Zidagī vica nākhuśa: Rāśī cinha jō zidagī dā anada nahīṁ lai sakadē

 Sārē lōka zidagī dā anada laiṇa, ānada mahisūsa karana, ālē du'ālē jō hō rihā hai usadā anada laiṇa dī kōśiśa karadē hana. Bahuta sārē lōka saphala hudē hana ki'uṅki uha jāṇadē hana ki chōṭī'āṁ cīzāṁ dā anada kivēṁ laiṇā hai, pala dā anada laiṇā.

Ithē uha lōka hana jō zidagī vica tarasa, udāsī nāla guzaradē hana. Atē ajihē rāja la'ī hamēśāṁ kārana nahīṁ hudē. Ajihē vi'akatī'āṁ dā janama 3 rāśī dē sakētāṁ dē tahita hudā hai.

Ku'ārī

iha lōka khuśa mahisūsa karana la'ī sabha kujha hai. Para uha āpaṇē caritara, sasāra dī dhāranā dē kārana isadā anada nahīṁ lai sakadē. Uha hamēśāṁ ghabarāhaṭa vālē taṇā'a vica rahidē hana, ki'uṅki uha bahuta pēḍaiṇṭika hana, uha sabha kujha sapūrana.Ga nāla karana dī kōśiśa karadē hana. Uha nā sirapha āpaṇē la'ī, balaki āpaṇē azīzāṁ la'ī vī zimēvārī mahisūsa karadē hana. Khuśa rahiṇa la'ī, varajōsa nū sirapha arāma karana, niyataraṇa jārī karana dī zarūrata hai, jō uha nahīṁ kara sakadē. Ka'ī vāra cinha dē numā'idē hakāra dē rāha pai jāndē hana: Isadē kārana, uha āpaṇē azīzāṁ nū nakāradē hana, jisadā bā'ada vica unhāṁ nū pachatāvā hudā hai.

Zidagī vica nākhuśa

Karēphiśa

isa cinha dē lōka unhāṁ dē śaka tōṁ vakharē hana, jō akasara āma samajha tōṁ zi'ādā tarajīha laindē hana. Iha kainsarāṁ nū iha viśavāsa divā'undā hai ki uha ḍūghē nākhuśa hana, ki unhāṁ dī zidagī muśakalāṁ nāla bharī hō'ī hai. Sārē lōkāṁ dē cinha dē pratīnidhī'āṁ nū sājiśa dā śaka hai, ki uha unhāṁ nū nukasāna pahucā'uṇā cāhudē hana. Kainsara āpaṇē azīza'tē vī bharōsā nahīṁ karadē, jisa nāla akasara sabadhāṁ dī'āṁ samasi'āvāṁ hudī'āṁ hana. Niratara taṇā'a vica rahiṇā sakēta dē numā'idi'āṁ vica māṛī'āṁ ādatāṁ dā kārana baṇa jāndā hai, udāharaṇa vajōṁ, uha tabākūnōśī jāṁ śarāba pīṇa dē ādī hō sakadē hana.

Machī

mīna nū savai-cāpalūsa karanā pasada hai. Uha akasara isa bārē sōcadē hana ki unhāṁ dī zidagī vica kī hō'i'ā, nakārātamaka palāṁ nū yāda karō, jō unhāṁ dē mūḍa nū vigāṛadē hana. Isa kitē dē la'ī, mīna-ḍūghī'āṁ muśakalāṁ vī labha sakadī'āṁ hana jō unhāṁ dē rahiṇa tōṁ rōkadī'āṁ hana. Cinha dē numā'idē khuda tōṁ maga kara rahē hana, uha hara cīza nū bēvakūfa dī sathitī vica li'ā sakadē hana. Mīna vī dūji'āṁ vica kamī'āṁ labhaṇā, uhanāṁ pratī ṭipaṇī'āṁ karanā pasada karadē hana, jō, bēśaka, lōkāṁ nū taga karadē hana. Iha bahuta sārē vivādāṁ nū janama didā hai jō mīna dē jīvana nū zahirīlā karadā hai. Zikara kītē sakētāṁ dē pratīnidhī'āṁ nū zidagī pratī unhāṁ dē rava'ī'ē utē muṛa vicāra karanā cāhīdā hai, jō hō rihā hai usa vica kujha cagā labhaṇā cāhīdā hai. Iha unhāṁ dī manōvigi'ānaka sathitī nū saukhā baṇā'ēgā, unhāṁ nū hara dina dā anada laiṇa dī āgi'ā dēvēgā.
Ika sarōta: https://ispovedi.com/