Usa rāśī dē cinha jō ki vulapha maisēja nū viśēśa manadē hana

Vulapha maisējiga ika jāṇī-pachāṇī atē vilakhaṇa śakhasī'ata hai. Iha vi'akatī bhavikha dī bhavikhabāṇī kara sakadā hai, unhāṁ ghaṭanāvāṁ bārē gala kara sakadā hai jō kisē viśēśa vi'akatī dē jīvana vica vāparanagī'āṁ.

Gaṛabaṛī karanā vī jōtiśa dā śaukīna sī, rāśī dē sakētāṁ bārē gala kītī. Uha unhāṁ vicōṁ 3 dē numā'idi'āṁ nū viśēśa manadā sī.

Tulā

isa cinha dē lōka viparīta guṇāṁ nāla bharē hō'ē hana. Libarā vica, barābarī dē guṇa ikaṭhē rahi sakadē hana, para isadē nāla hī uhanāṁ vica līḍaraśipa dī, dūji'āṁ tōṁ upara uṭhaṇa dī ichā hai. Isa niśānī dē pratīnidha hamadaradīvāna, di'ālū, pi'āra karana vālē dī madada kara sakadē hana. Libarā vī usa vi'akatī tōṁ badalā laiṇā śurū kara sakadā hai jisa nē unhāṁ nū dukha pahucā'i'ā. Uha burā'ī'āṁ kara sakadē hana bhāvēṁ iha unhāṁ dē ṭīci'āṁ nū prāpata karana vica sahā'itā karē.

@Gaṛabaṛa

Paimānē vakharē hō sakadē hana. Kō'ī ika sadabhāvanā bharē tārē dē adhīna paidā hō'i'ā hai. Isa sathitī vica, vi'akatīgata vica sakārātamaka guṇāṁ dā dabadabā hōvēgā. Para libarā aparādhī, badamāśa, cōra vī hō sakadē hana jō sabha tōṁ anukūla samēṁ vica paidā nahīṁ hō'ē sana.

Mērī'āṁ

isa cinha dē numā'idi'āṁ dā subhā'a viśēśa hai. Mēśa isa nāla kō'ī vī ṭīcā prāpata kara sakadā hai. Isa cinha dē lōka vikhāvā karanā, dikhā'uṇā, āpaṇē āpa nū kisē ajihē vi'akatī dē rūpa vica pāsa karanā jāṇadē hana jō uha nahīṁ hana. Iha sabha lōṛīndē natījē prāpata karana la'ī kītā gi'ā hai. Mērī'asa sapīkara mahāna hana. Cinha dē numā'idē uca ahudi'āṁ'tē kabazā kara sakadē hana jē uha līḍaraśipa guṇāṁ dē vikāsa' tē kama karanā arabha karadē hana, jinhāṁ dē uha rukāvaṭa hana.

Kubha

sabha tōṁ āma cīzāṁ vica, aiku'ērī'ana śā'ida kō'ī ajība cīza vēkhaṇa. Iha unhāṁ nū viśava nū ika viśēśa inga nāla vēkhaṇa dī āgi'ā didā hai. Cinha dē numā'idē unhāṁ dē bahupakhī vikāsa, bahuta sārī'āṁ rucī'āṁ du'ārā vakharē hudē hana. Iha bahuta sārē kubhakaranī maśahūra śakhasī'atāṁ baṇana dī āgi'ā didā hai jō āpaṇī'āṁ pratibhāvāṁ nū zāhara karana vica kāmayāba hō ga'ī'āṁ hana. Inhāṁ sakētāṁ dē tahita paidā hō'ē lōka zidagī vica bahuta kujha prāpata kara sakadē hana. Ajihā karana la'ī, unhāṁ nū uha viśēśatāvāṁ dī varatōṁ karanī cāhīdī hai jinhāṁ bārē maisiga nē gala kītī.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/