Para huṇa ika sāla tōṁ, mērī dādī nē davā'ī laiṇa tōṁ inakāra kara ditā. Pahilāṁ, usanē hadā'itāṁ vica darasā'ī'āṁ ga'ī'āṁ contraindication nū paṛhi'ā atē siṭā ka thati'ā ki inhāṁ davā'ī'āṁ nū pīṇā sarīra la'ī bahuta nukasānadēha hai. Isa la'ī, uha iha nahīṁ karēgī. Atē phira usanē āma taura tē phaisalā kītā ki balaḍa praiśara atē pēṭa dī'āṁ samasi'āvāṁ nū chaḍa kē, sabha kujha usadē la'ī krama vica sī. Atē isa la'ī ḍākaṭara nū bulā'uṇa dī kō'ī zarūrata nahīṁ hai atē davā'ī pīṇa dī kō'ī zarūrata nahīṁ hai. Mērī māṁ mērī dādī atē usadē ilāja dī icāraja hai. Mamī dā manaṇā hai ki tusīṁ dādī-dādī nū zabaradasatī vivahāra karana la'ī majabūra nahīṁ kara sakadē. Sānū usa nū yakīna divā'uṇā cāhīdā hai ki iha zarūrī atē cagā hai. Khaira, ki'uṅki huṇa nānī nahīṁ cāhudī, isadā matalaba hai ki sānū usa nū ispovedi.Com tōṁ thōṛhī dēra bā'ada manā'uṇa dī kōśiśa karanī cāhīdī hai. Kujha dināṁ vica. Iha, bēśaka, śānadāra hai, para sirapha dō dināṁ bā'ada hī dādī, kudaratī taura'tē, ilāja nahīṁ karanā cāhudī. Atē isa la'ī ika sāla laghi'ā. Atē mērī nānī dī hālata bahuta badatara hō ga'ī. Usadī cīza cōrī karana jāṁ isadī thāṁ laiṇa bārē vicāra tēza hō ga'ē. Mērī dādī nū pūrā viśavāsa hai ki mērē patī nē usa tōṁ 6 kain̄cī cōrī kītī'āṁ, jō usanē javāna hudi'āṁ hī kharīdī'āṁ sana, atē jihaṛī'āṁ usa dē kamarē vica alamārī vica rakhī'āṁ hō'ī'āṁ hana. Kain̄cī jag'hā'tē hai, para mērī dādī dā manaṇā hai ki mērē patī nē āpaṇī kaicī nū sirapha dūsarē, māṛē nāla tabadīla kara ditā, tāṁ ki uha tabadīlī vala dhi'āna nā dēvē. Asīṁ pichalē ka'ī mahīni'āṁ tōṁ parivāraka laṛā'ī laṛa rahē hāṁ. Dādī dā ilāja nahīṁ hōṇā cāhudā. Mamī usa nū manā'uṇa dī umīda karadī hai. Maiṁ āpaṇē patī tōṁ ōhalē hāṁ, jinā maiṁ kara sakadā hāṁ, dādī dē vicāra, atē mainū nahīṁ patā ki maiṁ kī karāṁ. Maiṁ sujhā'undā hāṁ ki mērī māṁ āpaṇī dādī nāla davā'ī milā'undī hai tāṁ ki usa nū dhi'āna nā milē. Para mērī māṁ sōcadī hai ki iha ika dhōkhā hai, jō ki ajihā nahīṁ kītā jāṇā cāhīdā. Mainū āpaṇī dādī nū manā'uṇa dī zarūrata hai maiṁ iha āpaṇē āpa nahīṁ kara sakadā. Mamī dhi'āna dēvēgī. Uha mainū inhāṁ mudi'āṁ nū hala karana dī āgi'ā nahīṁ didī. Maiṁ āpaṇī māṁ nū yakīna divā'uṇa dī kōśiśa kara rihā hāṁ ki iha galata hai. Para phira mamī hisaka hō jāndī hai. Usa nū ḵẖuda sihata samasi'āvāṁ hana. Kujha hamēśāṁ dukhī hudā hai. Uha lagātāra māṛē mūḍa vica hai. Para uha vī isa samasi'ā dā hala nahīṁ karanā cāhudī. Atē, śā'ida, uha sirafa viśavāsa nahīṁ kara sakadī ki usadī pi'ārī pi'ārī māṁ, jisa nāla usanē sārī umara sapūranatā nāla jī'i'ā hai, pāgala hō sakadī hai. Isa daurāna, mērī dādī mainū unhāṁ bē'izata kain̄cī nāla hara dina ḍarā'undī hai atē mērē patī nū sarāpa didī hai. Jadōṁ maiṁ dūjē dina āpaṇī'āṁ nasāṁ gavā baiṭhī, maiṁ usa nū iha sābata karana dī kōśiśa kītī ki uha ġalata sī. Ki kain̄cī ikō jihī hai, ki'uṅki maiṁ unhāṁ nū bacapana tōṁ jāṇadā hāṁ. Maiṁ bēvakūpha nāla kihā ki uha bilakula ṭhīka nahīṁ sī atē usa nū turata ilāja karā'uṇa dī lōṛa sī. Isadē javāba vica, mērī dādī nē mainū dhakā ditā atē mērē kōla dō kaicī suṭa ditī. Khaira, ghaṭō ghaṭa mainū iha nahīṁ mili'ā. Atē usa samēṁ, tarīkē nāla, mērā chōṭā bacā mērī'āṁ bāhāṁ vica baiṭhā sī. Mamī isa sathitī tōṁ prabhāvata nahīṁ sī. Usanē kihā ki iha mērā āpaṇā kasūra sī ki maiṁ isa galabāta vica dākhala hō'i'ā atē āpaṇī dādī nāla itarāza karanā śurū kara ditā. Mainū ḍara hai ki samēṁ dē nāla, mērī nānī hōra vī ḵẖarāba hō sakadī hai, atē uha sānū pachāṇanā bada kara dēvēgī. Jāṁ uha hamalāvara hō sakadī hai atē sāri'āṁ'tē hamalā karanā śurū kara sakadī hai. Mainū asala vica iha ākharī kain̄cī driśa pasada nahīṁ sī. Maiṁ nahīṁ jāṇadī kī karāṁ.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/