Womenratāṁ dē 7 nukasāna jisa bārē marada cupa rahiṇa nū tarajīha didē hana

 Hara womanrata vica kamī'āṁ hana, bahuta sārē ādamī nōṭisa karadē hana atē ṭipaṇī'āṁ vī karadē hana.

Para ithē 7 kamī'āṁ hana jinhāṁ bārē ādamī cupa rahiṇa nū tarajīha didē hana, tāṁ jō unhāṁ dē cuṇē hō'ē vi'akatī nū nārāza nā hō'ē.

Oplāna

iha nukasa pahilī nazarē nazara ā rihā hai. Bahuta sārī'āṁ everythingratāṁ hara cīja vica opilī'āṁ hudī'āṁ hana jihaṛī'āṁ unhāṁ dī zidagī nāla sabadhata hudī'āṁ hana. Ghara vica gaṛabaṛī, raiphrijarēṭara vica purāṇā bhōjana atē citara nāla samasi'āvāṁ hō sakadī'āṁ hana. Hara ādamī, ajihī atrata nū vēkhadi'āṁ, usa nāla kāfī sucēta hō kē faisalā karadā hai, isa la'ī, bhavikha vica ajihī ghāṭa bārē gala karanā rivāja nahīṁ hai.

Māṛā savāda

bahuta sārī'āṁ ladiesratāṁ manadī'āṁ hana ki uha phaiśana vica cagī tar'hāṁ jāṇū hana, hālāṅki asala vica iha sabha kujha nahīṁ hudā. Uha bahuta camakadāra kapaṛē atē upakaraṇa cuṇa sakadē hana jō mūrakha dikhā'ī didē hana. Para kī ika ādamī nū isa vala iśārā karana dā adhikāra hai? Hara vi'akatī dī āpaṇī āpaṇī pasada atē pasada hudī hai, isa la'ī kisē vī ālōcanā nū savīkārana yōga nahīṁ hudā.

Cupa rahiṇa la'ī

Kaṭhōratā atē kaṭhōratā

mukha nakārātamaka ādatāṁ vica iha hana: - Maiṭa. - Cīka. - Hā'isaṭarikasa. - Vi'aga. - Sakhata hāsē. Bēkābū hāsē atē hōra vī. Iha sabha ika ādamī nū khuśa nahīṁ kara sakadē, atē kujha bi'āna sidhē taura'tē hamalē dā kārana vī baṇa sakadē hana. Para ika ādamī ajihī sathitī vica kivēṁ hō sakadā hai? Jadōṁ usanē riśatā śurū kītā, uha cagī tar'hāṁ jāṇadā sī ki agē kī hōvēgā. Isa la'ī, vivahāra vica ajihī'āṁ kamī'āṁ nū nōṭa karanā kō'ī samajha nahīṁ karadā.

Gadha ā'undī hai

iha ika nāzuka nukasa hai jisa bārē sānū cupa rahiṇā paindā hai. Kō'ī vī ādamī cagī tar'hāṁ samajhadā hai ki jē kisē bodyrata nū sarīra dī kōjhā gadha hai, tāṁ isa bārē cupa rahiṇā cāhīdā hai. Ithōṁ taka ki isa tar'hāṁ dē nukasa dā ika chōṭā jihā iśārā kisē vī womanrata nū bahuta nārāza kara sakadā hai atē gabhīra ghuṭālē nū bhaṛakā sakadā hai. Bēśaka, jē kō'ī kōjhā gadha āpaṇē āpa vica tēzī nāla pragaṭa hudī hai, tāṁ kō'ī cupa nahīṁ rahi sakadā.

Nēṛatā nū aṇajāṇa

parivāraka jīvana vica, kujha sālāṁ bā'ada sarīraka nazadīkī pichōkaṛa vica phikī pai jāndī hai. Uha huṇa kō'ī khuśī nahīṁ didī, sirapha zimēvārī'āṁ rahidī'āṁ hana. Isa la'ī, iha kō'ī hairānī vālī gala nahīṁ hai ki inratāṁ nēṛatā tōṁ bacaṇā śurū karadī'āṁ hana jāṁ kiri'āśīla nahīṁ hudī'āṁ. Iha gairahāzarī sārē ādamī dēkhadē hana. Para uha kī kara sakadē hana? Ajihī ghāṭa nū ujāgara karana vica kō'ī samajhadārī nahīṁ baṇadī, ki'uṅki iha subhā'a atē hōra kārakāṁ'tē nirabhara karadī hai. Ithē sirapha dō vikalapa hana: Khāmī'āṁ nū savīkāra karanā jāṁ ṭuṭaṇā.

Marakainaṭā'īla

kujha Forratāṁ la'ī, vita dā viśā hamēśā hamēśā ā'undā hai. Uha cāhudē hana ki kō'ī ādamī tōhafē kharīdē, kārāṁ dēvē atē sārī'āṁ vitī muśakalāṁ dā hala karē. Uha jō cāhudē hana prāpata karana la'ī, bahuta sārī'āṁ ratāṁ hērāphērī atē dhamakī'āṁ vī śāmala karanā śurū karadī'āṁ hana. Unhāṁ dē sira vica sapaśaṭa ichā hai jō uha prāpata karanā cāhudē hana. Ajihī ladyrata nāla saparaka karadi'āṁ, ika ādamī nū kihaṛē praśana hō sakadē hana? Ajihī ghāṭa nū ujāgara karanā kō'ī mā'inā nahīṁ rakhadā, ki'uṅki kō'ī vī wordsrata ajihē śabadāṁ nū labhēgī jō javāba vica kahē jā sakadē hana. Isa la'ī, maradāṁ nū sirapha vadhērē calāka sahiṇā paindā hai jāṁ kama karanā paindā hai.

Femalerata dī balī

ithē ika kisama dī'āṁ womenratāṁ hana jō āpaṇī sārī umara dukha sahāradī'āṁ hana. Atē bhāvēṁ unhāṁ dē jīvana vica kō'ī muśakalāṁ nā hōṇa, uha āpaṇē āpa nū ika ajihī cīza labhaṇagē jō nakārātamaka bhāvanāvāṁ dā kārana baṇēgī. Iha hō sakadā hai: Ṭuṭī hō'ī mēkha, gaḻī tē maila, burī khabara atē hōra bahuta kujha. Ajihī'āṁ ladiesratāṁ nū dukha dē kārana dī zarūrata nahīṁ hudī, uha isa nū āpaṇē āpa labhaṇagī'āṁ.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/