Yūṭi.Ba'tē paisē kivēṁ baṇā'ē jāṇa. Makingga atē paisē kamā'uṇa dē tarīkē

 Bēśaka, hara kō'ī jāṇadā hai ki yūṭi.Ba kī hai. Hara kō'ī isa sabha tōṁ vaḍē vīḍī'ō hōsaṭiga sā'īṭa tē gi'ā hai. Para iha patā caladā hai ki ithē tusīṁ sirapha dilacasapa vīḍī'ō hī nahīṁ dēkha sakadē, tusīṁ isa vīḍī'ō hōsaṭiga'tē paisē kamā sakadē hō. Yūṭi.Ba'tē paisē kivēṁ baṇā'ē jāṇa bārē isa lēkha vica vicāra kītā jāvēgā.

Yūṭiubeba kinī atē kisa la'ī adā'igī karadā hai.

Yūṭiubeba

Yūṭi.Ba dē daraśaka kāfī viśāla hana (lagabhaga ika araba lōka) hōsaṭiga nē ika bahuta vakharē thīmaiṭika phōkasa dē 10 lakha tōṁ vadha viḍī'ōza dī mēzabānī kītī. Iha isa nū ika vadhī'ā vigi'āpana dī jag'hā baṇā didā hai. Ithē kisē vī cīja dā iśatihāra ditā jāndā hai, ki'uṅki ithē vakha vakha viśi'āṁ tē vīḍī'ō hana. Isa la'ī iha patā caladā hai ki uha paisā jō ithē ghuma rihā hai iśatihārabāzī du'ārā ā'undā hai. Mainū zarūra kahiṇā cāhīdā hai ki zi'ādātara lōka iśatihārabāzī tōṁ iṭaranaiṭa'tē paisā kamā'undē hana. Vigi'āpana kivēṁ pradaraśata kītē jāndē hana? Ithē sabha kujha sadhāraṇa hai: Vīḍī'ō dē hēṭhāṁ ika iśatihārabājī bainara rakhi'ā gi'ā hai. Jē vīḍī'ō nū utaśāhata kītā jāndā hai, tāṁ vīḍī'ō dikhā'ē jāṇa tōṁ pahilāṁ jāṁ vakha vakha thāvāṁ tē vigi'āpana śāmala kītē jā sakadē hana. Kujha māmali'āṁ vica, vigi'āpanāṁ nū chaḍi'ā jā sakadā hai, para ka'ī vāra tuhānū unhāṁ nū ata taka vēkhaṇa dī zarūrata hudī hai. Iha sabha isa gala tē nirabhara karadā hai ki vīḍī'ō kinī maśahūra hai, kinē lōka isanū rōzānā vēkhadē hana. Gaṇanā prabhāva dī giṇatī'tē adhārata hai. 1000 Prabhāva la'ī, vīḍī'ō mālaka ika ḍālara tōṁ paja taka prāpata karēgā. Manōrajana atē gēmiga viśi'āṁ dē vīḍī'ō vica, bhugatāna thōṛā hudā hai, para vicārāṁ dī giṇatī tēzī nāla prāpata kītī jāndī hai, vapāraka vīḍī'ō vica, uha iśatihārabāzī la'ī vadhērē bhugatāna karadē hana. Yū-ṭi.Ba'tē kamā'ī dī mātarā dā adāzā lagā'uṇā kāfī muśakala hai. Hara cīza vīḍī'ō dī giṇatī atē unhāṁ dī prasidhī dī ḍigarī'tē nirabhara karēgī. Bēśaka, vīḍī'ō lāzamī vilakhaṇa hōṇā cāhīdā hai, jisadā matalaba hai ki isa nū tuhāḍē du'ārā śūṭa karanā lāzamī hai. Nahīṁ tāṁ, tuhāḍā khātā bada hō sakadā hai. Vīḍī'ō guṇavatā vī bahuta mahatava rakhadī hai. Isa bārē samīkhi'āvāṁ harēka vīḍī'ō dē adhīna hana. Isa la'ī, akasara sabhāvita daraśaka inhāṁ samīkhi'āvāṁ dē adhāra tē dēkhaṇa dā phaisalā laindē hana. Dilacasapa vīḍī'ō akasara unhāṁ dē sarōtāṁ'tē vaibamāsaṭarāṁ du'ārā muphata vica pōsaṭa kītē jāndē hana, atē iha dēkhē ga'ē dī sakhi'ā vica vādhā hai. Isa la'ī, guṇa bahuta mahatavapūrana hai.

Yūṭi.Ba'tē paisē kamā'uṇē śurū karō. Kithē śurū karanā hai?

Jē tusīṁ yūṭi.Ba'tē paisā kamā'uṇā cāhudē hō, tāṁ bēśaka, tuhānū pahilāṁ ithē rajisaṭara hōṇā pa'ēgā. Tuhānū gūgala aiḍasainsa la'ī rajisaṭrēśana prakiri'ā vicōṁ vī laghaṇā pa'ēgā. Iha gūgala dī vigi'āpana sēvā hai. Yūṭi.Ba atē gūgala aiḍasainsa khāti'āṁ nū jōṛana dī zarūrata hō'ēgī. Iha karanā muśakala nahīṁ hai, atē vaiba isa viśē'tē jāṇakārī nāla bharapūra hai. Uha vi'akatī jō 18 sāla dē hō ga'ē hana gūgala dē iśatihārabāzī naiṭavaraka vica rajisaṭara kara sakadē hana. Bēśaka, tusīṁ jā'alī ḍēṭā dī varatōṁ karakē rajisaṭara kara sakōgē, para phira tusīṁ kamā'ē paisē nū vāpasa nahīṁ kara sakōgē. Hāla hī vica, gūgala aiḍasainsa tōṁ paisā sirapha caikāṁ du'ārā vāpasa li'ā jā sakadā sī, jō ki rūsī'āṁ la'ī ika vaḍī asuvidhā sī. Huṇa sathitī badala ga'ī hai, atē rūsī'āṁ la'ī āpaṇī kamā'ī vāpasa laiṇa la'ī bahuta sārē tarīkē ti'āra kītē ga'ē hana. Tuhāḍē du'ārā phaḍāṁ dī rajisaṭrēśana atē ka withdrawalvā'uṇa dā patā lagā'uṇa tōṁ bā'ada, tuhānū sirapha dilacasapa viḍī'ōza nū śūṭa karanā hī hōvēgā. Tarīkē nāla, āpaṇē khuda dā yūṭi channelba cainala baṇā'uṇā niśacata karō, nā sirapha ikalē vīḍī'ō pōsaṭa karō. Isadē bināṁ, gabhīra kamā'ī sabhava nahīṁ hōvēgī. Jinē lōka tuhāḍē cainala nū sabasakrā'ība karadē hana ōnā hī cagā. Hara samēṁ navēṁ vīḍī'ō apalōḍa karana dī kōśiśa karō, nahīṁ tāṁ tusīṁ gāhakāṁ dī vafādārī nū gu'ā sakadē hō.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/