Rāśī cinha: Kihaṛē lōka hērāphērī dā virōdha nahīṁ kara sakadē

 Lōka āpaṇī ichā anusāra prāpata karana la'ī, dūsari'āṁ nū isa la'ī varataṇa dī kōśiśa karadē hana. Bēśaka, sadhāraṇa sacāra dī sahā'itā nāla, saphalatā hamēśāṁ prāpata nahīṁ kītī jā sakadī, isa la'ī hērāphērī bacā'a vica ā jāndī hai.

Ithē kārīgara hana jō dūji'āṁ nū āsānī nāla uha kara didē hana jō unhāṁ dē anukūla hudā hai.

Para iha nahīṁ kihā jā sakadā ki atama natījā sirapha hērāphērī karana vāli'āṁ dī pratibhā'tē nirabhara karadā hai. Ithē uha vi'akatī hana jō hara kisē dī agavā'ī nū āsānī nāla pālaṇā karadē hana. Uha hērāphērī vica āsāna hana. Ajihē lōka rāśī dē 12 maujūdā cinha vicōṁ 4 dē adhīna paidā hudē hana, jinhāṁ bārē bā'ada vica vicāra kītā jāvēgā.

Machī

iha lōka dūji'āṁ dē dukha nū mahisūsa karana, hamadaradī dikhā'uṇa dī kābalī'ata rakhadē hana. Mīna nū hērāphērī dē śikāra hōṇa la'ī, unhāṁ la'ī muśakala bārē dasaṇā, saḵẖata hisē bārē cīkaṇā kāfī hai.

#Hērāphērī

Cinha dē numā'idē isa vala agavā'ī karanagē, uha sirapha kisē azīza dē dukha dūra karana la'ī āpaṇī śakatī vica sabha kujha karanagē. Tusīṁ hōra kahi sakadē hō: Mīna rāśī madada karēgī jē tusīṁ unhāṁ'tē tarasa khā'ō.

Mērī'āṁ

asīṁ kahi sakadē hāṁ ki mēriśa zidī lōka hana jō āpaṇē ādhāra'tē khaṛē rahiṇā cāhudē hana. Isa sabadha vica, śakē paidā hō sakadē hana ki niśāna dē numā'idi'āṁ nāla hērāphērī kītī jā sakadī hai. Para iha kēsa nahīṁ hai. Mēśa pi'āra karadā hai jadōṁ uha unhāṁ nāla sahimata hudē hana. Jē kō'ī vi'akatī āpaṇē vicārāṁ nū ghaṭō ghaṭa śabadāṁ vica sān̄jhā karadā hai, tāṁ uha vi'akatīgatatā dē isa niśāna dē tahita paidā hō'ē uha sabha kujha karanagē jō uhanāṁ vi'akatī'āṁ la'ī zarūrī hai jinhāṁ nē unhāṁ nū sabōdhita kītā.

Tulā

isa cinha dē tahita paidā hō'ē lōkāṁ dī dūji'āṁ dī rā'i'tē nirabharatā hai. Isa sabadha vica, unhāṁ nāla hērāphērī karanā iha bahuta saukhā hai, isa bārē gala karadi'āṁ ki uha isa jāṁ usa vivahāra nāla dūsari'āṁ'tē kī prabhāva pā'undē hana. Libarā kōla aparādha dī bhāvanā hai, uha kisē vī tarīkē nāla isa tōṁ chuṭakārā pā'uṇa dī kōśiśa karanagē. Cinha dē numā'idē dūjē lōkāṁ dī'āṁ bēnatī'āṁ nū pūrā karana la'ī sabha tōṁ sahī methodga tē vicāra karadē hana.

Ika śēra

li'ō dī niśānī dē tahita paidā hō'ē lōka kisē hōra nālōṁ zi'ādā praśasā karadē hana. Iha uha hai jō hērāphērī varatadē hana: Uha li'ōsa dī cāpalūsī karanā śurū karadē hana, isa bārē gala karadē hana ki uha kinē śānadāra hana. Hōra vī garama śabadāṁ nū sabōdhita karana la'ī, li'ōsa vi'akatī nū khuśa karana dī kōśiśa karēgā, āpaṇī'āṁ sārī'āṁ bēnatī'āṁ nū pūrā karēgā. Inhāṁ sakētāṁ dē pratīnidhī'āṁ nū caukasa rahiṇa dī zarūrata hai. Unhāṁ dē caritara guṇa dikhā'ī didē hana, jisa nū ika tajarabēkāra hērāphērī niśacata taura'tē varatēgā. Iha hamēśāṁ iha nahīṁ hudā ki uha kiri'āvāṁ jihaṛī'āṁ lōkāṁ nū dasē ga'ē sakētāṁ dē anusāra karana la'ī majabūra karadī'āṁ hana kujha cagē atē nēka dē nāla khatama hudī'āṁ hana.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/