Huṇa mainū patā hai ki būmaraga kī hai

 

#Būmaraiṅga
Huṇa mērē parivāra dā bahuta taṇā'a atē taṇā'a vālā riśatā hai. Ajihā lagadā hai ki musībata ḵẖatama hō ga'ī hai, para kisē kārana karakē iha ṭhīka nahīṁ hō'i'ā. Maiṁ pi'āra kītē bināṁ vi'āha karavā li'ā. Iha isa tar'hāṁ hō'i'ā ki vi'āha tōṁ ika hafatā pahilāṁ, maiṁ ika hōra nū mili'ā. Hōra nāla kujha nahīṁ sī, para dila pāgala hō gi'ā. Natījē vajōṁ, maiṁ “sahī kama” kītā, vi'āha karavā li'ā, āpaṇē patī pratī vafādāra rihā, para āpaṇī cōṇa bārē mainū śaka sī. Vi'āha vica, mūrakhatā dē kārana, usanē ka'ī gabhīra galatī'āṁ kītī'āṁ, jihaṛī'āṁ usadā patī zāhara nahīṁ kara sakadā. Maiṁ āpaṇē patī dā upanāma nahīṁ li'ā atē bināṁ patī dē āpaṇē putara nū bapatisamā ditā. Mērā dōsata, jisa nāla mērā patī nafarata karadā hai, dēvatā baṇa gi'ā. Usa samēṁ mērē patī atē mērē vica matabhēda sana. Atē huṇa, 15 sālāṁ bā'ada, sabha kujha collaphi jāndā hai. Mainū nahīṁ patā ki iha kī hai. Hisāba, būmaraga jāṁ karamā? Patī nū ika hōra nāla pi'āra hō gi'ā. Unhāṁ dā kō'ī sabadha nahīṁ sī, maiṁ iha jāṇadā hāṁ, para, phira vī, usadā patī usa nāla pi'āra kara gi'ā atē uha hara cīza vica usa la'ī ika ādaraśa hai. Maiṁ huṇa usa la'ī nirāśā atē ġalatī hāṁ. Uha kahidā hai ki śikā'itāṁ lagha ga'ī'āṁ hana, para dāga bākī hana. Atē iha aja dā dina hai. Vi'āha dē sālāṁ daurāna maiṁ āpaṇē patī nāla pi'āra kara ga'ī. Para zāhara hai ki usa la'ī mērī nāpasada atē mērī'āṁ galatī'āṁ nū mērā patī māpha nahīṁ kara sakadā. Iha sabha usa dē pi'āra nū māra ditā. Asīṁ ajē vī ikaṭhē hāṁ, riśatē'tē kama karana dī kōśiśa kara rahē hāṁ, isanū bacā'uṇa dī kōśiśa kara rahē hāṁ, para mainū ḍara hai ki iha ika guma ga'ī laṛā'ī hai. Maiṁ āpaṇē patī dī'āṁ akhāṁ vica afasōsa, darada atē udāsī vēkha rihā hāṁ. Maiṁ samajhadā/ samajhadī hāṁ ki maiṁ iha sabha kujha āpaṇē āpa kītā hai, jō ki maiṁ khuda usa nāla kītā sī, jisadā maiṁ bhugatāna karadā hāṁ. Para maiṁ ajē vī umīda karadā hāṁ ki sabha kujha sathira atē vāpasa ā sakadā hai. Atē mērē patī nū usadī'āṁ navī'āṁ akhāṁ vica vēkhaṇā mērē la'ī bahuta hardkhā atē dukhadā'ī hai. Maiṁ mūrakha sī atē pūrī tar'hāṁ samajha nahīṁ ā'i'ā ki mērā patī mainū kinā pi'āra karadā hai, atē kisa nazara nāla usanē mainū vēkhi'ā. Atē huṇa…

Ika sarōta: https://ispovedi.com/