Sakāca ṭēpa: 5 Ghara dē hunaramada upayōga tuhāḍē bārē jāṇanā cāhīdā hai

 Sāḍē nāla hōṇa la'ī tuhāḍā dhanavāda. Jē tusīṁ cāhudē hō, tāṁ tusīṁ"pasada" jāṁ sāḍē cainala nū sabasakrā'ība karakē sāḍī sahā'itā kara sakadē hō!

Ka'ī vārī jāṇū cīzāṁ rōzamar'hā dī'āṁ muśakalāṁ nū hala karana vica sahā'itā kara sakadī'āṁ hana, jivēṁ ki, sakauca - ika bahuta hī parabhāvī samagarī! Isa dī sahā'itā nāla, ṭuṭī'āṁ cīzāṁ dī muramata karanā muśakala nahīṁ hōvēgā. Hālāṅki, kī tusīṁ kadē isa nū sirapha phikasiga tōṁ ilāvā isatēmāla kītā hai? Asīṁ tuhānū rōzānā zidagī vica sakaupa ṭēpa dē paja acānaka upayōgāṁ dikhāvāṅgē.

Sakāca ṭēpa: 5 Ghara dē hunaramada upayōga tuhāḍē bārē jāṇanā cāhīdā hai

1. Una tōṁ hanērē sataha kivēṁ sāpha karī'ē

pālatū'āṁ dē mālaka isa gala nāla sahimata hōṇagē ki ka'ī vāra pālatū'āṁ dē vāla nā sirapha kapaṛē, balaki pharanīcara atē ika bada kamarē vica vī pā'ē jāndē hana. Sahimata hōvō, isa sabha nū sāpha karanā kō'ī saukhā kama nahīṁ hai. Atē jadōṁ bilī dē vāla sirapha ika pā'ē hō'ē kamīza'tē pā'ē jāndē hana... Sakauca ṭēpa ithē sahā'itā karēgī! Iha ṭēpa dē ika chōṭē ṭukaṛē nū kaṭaṇā, atē phira cipakaṇa vālē pāsē dē nāla dūśita sataha tē cipakaṇa vālī ṭēpa nū lagā'uṇa nāla vadhērē vālāṁ nū haṭā'uṇa yōga hai.

2. Bināṁ salā'iḍa dē ika camaca āṭā kaasureō

kī tuhānū āṭē dē kujha padhara dē camaca āṭē nū milā'uṇa dī zarūrata hai? Ika cākū isa nāla vī sijhēgā: Isadē camakadāra pāsē nāla camaca tōṁ vadhērē āṭā ka removeṇā kāfī hai. Para udōṁ kī jē tuhāḍē kōla hatha tē cākū nahīṁ hai? Sakauca ṭēpa tuhāḍī sahā'itā karēgī: Tuhānū ṭēpa dē ika chōṭē ṭukaṛē nū māpaṇa dī zarūrata hai, phira isanū ka'ī vāra mōṛō. Ajihē saghaṇē hisē nāla vādhū nū sāṛanā bahuta saukhā hai.

3. Barēsalaiṭa'tē kalaipa nū kivēṁ jōṛanā hai

kagaṇa ika nāzuka sahā'ika upakaraṇa hai jō kisē vī dikha nū ujāgara kara sakadā hai. Para barēsalaiṭa'tē ika chōṭā jihā tālā jadōṁ isa nū tēza karana dī kōśiśa kītī jāndī hai tāṁ bahuta prēśānī hudī hai. Samēṁ atē nirāśā nū bacā'uṇa la'ī sakāca ṭēpa dī varatōṁ karō. Āpaṇī guṭa nāla banhaṇa vālē nū jōṛana vica sahā'itā la'ī tuhānū ika chōṭā ṭukaṛā kaṭaṇa dī zarūrata hai. Huṇa, lāka nū tēza karana la'ī, tuhānū sirapha huka barēsalaiṭa dē kinārē nū ka pullṇā hai, atē tusīṁ pūrā kara cukē hō.

4. Ika purāṇē ṭasalaḍa lēsa nū dūjī zidagī di'ō

jutī'āṁ vica navēṁ lēsa banhaṇē asāna hana - iha palāsaṭika jāṁ dhāta dē sujhā'āṁ du'ārā suvidhājanaka hai. Uha lēsāṁ dē sirē nū ikaṭhē rakhadē hana, jisa nāla tusīṁ jutī dē chēka du'ārā asānī nāla lēsa dē sirē nū thariḍa kara sakadē hō. Udōṁ kī jē iha ṭipa gā'iba hai atē kinārī bharī hō'ī hai? Cipakaṇa vālī ṭēpa cīza nū"muṛa surajīta karana" vica sahā'itā karēgī: Tuhānū phaibarika dē sirē nū dubārā jōṛana la'ī, ṭēpa dē ika chōṭē ṭukaṛē nū kaṭaṇa atē usa jag'hā dē du'ālē lapēṭaṇa dī zarūrata hudī hai. Hō gi'ā, āpaṇī'āṁ jutī'āṁ dā banhō phira ārāmadā'ika hai.

5. Pēca dī ucā'ī dē nāla ika mōrī nū kivēṁ suṭi'ā jāvē

akasara tuhānū ika pēca la'ī kadha vica ika mōrī ḍrila karana dī zarūrata nāla najiṭhaṇā paindā hai tāṁ jō iha labā'ī vica bilakula phiṭa sakē. Pēca nū basa ḍrila nāla nathī karō atē ḍrila'tē lōṛīndī labā'ī nū ṭēpa dē chōṭē ṭukaṛē nāla niśāna lagā'ō. Huṇa, jadōṁ tusīṁ ḍrila karadē hō, iha sūcaka tuhānū dasēgā ki kama karanā kadōṁ bada karanā hai. Rōzamar'hā dī zidagī vica sakauca ṭēpa dī varatōṁ karana dē iha paja tarīkē bahuta sārī'āṁ cīzāṁ vicōṁ kujha hana jinhāṁ vica sakāca ṭēpa ika badalē jāṇa vālā sahā'ika baṇa jāvēgā. Kisē kōla sirapha kalapanā atē thōṛī jihī caturā'ī dikhā'uṇī paindī hai - atē tuhāḍī zidagī camakadāra baṇa jāvēgī!


Ika sarōta: https://ispovedi.com/