Iha cagā hai ki usa nū ika dōsata mili'ā

 

#Uha
Maiṁ ikabālī'ā bi'āna paṛhi'ā"mērā sabha tōṁ cagā mitara mērē patī dē pichē mērē patī nū mili'ā" atē maiṁ isa viśē'tē āpaṇī khuda dī kahāṇī likhaṇā cāhudā hāṁ. Hō sakadā hai ki isa nū paṛhana tōṁ bā'ada, kō'ī unhāṁ dī'āṁ rūhāṁ vica bihatara mahisūsa karē. Ika vāra maiṁ sacamuca ika muḍā pasada kītā. Labā, patalā, māsapēśī gōrā. Maiṁ usa la'ī pāgala sī, usanē vī mērē vala thōṛā jihā dhi'āna dikhā'i'ā. Maiṁ ika dōsata nū śikā'ita kītī, usanē mainū śānta karadi'āṁ kihā ki ajihā sōhaṇā ādamī sāḍē varagē lōkāṁ la'ī nahīṁ sī. Para ika bidū tē, mainū patā cali'ā ki uha ḍēṭiga kara rahē hana. Mērā dōsata mērē tōṁ bacaṇa lagā, atē phira mainū patā lagi'ā ki uha vi'āha karavā'uṇa jā rahē sana. Atē unhāṁ dā vi'āha ika sāla bā'ada hō'i'ā. Iha kahiṇa dī zarūrata nahīṁ, maiṁ usa dōsata atē āpasī dōsatāṁ nāla sārē sabadha tōṛa ditē. Para iha kahāṇī mainū sālāṁ tōṁ tasīhē didī sī, maiṁ dukhī sī, gusē atē aphasōsa vica sī ki maiṁ āpaṇī khuśī la'ī laṛi'ā nahīṁ sī atē maiṁ āpaṇē"mitara" nū suṇi'ā sī. Hālāṅki maiṁ ḍūghā'ī nāla samajha gi'ā ki usanē usadī cōṇa kītī ki'uṅki uha udēśa pakhōṁ bihatara hai. Para usanē ajē vī dukha jhali'ā, kisē nāla nahīṁ milaṇā atē riśatē baṇā'uṇā nahīṁ cāhudā sī. Uha kama tē ga'ī, cagī kamā'ī karana lagī, para nijī mōracē tē, sabha kujha ajē vī badali'ā hō'i'ā sī. Dō sāla lagha ga'ē hana atē maiṁ acānaka isa jōṛī nū supara mārakīṭa vica mili'ā. Sābakā sōhaṇē ādamī dī bajā'ē, maiṁ ika gilī hō'ī phēḍa ṭī-śaraṭa vica ika bī'ara beliḍa vālā ika halakā jihā bhukī vālā ādamī dēkhi'ā. Uha sāpha taura'tē usa ādaraśa tōṁ bahuta dūra sī jisa la'ī maiṁ suka rihā sī. Mērē dōsata nē iha vī samajha li'ā. Uha śaramidā sī, ḵẖāsakara jadōṁ maiṁ khāsa taura'tē hairāna kītī'āṁ akhāṁ baṇā la'ī'āṁ. Usanē nafarata vica āpaṇē bul'hāṁ nū vī kuralī kītā (maiṁ samajhadā hāṁ ki iha karanā bahuta galata hai, para maiṁ āpaṇē āpa nū kābū vica nahīṁ rakha saki'ā). Uha sabha kujha samajha ga'ī atē jaladī nāla tura pa'ī. Atē maiṁ khaṛā hō gi'ā, uhanāṁ dī dēkhabhāla kītī atē sōci'ā: Maiṁ āpaṇī kalapanāvāṁ'tē kinā samāṁ bitā'i'ā, maiṁ āpaṇē kāven hō'ē ādaraśa la'ī kinē hajhū vahā'ē atē maiṁ āpaṇē dōsata dī bē'izatī nū sarāpa ditā. Para ata vica iha patā cali'ā ki iha maiṁ hī sī jō khuśakisamata sī, usadī nahīṁ. Jāṁ kī karamā inā būmaraga usadī bhāvanā nū darasā'undā hai?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/