Su'ādī mōtī jau dalī'ā kivēṁ pakā'uṇā hai: Ika āsāna tarīkā

Kujha lōka jauṁ dē su'āda nū ghaṭa samajhadē hana, sābata vālē pāsē dē pakavānāṁ nū tarajīha didē hana, jivēṁ ki bakavīṭa jāṁ cāvala.

Para mōtī jauṁ dalī'ā dē bahuta sārē phā'idē hana, jinhāṁ nū bhulaṇā nahīṁ cāhīdā.

Iha sā'īḍa ḍiśa javānī dā ika asala amrita hai, ki'uṅki niyamata sēvana kōlējana dē utapādana nū utaśāhata karadā hai. Nāla hī, amīra viṭāmina atē khaṇija kapalaikasa bārē nā bhulō. Jau dalī'ā nū sahī tar'hāṁ kivēṁ pakā'uṇā hai?

#Mōtījau

Pahilāṁ tuhānū isa nū kuralī karana dī zarūrata hai atē ghaṭa tōṁ ghaṭa 40-60 miṭāṁ la'ī isa nū ṭhaḍē pāṇī vica chaḍa di'ō. Hālāṅki, iha samāṁ mōtī jauṁ phulaṇa la'ī kāfī nahīṁ hō sakadā, mazēdāra baṇa jāvēgā. Agalē dina pakā'uṇa la'ī, tusīṁ isa nū rātō rāta chaḍa sakadē hō. Isa tōṁ bā'ada, dalī'ā nū dubārā dhōtā jāṇā cāhīdā hai atē pāṇī nāla bhara dēṇā cāhīdā hai. Sīrī'ala dē ika hisē la'ī tina guṇā zi'ādā pāṇī la'ō. Sirapha kama karana dī bacī gala iha hai ki ti'ārī'tē nirabhara karadi'āṁ 40 tōṁ 50 miṭa la'ī ghaṭa garamī tōṁ pakā'uṇā hai. Jē tusīṁ jauṁ nū bhijaṇa vica ālasī hō, tāṁ isa nū ghaṭō ghaṭa 2 ghaṭi'āṁ la'ī pakā'uṇa la'ī ti'āra karō. Nahīṁ tāṁ, sīrī'ala sakhata atē savāda rahita rahēgā. Tusīṁ haulī haulī kūkara vica dalī'ā vī pakā sakadē hō. Iha thōṛā saukhā hō jāvēgā. Tuhānū sīrī'ala nū kuralī karana dī zarūrata hō'ēgī, isa vica tāzā ubālē hō'ē pāṇī dā ika galāsa śāmala karō. Phira sabazī dē tēla nū malaṭīkukara vica ḍōl'ha di'ō, isa nū garama karō atē jau āpaṇē āpa hī śāmala karō. Tajarabēkāra grahiṇī'āṁ aboutkaṇa nāla lagabhaga 5 miṭa la'ī taḻadī'āṁ hana. Bā'ada - dalī'ā pakā'uṇa dē inga vica 40 miṭa la'ī pakā'u.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/