Tījī dunī'āṁ dē dēśāṁ vica lōka kivēṁ rahidē hana.

 Raiḍiṭa'tē, unhāṁ nē iha patā lagā'uṇa dā phaisalā kītā ki vikāsaśīla dēśāṁ dē lōka kihaṛī'āṁ muśakalāṁ dā sāhamaṇā karadē hana.

Raiḍiṭa'tē, unhāṁ nē iha patā lagā'uṇa dā phaisalā kītā ki vikāsaśīla dēśāṁ dē lōka kihaṛī'āṁ muśakalāṁ dā sāhamaṇā karadē hana- Kā'irō vica, saṛaka nū pāra karanā ika kisama dī rāśaṭarī ata dī khēḍa hai. - Maiṁ mubāraka dē adhīna misara vica sī [lagabhaga. Hōsanī mubāraka - 1981-2011 vica misara dē rāśaṭarapatī]. Ithē bhi'ānaka ṭraiphika jāma sana. Maiṁ ika vāra ika pulisa adhikārī nū puchi'ā ki jē ithē kō'ī dhi'āna nahīṁ didā tāṁ ithē ṭraiphika lā'īṭāṁ ki'uṁ hana, saṛaka dē cinha atē niśāna lagā'ē ga'ē hana. Usanē mainū dasi'ā ki unhāṁ dī sirapha sudaratā la'ī zarūrata hai. Maiṁ kā'irō vica saṛaka pāra karana tōṁ ḍaradā sī. - Atē maiṁ ika aikasacēn̄ja tē kā'irō vica paṛhā'ī kītī. Tina mahīni'āṁ dē adhi'aina tōṁ bā'ada, maiṁ pharōgara [lagabhaga khēli'ā). Ika vīḍī'ō gēma jisa vica ika ḍaḍū ika vi'asata hā'īvē'a dē nāla chāla māradā hai] asala zidagī vica. Jē mērī māṁ nē mainū saṛaka pāra karadē vēkhi'ā, tāṁ usanū dila dā daurā paiṇā sī. - Maiṁ ika vāra kā'irō tōṁ āpaṇē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla vī'atanāma gi'ā sī. Sānū sāri'āṁ nū hō cī mīnha siṭī dī'āṁ khataranāka saṛakāṁ bārē cētāvanī ditī ga'ī sī. Para unhāṁ nē mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nū parēśāna nahīṁ kītā. Phēra sāḍā vi'āha hō gi'ā, maiṁ usa nū usadē vatana vica milaṇa gi'ā atē samajha gi'ā ki usanē hō cī mina siṭī vica inī āsānī nāla saṛaka nū pāra ki'uṁ kītā. Para jē vī'atanāma vica tuhāḍē kōla saṛaka pāra karana dā maukā hai, jē tuhāḍī'āṁ cālāṁ ḍarā'īvara la'ī anumānayōga hana, tāṁ kā'irō vica tuhānū phira vī calā'i'ā jāvēgā. Kā'irō ikalautā śahira hai jithē maiṁ gaḍī calā'uṇa tōṁ inakāra karadā hāṁ. - Rāza ḍarā'īvarāṁ vala vēkhaṇā nahīṁ hai. Basa jā. Jē tusīṁ unhāṁ nū vēkhadē hō, uha haulī nahīṁ hudē. - Maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki mērī'āṁ sārī'āṁ bacata paja vāra chūṭa ga'ī hai. Dhanavāda lēbanāna. - Ādamī, mainū māpha karanā. Arajanaṭīnā vica, julā'ī vica sāḍē kōla 42% mahigā'ī sī. - Arajanaṭīnā vica, hara dina kīmatāṁ vadha rahī'āṁ hana. Isa tatha la'ī ti'āra rahō ki bhalakē saṭōra vica kari'ānē dī kīmata 5-10% vadhērē mahigī hōvēgī. - Dakhaṇī apharīkā vica, naiṭavaraka tē lōḍa nū ghaṭā'uṇa la'ī dina vica ka'īṁ vāra 2-3 ghaṭē ka'ī vāra kaṭi'ā jāndā hai. (Maiṁ isa samēṁ ṭaikasaṭa nū mōmabatī nāla likha rihā hāṁ). - Bhārata vica vī, ajihā hudā hai. Isa nū rōliga bada kihā jāndā hai. Isa tōṁ ilāvā, chōṭē atē vaḍē dōvēṁ śahirāṁ vica. Sāḍē sakūla vica 14:00 Tōṁ 16:00 Vajē taka kō'ī rauśanī nahīṁ hai. Kalāsāṁ 16:00 Vajē taka caladī'āṁ hana, atē phira maiṁ ghara jāndā hāṁ, jithē lā'īṭāṁ nū 16:00 Vajē tōṁ 18:00 Vajē taka bada kara ditā jāndā hai. - Maiṁ pākisatāna vica rahidā hāṁ. Jadōṁ mainū patā lagi'ā ki dūjē dēśāṁ vica hara rōza bijalī bada nahīṁ hudī, tāṁ maiṁ gusē vica sī. Huṇa jadōṁ sāḍī bijalī kaṭa jāndī hai, maiṁ cīkadā hāṁ: "Iha dēśa caka jāndā hai!" - Tuhāḍē hasapatāla kivēṁ kama karadē hana? - Kujha ku'āraṭarāṁ vica, lā'īṭāṁ bada nahīṁ kītī'āṁ jāndī'āṁ. Maiṁ sasada dī imārata dē nāla rahidā sī, atē sāḍī'āṁ lā'īṭāṁ kadē bada nahīṁ kītī'āṁ ga'ī'āṁ. Atē usanē ika vaḍē hasapatāla dē nāla kama kītā, uthē hamēśā bijalī sī. - Maiṁ 30 sālāṁ dā hāṁ, maiṁ yū'aisa'ē vica rahidā hāṁ. Mērī yāda vica, sāḍī bijalī sirapha ika vāra kaṭa ditī ga'ī sī. - Ḍākaṭara nū milaṇa la'ī pērū vica (ḵẖāsakara jē tusīṁ rājadhānī tōṁ nahīṁ hō), tuhānū tina mahīnē uḍīka karanī pa'ēgī. Atē iha ghaṭō ghaṭa hai. Tuhānū gaira-zarūrī sarajarī la'ī ika sāla pahilāṁ mulākāta karanī cāhīdī hai! Bahuta sārē lōka, sirapha isa sathitī vica, kisē vī upalabadha tarīkāṁ la'ī kēvala ika ḍākaṭara nāla mulākāta karō, bhāvēṁ uha pūrī tar'hāṁ tadarusata hana. Khuśakisamatī nāla, maiṁ kujha sāla pahilāṁ rājadhānī calā gi'ā. - Jē tuhānū dila dā daurā pai jāvē tāṁ kī hōvēgā? - Kānūna du'ārā, hasapatāla nū aimarajainsī ḍākaṭarī dēkhabhāla pradāna karana dī lōṛa hudī hai. Para sahā'itā pradāna karana tōṁ bā'ada, marīza dā parivāra ika kāgaza tē dasatakhata karadā hai, jisa dē anusāra uha ilāja dē sārē kharaci'āṁ dī adā'igī karana dā bīṛā cukadā hai. Kharacā bahuta zi'ādā hai. Isa la'ī, prānta vica bahuta sārē lōka maradē hana, lōka sirafa ilāja la'ī bhugatāna nahīṁ kara sakadē. - Yū'aisa'ē vica sāḍē kōla ihō hai jē tuhāḍē kōla bīmā nahīṁ hudā. Tuhānū aimarajainsī sahā'itā milēgī, phira tuhānū ika vaḍā bila ditā jāvēgā atē agē dā ilāja nahīṁ kītā jāvēgā. “Suḍāna vica, tuhānū ka'ī ghaṭē rōṭī la'ī katāra vica banaṇā paindā hai, phira paiṭarōla la'ī ghaṭi'āṁ la'ī katāra vica khaṛhī hudī hai, phira rasō'ī dē gaisa silaḍara la'ī gaisa la'ī khaṛhī hudī hai. Atē jadōṁ tusīṁ ghara ā'undē hō, tāṁ naiṭavaraka ōvaralōḍa dē kārana tuhāḍī bijalī kaṭa ditī jāndī hai. - Atē vainazū'ēlā vica. - Atē kiubabā vica. - Avārā kutē hara jag'hā hudē hana. Śāma nū, uha jhuḍāṁ vica galī'āṁ vica ghumadē hana. Unhāṁ vicōṁ bahuta sārē bahuta duśamaṇa hana. Śāma nū atē rāta nū iha unhāṁ vicōṁ pāra nā hōṇā bihatara hudā hai. Maiṁ yūrapa calī ga'ī para ajē vī kuti'āṁ tōṁ ḍaradī hāṁ, bhāvēṁ ki uha paṭē hō'ē hōṇa. - Atē tusīṁ kithē hō? Iḍī'ā tōṁ? Sāḍē kōla bahuta sārē avārā kutē vī hana, para uha zi'ādātara śānta hana. - Cāra sāla pahilāṁ maiṁ thā'īlaiṇḍa vica sī. Uthē bahuta sārē kutē vī hana. Ika śāma, kuti'āṁ dē ika samūha nē sailānī'āṁ dā samudara dē ka downē tē pichā kītā. Savērē unhāṁ nē bahuta vakharā vihāra kītā jadōṁ sathānaka lōka uṭhē atē unhāṁ nū bacē hō'ē bacē li'ā'ē. Para maiṁ phira vī unhāṁ tōṁ dūra rihā. Bilī'āṁ, vaisē, 24/7 dē anukūla sana.

- Maiṁ amarīkī hāṁ, para pichalē 12 sālāṁ vica maiṁ satara tōṁ vī vadha dēśāṁ vica kama karana vica kāmayāba rihā. Maiṁ tuhānū nikārāgu'ā bārē dasaṇā cāhudā hāṁ kō'ī patē nahīṁ hana. Basa nahīṁ. Kī tuhānū hōṭala jāṇa dī zarūrata hai? Tuhānū sārē sabhāvita sathānāṁ dī varatōṁ karakē isadī sathitī dā vēravā ditā jāvēgā. Tada inhāṁ niśānī'āṁ tōṁ dūrī nū māpaṇa vālī'āṁ ikā'ī'āṁ vica darasā'i'ā jāvēgā jō sadī'āṁ tōṁ nahīṁ varatī'āṁ jāndī'āṁ (uha vārāṁ vica dūrī nū māpadī'āṁ hana, ika vārā lagabhaga 0.7 Mīṭara dē barābara hai). Iha hairānījanaka hai ki kisē nū nikārāgu'ā vica kujha mili'ā. - Maiṁ nikārāgu'āna hāṁ atē jadōṁ maiṁ yū'aisa'ē pahuci'ā sī tāṁ maiṁ tuhāḍē chōṭē pati'āṁ tōṁ bahuta hairāna hō'i'ā sī. Maiṁ āpaṇē rūmamēṭa nū puchi'ā ki patā ki'uṁ nahīṁ darasā'undā ki sāḍā ghara ciṭā hai, kōnē tē hai atē isa tōṁ nazadīkī lā'ibrērī dī dūrī hai? - Maiṁ mōrōkō tōṁ hāṁ ika vāra maiṁ jaramanī gi'ā sī. Uthē maiṁ rēla dī ṭikaṭa kharīdī, ṭikaṭa nē kihā ki ṭrēna 7:23 Vajē āvēgī. Iha mērē la'ī mazēdāra sī ki ṭikaṭa'tē sahī samāṁ darasā'i'ā gi'ā sī, maiṁ viśavāsa nahīṁ kara sakadā sī ki gaḍī'āṁ tahi' tē bilakula ā sakadī'āṁ hana. Jadōṁ maiṁ rēla gaḍī 7: 23 Vajē pahucī tāṁ maiṁ hairāna rahi gi'ā. Maiṁ palēṭaphārama'tē pahucaṇa vālī ṭrēna dā vīḍī'ō vī śūṭa kītā, atē saṭēśana ghaṛī' tē iha bilakula 7:23 Hai. Phira maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nū vīḍī'ō dikhā'i'ā, atē uha vī hairāna rahi ga'ē. - Iha 20 sāla pahilāṁ mōrōkō vica sī, huṇa rēla gaḍī'āṁ samēṁ sira ā'undī'āṁ hana, ika tēza raphatāra rēlavē baṇā'ī ga'ī hai, jō ki sāḍē kōla kanēḍā vica vī nahīṁ hai. - Maiṁ ika kainēḍī'ana sūbē tōṁ phinalaiṇḍa ā'i'ā hāṁ atē hairāna sī ki basāṁ samēṁ sira ā'undī'āṁ hana. Uha āma taura'tē ghaṭō ghaṭa 10 miṭa sāḍē nāla rahidē hana, jāṁ bilakula vī nahīṁ ā'undē. - Maiṁ jaramanī vica rahidā hāṁ, mērā viśavāsa karō, sāḍē kōla ka'ī vāra ṭrēnāṁ vī hudī'āṁ hana. - Hafatē vica sirapha dō vāra pāṇī ditā jāndā hai. Bēkarī vica rōṭī hamēśā nahīṁ hudī. Hara kō'ī āpaṇē nāla ika hathi'āra lai kē jāndā hai (gaira kānūnī). Surakhi'ā la'ī khiṛakī'āṁ atē daravāzi'āṁ'tē lōhē dī'āṁ bārāṁ hana. Jē tuhānū luṭi'ā gi'ā hai, tāṁ sabhāvanā vadhērē hana ki ika pulisa adhikārī nē isa nū kītā. Saṛaka tē iha bihatara hai ki phōna nā pahucō, nahīṁ tāṁ iha khōha li'ā jāvēgā. Lōka gumaśudā riśatēdārāṁ nū labhaṇa la'ī ḍākū'āṁ nū adā karadē hana (pulisa ajihā nahīṁ kara sakadī). Śarāba baci'āṁ nū vēcī jāndī hai. 10 Vicōṁ 9 māmali'āṁ vica, tuhānū davā'ī la'ī gu'āṁ.̔Ī dēśa jāṇā paindā hai. Tusīṁ rāśaṭarī mudarā la'ī pratī mahīnē 120 līṭara tōṁ vadha gaisōlīna nahīṁ kharīda sakadē. Jē tuhānū hōra cāhīdā hai, ḍālarāṁ vica adā karō. Maiṁ vainazū'ēlā tōṁ hāṁ - maiṁ kiubbā hāṁ. Maiṁ ika mahīnē vica 1,500 kiubbā pēsō kamā'undā hāṁ, jō ki rāśaṭarī thansata nālōṁ bahuta zi'ādā hai. Maiṁ ika sāphaṭavē'ara ḍivailapara vajōṁ kama karadā hāṁ atē ika yūnīvarasiṭī vica paṛhā'undā hāṁ. Maiṁ ika yūnīvarasiṭī kaimpasa vica rahidā hāṁ, isa la'ī mainū bijalī, pāṇī, ṭailīphōna dā bhugatāna karana dī zarūrata nahīṁ hai, atē maiṁ yūnīvarasiṭī kaiphēṭīrī'ā vica muphata khāṇā khāndā hāṁ. Sāḍī asala gaṇanā du'ārā mērī tanakhāha 60 ḍālara hai. Sāḍē kōla ika hōra mudarā vī hai, kiubbā dē kanavaraṭībala pēsō (sīyūsī). 1 Sīyūsī ika amarīkī ḍālara dē barābara hai, atē dēśa vica hara cīza sīyūsī la'ī vēcī jāndī hai, pēsōza la'ī nahīṁ. Isa la'ī mērē 1500 pēsō = 60 sīyūsī, calō mērē kharacē vēkhō. 1 Ṭuthapēsaṭa dī kīmata 1.1 Sīyūsī hai (maiṁ āpaṇē dadāṁ nū ku'ālaṭī vālē ṭūthapēsaṭa nāla braśa karanā cāhudā hāṁ) sābaṇa dī kīmata 0.45 Atē 1.1 Sīyūsī pratī ṭukaṛā hai. Śaimpū dī kīmata 2 tōṁ 5 sīyūsī hudī hai. Ika cagē kōlōgana dī kīmata 2 sīyūsī hudī hai. Ḍī'ōḍōraiṇṭa dī kīmata 1 tōṁ 5 sīyūsī hai. Jē maiṁ ika pēsaṭa, 0.45 Sīyūsī la'ī dō sābaṇa, 2 sīyūsī la'ī 1 śaimpū, 2 sīyūsī la'ī kōlōna, harēka sīyūsī la'ī dō sasatē ḍī'ōḍōraiṇṭasa... Iha 8 sīyūsī tōṁ bāhara hai, mērē kōla 52 sīyūsī bacē hana. Sādī kamīza dī kīmata 10 atē 25 sīyūsī dē vicakāra hudī hai. Jīnasa/ ṭarāserszara dī kīmata 15 atē 30 sīyūsī dē vicakāra hai. Sadhāraṇa jutī'āṁ dī kīmata 14 atē 20 sīyūsī dē vicakāra hudī hai. Jurābāṁ, ṭī-śaraṭa, paiṇṭī'āṁ dī kīmata 2 tōṁ 5 sīyūsī taka hudī hai. Mērē kōla kapaṛē la'ī kāfī hai, maiṁ ikō samēṁ sabha kujha nahīṁ kharīdadā, maiṁ hara tanakhāha vicōṁ ika cīza kharīdaṇa dē samaratha hō sakadā hāṁ, para isa nū śaramidā karadā hāṁ, mērē zi'ādātara dēśavi'āpī 500 kamā'ī karadē hana, sabha tōṁ vadhī'ā 700 pēsō, jō ki 25-28 sīyūsī hai. Unhāṁ nū khāṇā vī kharīdaṇā paindā hai, phirakū apāraṭamaiṇṭa la'ī bhugatāna karanā paindā hai. Atē jē unhāṁ dē bacē hana??? Kiubabā ika ṭhaḍā dēśa hai: Sāḍē kōla muphata davā'ī, sikhi'ā hai, asīṁ tulanātamaka taura tē śānta atē śānta hāṁ, galī'āṁ atē sakūlāṁ vica kō'ī śūṭiga nahīṁ hai. Para tanakhāhāṁ atē kīmatāṁ dī gala karī'ē tāṁ iha sāḍē dēśa dī 80% ābādī la'ī naraka hai.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/