Āpaṇī patanī nū kivēṁ bacā'uṇā sikhā'i'ā jāvē

 

#Sēva
Mērī patanī dā vivahāra mainū citā karadā hai. Uha garabhavatī hai atē bahuta badala ga'ī hai. Patanī iha nahīṁ samajhadī ki zidagī dē muśakala sami'āṁ vica tuhānū bacā'uṇa dī kōśiśa karana dī zarūrata hai. Maiṁ samajhadā hāṁ ki usa kōla hāramōnala asatulana hai. Hālāṅki, iha tuhāḍē pichalē paisē nū kharacaṇa dā kārana nahīṁ hai. Maiṁ jamhāṁ hō'ē phaḍāṁ nū vadha tōṁ vadha bacā'uṇa dī kōśiśa karadā hāṁ tāṁ jō bhavikha vica sāḍē la'ī iha saukhā hō sakē. Atē maiṁ usadī nārāzagī nū samajhadā hāṁ, para iha sirapha ika asathā'ī avadhī hai. Jaladī hī sabha kujha vāpasa ā jāvēgā, atē asīṁ pahilāṁ vāṅga jī'uṇā śurū karāṅgē. Sāḍē dōsata kahidē hana ki mainū isa tar'hāṁ nahīṁ laiṇā cāhīdā. Hālāṅki uha mērī nārāzagī nū samajhadē hana. Bēśaka, maiṁ iha vī samajhadā hāṁ ki ka'ī vāra maiṁ usa tōṁ bahuta zi'ādā maga karadā hāṁ atē bināṁ vaj'hā ṭuṭa jāndā hāṁ. Hālāṅki, maiṁ iha sāḍē la'ī kara rihā hāṁ. Atē jadōṁ uha paisā kharaca karadī hai, uha sirapha āpaṇē bārē sōcadī hai. Usa dī'āṁ sārī'āṁ kharīdadārī sirapha usadī'āṁ zarūratāṁ nū pūrā karanā hai. Atē sabha tōṁ taga karana vālī gala iha hai ki jihaṛī'āṁ cīzāṁ uha prāpata kara laindī'āṁ hana uha bināṁ varatōṁ dē pa'ī'āṁ hudī'āṁ hana. Mainū samajha nahīṁ ā'undī ki gala kī hai atē usanū samajhā'uṇa la'ī kahō. Para uha nahīṁ kara sakadī. Uha sirafa uhī gala darasā'undī hai jō uha pahilāṁ cāhudī sī atē huṇa uha iha cāhudā hai. Mērē kōla vicāra sī ki maiṁ usa dā kāraḍa lavāṁ jāṁ phaḍāṁ'tē kharaca karana dī sīmā tai'a karāṁ. Para abhi'āsa vica iha bahuta sārā samāṁ laindā hai. Ka'ī vāra uha kari'ānē dī kharīdārī karana jāndī hai atē kujha vī nijī nahīṁ kharīdadī. Jē maiṁ phaḍāṁ nū rōkadā hāṁ, tāṁ jō rakama kharaca kītī jāṇī cāhīdī hai, hamēśāṁ asapaśaṭa hai. Maiṁ isadē la'ī usanū badanāmī kītī. Para usadī garabha avasathā karakē sakhata nahīṁ hō saki'ā. Usanū ghabarā'uṇā nahīṁ cāhīdā. Usa dē māpē kahidē hana ki usa nū jhiṛakaṇa dī bajā'ē mainū hōra kamā'uṇa dī zarūrata hai. Patanī samajhadī hai ki maiṁ sahī hāṁ, para kujha nahīṁ badaladā. Mainū sirapha usadē kharaci'āṁ dē anusāra ā'uṇa dī zarūrata hai. Usanū iha samajhaṇa dī zarūrata hai ki uha huṇa ajihī avadhī vica hai. Para uha kahidī hai ki iha bēhōśī nāla hō rihā hai. Bhāvēṁ uha āpaṇē āpa nū kābū karana dī kōśiśa karadā hai, kujha vī nahīṁ badalēgā. Mainū iha vī ḍara hai ki bacē dē janama tōṁ bā'ada sabha kujha ikō jihā rahēgā. Pahilāṁ tōṁ hī, patanī baci'āṁ dī'āṁ sārī'āṁ cīzāṁ kharīdaṇa la'ī ti'āra hai. Ākharakāra, uha bahuta sudara hana. Para maiṁ ōnī kamā'ī nahīṁ kara sakadā jinī usanū cāhīdā hai. Hairāna hōvō ki jē sārī'āṁ garabhavatī weratāṁ ajība kama kara rahī'āṁ hana?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/