Mārūthala dē ṭāpū'tē dunī'ā dā ikalautā ghara lagabhaga 100 sālāṁ tōṁ khālī hai

 
Ikalā ghara

Jāṇa-pachāṇa vālē mōhita hana atē usa dē rāza nū khōl'haṇā cāhudē hana.

Samudara nāla ghiri'ā ika chōṭē jihē ujāṛa ṭāpū dī khūbasūrata saiṭiga vica ika caṭāna dē upara banhē ika ciṭē ghara dī'āṁ phōṭō'āṁ sōśala mīḍī'ā'tē ghuma rahī'āṁ hana. Ka'ī'āṁ nē mazāka kītā ki iha mahāmmārī nū vadhā'uṇa la'ī sahī jag'hā sī. Ā'īsalaiṇḍa dē dakhaṇa vica, vēsaṭamainanējāra ṭāpū dē bilakula utara-pūraba vica, ēlījai vica ika vakharī sapatī hai. Ṭāpū kisē vī tar'hāṁ mausama tōṁ surakhi'ata nahīṁ hai, isa la'ī isa dē sābakā vasanīka sapaśaṭa taura tē tēza havāvāṁ atē ṭhaḍē mausama dā sāhamaṇā karadē sana. Ka'ī parivāra ithē kujha samēṁ la'ī rahē, paratū 1930 vi'āṁ vica mukha bhūmī vica calē ga'ē.

Ēlījā'ē

Usa samēṁ tōṁ, iha ṭāpū khālī hai, atē isa nāla bahuta sārē sidhānta paidā hō ga'ē hana ki ika dhāramika girajā ghara uthē rahi sakadā sī jāṁ gā'ikā bijōraka nē isa nū kharīdi'ā sī. Iha lāja asala vica ailija haṭiga aisōsī'ēśana dī hai. Hālāṅki isa ṭāpū'tē bahuta sārē lōka nahīṁ hana, para isa vica samudarī taṭāṁ mārana vālē paphinaza dī ika vaḍī ābādī hai.

Ghara

Iha uha pachī hana jō duralabha sailānī'āṁ atē ithōṁ taka ki sābakā vasanīkāṁ nū isa ṭāpū vala khicadē hana. Hālāṅki, jē tusīṁ śikāra karana vālē kalaba dē maimbara nahīṁ hō, tāṁ tuhānū dunī'ā dē isa ikānta kōnē dē ka toē taka mūṛaṇa tōṁ manhā hai. Ṭāpū'tē kō'ī bijalī jāṁ cala rihā pāṇī nahīṁ hai. Ithē ika chōṭā jihā saunā hai, jō ki ika mīnha dē pāṇī dī kaṭā'ī praṇālī du'ārā sacālita hai, para ajihā lagadā hai ki driśaṭīkōṇa driśa inhāṁ sārē nukasānāṁ nū pūrā karana la'ī ti'āra hana. Huṇa iha ṭāpū pachī'āṁ dī rihā'iśa dē kārana bhaḍārāṁ atē surakhi'ata khētarāṁ dī sūcī vica śāmala hō gi'ā hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/