Uca-ākaṭēna gaisōlīna pā'uṇa jāṁ nā pā'uṇa la'ī: Ē'ā'ī -98 dī pūrī sacā'ī

 

Uca-ākaṭēna gaisōlīna pā'uṇa jāṁ nā pā'uṇa la'ī: Ē'ā'ī -98 dī pūrī sacā'ī

Ka'ī datakathā labē samēṁ tōṁ āṭōmōbā'īla īndhana dī ākaṭēna nabara dē ālē du'ālē dē lōkāṁ vica phaila rahī'āṁ hana. Kujha pakā yakīna rakhadē hana - gaisōlīna dē nāma'tē jinī zi'ādā giṇatī, unī cagī kāra bhajadī hai. Dūsarē itarāza karadē hana: Ajihā paiṭarōla ijaṇa nū naśaṭa kara sakadā hai. Asīṁ iha patā lagā'undē hāṁ ki sacā'ī kithē hai atē kithē kalapanā.

Yātarī kārāṁ'tē sārē jāṁ ghaṭa ādhunika gaisōlīna ijaṇa asala vica ē'ā'ī -95 tōṁ ghaṭa nahīṁ, gaisōlīna la'ī ti'āra kītē ga'ē sana. Mārakīṭiga dē udēśāṁ la'ī, vāhana niramātā akasara 92 vēṁ gaisōlīna dī varatōṁ dī āgi'ā didē hana (ajihī kāra khapatakārāṁ dī'āṁ nazarāṁ vica jitadī hai - isadā sacālana mahatavapūraṇa taura tē sasatā hudā hai). Abhi'āsa vica, iha āma taura'tē asala bacata nahīṁ karadā: Bālaṇa dī khapata vadhadī hai, ijaṇa dī umara ghaṭa jāndī hai. Hālāṅki, zi'ādātara ḍarā'īvara khuda isa tōṁ cagī tar'hāṁ jāṇadē hana. Isa tōṁ vī zi'ādā dilacasapa savāla iha hai ki kī isa māmalē vica paiṭarōla mārakā 98 jāṁ 100 tē surakhi'ata drivega nāla vāhana calā'uṇā sabhava hai? Ithē sabha kujha sapaśaṭa nahīṁ hai.


Āṭōmōkara (bajaṭa kārāṁ dā utapādana karana vālē vī) akasara kārāṁ nū sirapha"saṭaiṇḍaraḍa" 95 vēṁ gaisōlīna'tē hī nahīṁ, balaki ē'ā'ī -98 gaisōlīna' tē, jāṁ gaisōlīna atē śarāba nū vī kaepṇa dī āgi'ā didē hana. Iha ōparēṭiga niradēśāṁ vica niradhārata kītī jāndī hai atē bālaṇa bharana vālē phalaipa tē ḍupalīkēṭa kītī jāndī hai. Sauvāṁ paiṭarōla ajē vī pachamī yūrapī'ana dēśāṁ la'ī vidēśī hai. Ika sadhāraṇa kāra dā mālaka, sucajē dimāga dā hōṇa karakē, zi'ādātara sabhāvanā hai ki uha khuda isa kāra dē ṭaiṅka vica paṭarōla nahīṁ pā'ēgā. Para ē'ā'ī -95 atē ē'ā'ī -98 gaisōlīna dē vicakāra cōṇa bahuta sārē la'ī relevantukavīṁ hai. Inhāṁ satarāṁ dē lēkhaka nē yūrapa vica ika utasuka tasavīra nū bāra bāra dēkhi'ā hai: 95 Vēṁ sudharē hō'ē gaisōlīna dī āma nālōṁ 98 vīṁ kīmata vadha sakadī hai. Bālaṇa dē iha grēḍa unhāṁ dī'āṁ viśēśatāvāṁ vica sacamuca nēṛē hana.

ē'ā'ī -98

98 Vēṁ gaisōlīna atē 95 vēṁ gaisōlīna vica kī atara hai harēka la'ī sapaśaṭa hai - ockaṭēna nabara vica. Iha giṇatī jinī zi'ādā hōvēgī, bināṁ dasataka dē kaparaisa pratīrōdha vadha. Dūjē śabadāṁ vica, uca-ākaṭēna bālaṇa asala vica uca-sakucana la'ī majabūra ijaṇāṁ la'ī baṇā'i'ā gi'ā sī. Hālāṅki, "ōvarakalaukaḍa" ijaṇāṁ vica vī, iha bālaṇa āpaṇē chōṭē bharā ē.Ā'ī.-95 Nālōṁ vadhī'ā kama karēgā. Māharāṁ dē anusāra, uca-ākaṭēna gaisōlīna nā sirapha dasataka ghaṭā'undā hai, balaki bal'haṇa vālē caimbara dē dākhalē vālava atē kadhāṁ tē jamhāṁ hōṇa nū rōkadā hai.

Hālāṅki, hara cīza inī niravighana nahīṁ hai. Ika hōra nukatā - baladē samēṁ nū dhi'āna vica rakhaṇā mahatavapūraṇa hai. Ōkaṭēna dī giṇatī jinī zi'ādā hōvēgī, havā bālaṇa dē miśaraṇa dā balaṇa dā samāṁ jinā labā hōvēgā, balaṇa vālē caimbara vica tāpamāna ucā hōvēgā. Iha kāraka ka'ī hisi'āṁ dē jīvana nū nakārātamaka rūpa vica prabhāvita kara sakadā hai - khāsa karakē vālava atē utaprēraka parivarataka (ḵẖāsakara jē iha ijana balāka dē bahuta nēṛē sathita hai). Ucē-octane bālaṇa dī varatōṁ karadē samēṁ ijaṇa dā samucā ōparēṭiga tāpamāna vī thōṛhā vadha sakadā hai, jisa nāla kūliga praṇālī khatama hō jāndī hai.

Hālāṅki, hara cīza inī niravighana nahīṁ hai

Hālāṅki, jivēṁ ki abhi'āsa darasā'undā hai, kisē vī ādhunika ṭīkē vāhana dē uca-ākaṭēna bālaṇa vica tabadīla hōṇā asala vica kō'ī gabhīra samasi'āvāṁ dā kārana nahīṁ baṇadā. Ḍarā'uṇī'āṁ kahāṇī'āṁ lōkāṁ vica pakī'āṁ hudī'āṁ hana atē mūha tōṁ mūha taka jāndī'āṁ hana, nāla hī aica bī ō bārē kathāvāṁ, kathita taura tē saṛa rahē vālava. Sānū ika kārana karakē gaisa upakaraṇa yāda ā'ē. Sāḍē dēśa vica aṇagiṇata kārāṁ gaisa tē cala rahī'āṁ hana, atē gaisa dī ākaṭēna dī giṇatī āḍaṭēna gaisāṁ dī giṇatī tōṁ kitē zi'ādā hai. Gaisa vāhana ṭaikasī'āṁ vica calā'ī'āṁ jāndī'āṁ hana atē kāragō āvājā'ī vica saragaramī nāla varatī'āṁ jāndī'āṁ hana. Uha hazārāṁ kilōmīṭara kilōmīṭara bināṁ kisē muśakala dē bināṁ barana'ā valṭa vālava atē hōra khuśī dē bināṁ havā dē sakadē hana jō gairēja māhara ajē vī tur'hī māradē hana. Ādhunika mōṭarāṁ dī jōśa atē sarabōtamatā dā rāza nā sirapha uca-guṇavatā vālē hāraḍavē'ara vica, balaki niyataraṇa ilaikaṭrānikasa vica vī hai. Ijana niyataraṇa ikā'ī sainsarāṁ tōṁ prāpata kītē pairāmīṭarāṁ dē puja dā lagātāra viśalēśaṇa karadī hai atē iganīśana ṭā'īmiga, ē'ara-phi.La miśaraṇa dē māpadaḍa, atē ijaikaśana ṭā'īma nū rī'ala ṭā'īma vica niyatarita karadī hai. Kāra sutatara taura tē bijalī dē yūniṭa dē kama nū ṭaiṅka vica pā'ē ga'ē khāsa gaisōlīna nāla apāladī hai. Uca-guṇavatā vālā pharamavē'ara kāra nū bināṁ kisē muśakala dē vakha-vakha octane nabarāṁ vālē gaisōlīnāṁ nū hazama karana dī āgi'ā didā hai. Bahutē kāra mālakāṁ nū ē.Ā'ī.-98 Gaisōlīna badalaṇa tōṁ ḍaranā nahīṁ cāhīdā. Iha samajhaṇā mahatavapūraṇa hai ki zi'ādātara māmali'āṁ vica iha gatīśīlatā vica ika sathira sudhāra atē kuśalatā vica vādhē dī agavā'ī nahīṁ karēgā, para tusīṁ niśacata taura tē bālaṇa tē vādhū kharacē mahisūsa karōgē.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/