Pi'āra ja bhāvanātamaka naśā?

 

#Nirabharatā
Maiṁ 22 sālāṁ dā hāṁ uha vī 22 hai. Asīṁ isa sāla yūnīvarasiṭī khatama kara rahē hāṁ. Laṛakē nāla sabadha takarībana 4.5 Sāla rihā. Asīṁ kal'ha alaga hō ga'ē. Usanē āpaṇē āpa nū pēśa kītā. Iha mērē la'ī acānaka hai. Iha mērā pahilā gabhīra pi'āra hai. Riśatē vica, iha samēṁ samēṁ tē (akasara) muśakala hudā sī. Iha bahuta hardkhā sī. Maiṁ isa dē lā'ika nahīṁ jāpadā sī. Iha bēcaina hai. Uthē vī cagā sī. Para maiṁ ādamī nū pi'āra karadā sī. Mērē kōla bahuta lagāva hai, bhāvanātamaka nirabharatā. Huṇa sabha kujha bāhara hai. Atē iha sapaśaṭa jāpadā hai ki ajihī sathitī vica harēka la'ī muśakala hudā hai, para hara kō'ī isa nū vakharē livesga nāla jī'undā hai. Harēka dā āpaṇā āpaṇā subhā'a, taṇā'a pratīrōdha dā padhara, sahiṇaśīlatā hudā hai. Atē ajihā lagadā hai ki sāḍē nāla kujha galata sī, para maiṁ hisā laiṇa la'ī ajihā kadama nahīṁ cuka saki'ā. Maiṁ isadī ādī hāṁ. Atē uha usadē ādarāṁ, śabadāṁ nū apaṇā'uṇa lagī. Huṇa mainū lagadā hai ki maiṁ asaphala hāṁ. Maiṁ pi'āra vica khuśakisamata nahīṁ sī, atē mērē sārē dōsatāṁ nē vi'āha karavā li'ā hai. Khuśa, mērā anumāna hai. Maiṁ cāhudā hāṁ ki kō'ī huṇa nēṛē hōvē, japhī pāvē, pachatāvē, para mērē kōla ajihā vi'akatī nahīṁ hai. Dōsata hana. Para unhāṁ dī āpaṇī zidagī atē āpaṇī'āṁ muśakalāṁ hana. Atē mērī samasi'ā nū samajhaṇā. Ajihā lagadā hai ki kō'ī tākata nahīṁ hai. Ika sāla vica, maiṁ ika ḍākaṭara vajōṁ risaipaśana tē baiṭhāṅgā. Zimēvāra viśēśatā. Maiṁ ikali'āṁ jāpadā hāṁ. Āpaṇē āpa nāla, vicārāṁ nāla. Bahuta sārē savai-śaka, ikalatā. Iha vicāra ki maiṁ kadē vī uhī vi'akatī nahīṁ hāṁ jisa nāla sāḍā tadarusata riśatā, ika parivāra hōvēgā. Jē iha rahidī hai tāṁ mainū kithē niradēśa dēṇā cāhīdā hai? Mainū kithē jāṇā cāhīdā hai? Atē isa avadhī nū kivēṁ prāpata karanā hai?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/