Nikōlē bāsakōva nē āpaṇī zidagī dē gūṛhē vēravi'āṁ bārē dasi'ā

44-Sālā maśahūra rūsī gā'ika nikōlā'ī bāsakōva nē yūṭi onba'tē"miicalzikaliṭī aikasa praśana ēja vida aija" prōgarāma dī havā' tē āpaṇī nazadīkī zidagī bārē gala kītī. Kalākāra nē ika acānaka ikabālī'ā bi'āna kītā: Usadī zidagī vica bisatarē tē bahuta sārē prayōga kītē ga'ē sana.

Usanē mēzabāna dē bhaṛakā. Praśana tōṁ bā'ada āpaṇā khulāsā sān̄jhā kītā. Maikasima gālakina nē mahimānāṁ nū puchi'ā ki unhāṁ vicōṁ kisa samēṁ ikō samēṁ dō vi'akatī'āṁ nāla gūṛhā riśatā sī. Bāsaka nē isa dā hāṁ-pakhī hugārā bhari'ā, atē kihā ki usadī zidagī vica sacamuca dō laṛakī'āṁ dā ajihā hī tajarabā hō'i'ā sī. Hālāṅki, uha vēravi'āṁ vica nahīṁ gi'ā atē iha nahīṁ dasi'ā ki asala vica kisanē atē kadōṁ usanē prayōga kītā. Paupa gā'ikā nē iha vī śāmala kītā ki uha nagā sauṇā pasada karadā hai.

@Bāsaka

Dhi'āna di'ō ki āma taura'tē nikōlā'ī bāsakōva āpaṇī nijī zidagī bārē gala nā karanā pasada karadā hai. Uha ikalē samājika samāgamāṁ vica śāmala hudā hai. Pahilāṁ, usanē bāra bāra kihā hai ki uha ika parivāra dā supanā hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/