Mērī śādīśudā ādamī pratī bhāvanātamaka naśā

 

#Bhāvātamaka
Mērī kahāṇī bahuta hī purāṇī hai atē jinī purāṇī hai. Maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nū dasa sakadā hāṁ, para unhāṁ dī'āṁ āpaṇī'āṁ muśakalāṁ hana. Tuhānū basa gala karana dī zarūrata hai. Maiṁ pahilāṁ hī kāfī sālāṁ dī hāṁ. Vi'āha vī hō'ē, para isa dā kō'ī lābha nahīṁ hō'i'ā, kō'ī bacē nahīṁ. Tina sāla pahilāṁ, ika manōrajana samāgama vica, usanē ika ādamī nū mili'ā. Pahilāṁ tāṁ isa nū āpaṇā jāṇakāra kahiṇā muśakala sī. Basa śahira dē ika khētara vica jā'ō. Isa la'ī iha hafatē vica ika vāra phaili'ā. Calō ikaṭhē ghara calī'ē. Usa nū thōṛā hōra agē. Phira usanē ācaraṇa dī āgi'ā magī. Cagā. Vākāṁ nē khicaṇā śurū kara ditā, para galabāta karanā dilacasapa sī. Hālāṅki uha mērē tōṁ 14 sāla vaḍā hai. Atē sabha tōṁ burā - uha vi'āhi'ā hō'i'ā hai atē isanū chupā'i'ā nahīṁ gi'ā. Tina mahīnē bā'ada uha nēṛē hō ga'ē. Atē mainū pi'āra hō gi'ā. Maiṁ nahīṁ sōci'ā ki iha mērī umara vica hōvēgā. Iha riśatā ika hōra sāla la'ī khici'ā gi'ā. Asīṁ milē, turē, gala kītī. Sacamuca luki'ā hō'i'ā nahīṁ. Natījē vajōṁ, usadī bālaga dhī nū sabha kujha patā laga gi'ā. Usa tōṁ bā'ada, uha turata alaga hō ga'ē. Dō mahīnē maiṁ naraka varagā rihā. Phira uha śānta hō'ī. Para uha navēṁ riśatē la'ī ti'āra nahīṁ sī. Atē cāra mahīni'āṁ bā'ada usanē āpaṇē āpa nū bulā li'ā. Asīṁ milē. Atē sārē dubārā. Atē phira ika hōra sāla la'ī. Para śā'ida iha bidū nahīṁ hai. Maiṁ usa'tē bhāvuka hō kē bahuta nirabhara hō gi'ā. Jē tusīṁ ika dina ika dūjē nū nahīṁ vēkhadē, phira maiṁ tuhānū bahuta yāda karāṅgī. Maiṁ usanū sabha kujha māpha kara ditā. Asīṁ sadhāraṇa averagesatana lōka hāṁ, kō'ī padārathaka savai-rucī nahīṁ hai. Para iha tatha ki uha bu agedā hai ika rōla adā karadā hai. Iha hudā hai ki maiṁ bimāra hāṁ atē iha mērē la'ī asahi hai. Maiṁ madada nahīṁ kara sakadā, maiṁ usadī sihata atē zidagī tōṁ ḍaradā hāṁ. Atē maiṁ āpaṇī'āṁ nāṛāṁ nāla najiṭha nahīṁ sakadā. Kisē tar'hāṁ sabha kujha sukā hō'i'ā. Atē maiṁ pahilāṁ hī suṇi'ā hai ki uha āpaṇī'āṁ jinasī samasi'āvāṁ nū hala karadā hai, āpaṇī patanī atē hōra sabha kujha dī rakhi'ā karadā hai. Para, bēśaka, maiṁ cāhudā hāṁ ki ajihā nā hōvē. Jāṁ śā'ida iha hai. Nahīṁ tāṁ, maiṁ hara rōza āpaṇē kama dī śiphaṭa tē śahira dē dūsarē pāsi'ōṁ yātarā nahīṁ karadā atē cālī miṭāṁ dī kauphī pīndā/ gala karadā. Vīkaiṇḍa tē mērē nāla calō. Usa kōla kāfī racanātamaka pēśē hai, atē kārajakrama bahuta ghaṭa hai. Maiṁ usa nū kadē vī parivāra tōṁ dūra lijāṇa la'ī nahīṁ ruki'ā. Ika vāra vi'āha karavā li'ā atē turata isa'tē vicāra-vaṭāndarā hō'i'ā. Sabha kujha dasadā hai. Samasi'āvāṁ atē yōjanāvāṁ nū sān̄jhā karō. Atē jadōṁ uha ālē du'ālē nahīṁ hudā, maiṁ cagī tar'hāṁ samajhadā hāṁ ki mainū āpaṇē vivahāra nū badalaṇā cāhīdā hai, āpaṇē āpa nū dūra karana dē yōga hōṇā cāhīdā hai atē manōrajana dē samēṁ tē kābaza hōṇā cāhīdā hai. Śā'ida maiṁ iha sabha nā likhi'ā hudā, para usanū ika vā'irasa hai. Sathitī gulāmī tōṁ bahuta dūra hai. Atē mainū ḍara hai ki maiṁ usanū dubārā nahīṁ vēkhāṅgā. Jadōṁ asīṁ ākharī vāra alaga hō ga'ē, mainū patā sī ki maiṁ zidā atē cagī hāṁ atē usa dē nāla sabha kujha ṭhīka sī.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/