Ika ajība karamacārī mainū samūhaka tōṁ bāhara rakhadā hai

 

#Samūhika
Hāla hī vica, sāḍī uralān̄cāgata ikā'ī nū ika hōra nāla milā ditā gi'ā sī. Sidhāntaka taura tē, maiṁ navēṁ sahiyōgī nū jāṇadā hāṁ. Ka'ī vāra maiṁ unhāṁ nāla kama tē dauṛa jāndā sī. Lōka lōka varagē hana. Mērē pratī rava'ī'ā nirapakha sī. Para hāla hī vica, mērē ika navēṁ sahiyōgī nē mainū nāpasada kītā atē mērē virudha sārē navēṁ karamacārī'āṁ nū badalaṇa dī kōśiśa kara rihā hai. Mainū bausa dē sāhamaṇē rakhō. Mainū nahīṁ patā ki isa nāla kī karāṁ. Maiṁ samajha nahīṁ sakadī ki uha mērē nāla inī ajība jihī vivahāra ki'uṁ karadī hai. Maiṁ usa nāla kō'ī burā nahīṁ kītā. Sirapha dō kārana jō maiṁ vēkhadā hāṁ uha kisē vī tarāṁ aviśavāsī hana. Pahilāṁ. Śā'ida mainū nafarata karana dā kārana usa karamacārī nāla ika chōṭī jihī galabāta sī. Maiṁ kārōbāra'tē daphatara ā'i'ā, jithē uha dō hōra withratāṁ nāla baiṭhī hai. Maiṁ usadē gu'āṁ.̔Ī kōla gi'ā. Usa vakata usa ajība mulāzama dā phōna vaji'ā. Usadī māṁ nē usanū ika sadēśa dē nāla bulā'i'ā ki karamacārī dī dhī vihaṛē vica khēḍa rahī hai atē usadī bānha tōṛa ditī ga'ī. Uha bahuta citata sī. Usanē daphatara vica sabha nū śikā'ita karanī śurū kara ditī ki kī vāpari'ā sī. Sāri'āṁ nē sakhēpa vica āpaṇī hamadaradī zāhara kītī. Iha vēkha kē ki uha bahuta citata sī, maiṁ usanū ika kisama dē cuṭakalē nāla śānta karana dā phaisalā kītā. Usanē kihā, uha kahidē hana, citā nā karō, haḍī'āṁ ikaṭhē hōṇagī'āṁ, uha hōra mazabūta ​​hōṇagī'āṁ. Ithē kī śurū hō'i'ā. Cagē paja miṭāṁ la'ī karamacārī nē mainū iha paṛhi'ā ki iha kahiṇā inā manazūra nahīṁ sī ki uha bhi'ānaka sōga vica sī. Ki mērē āpaṇē bacē nahīṁ hana, nahīṁ tāṁ maiṁ samajha jāvāṅgā ki māṁ la'ī kinā darada hudā hai jadōṁ usadā bacā ika uṅgala vī tōṛadā hai, atē iha sārā hatha hai! Maiṁ ajihī hisaka pratīkri'ā tōṁ hairāna rahi gi'ā. Kisē tar'hāṁ maiṁ bāhara ā gi'ā, usadī dhī dē jaladī ṭhīka hōṇa dī ichā rakhadi'āṁ atē kihā ki mērā matalaba kō'ī burā nahīṁ sī. Para karamacārī nē kisē vī tar'hāṁ mērē tē dhakā kītā. Maiṁ usa dina usa nū ka'ī vāra vakhō vakharē thāvāṁ tē dēkhi'ā, atē hara jag'hā usanē hara kisē nū usadī dhī nāla vāparī bhi'ānaka badakisamatī bārē śikā'ita kītī. Maiṁ phaisalā kītā ki karamacārī thōṛhā jihā nākāphī sī. Hāṁ, usadī dhī, bēśaka, afasōsa hai ki usanē āpaṇī bānha tōṛa ditī, para phira vī iha ika ālamī tabāhī nahīṁ hai. Bacapana vica, maiṁ āpaṇē āpa nū tōṛi'ā, ika palasatara vica turi'ā, nā tāṁ maiṁ atē mērī māṁ isa bārē bahuta nārāza sī. Iha samajhaṇa yōga hai ki mērē ālē du'ālē dē hōra lōka iha hō'ē ki unhāṁ dē baci'āṁ nē unhāṁ dī'āṁ bāhāṁ atē latāṁ nū tōṛa ditā, para kō'ī vī pūrī sasathā dē du'ālē nahīṁ bhaji'ā atē sārā dina isa mudē'tē vicāra vaṭāndarē nahīṁ kītā. Atē niśacata taura tē ka'ī vāra ajihī'āṁ sathitī'āṁ vica, maiṁ iha pragaṭāvā suṇi'ā jō maiṁ varati'ā. Māpi'āṁ nē āpaṇē āpa nū udāsī karadi'āṁ kihā ki iha bahuta dukha dī gala hai ki unhāṁ dē bacē nū ika bhajana sī, para kujha nahīṁ, iha ikaṭhē vadhaṇagē - iha hōra mazabūta ​​hōvēgā. Bhāva, lōkāṁ nū isa vākānśa vica kō'ī apamānajanaka nahīṁ vēkhi'ā gi'ā. Atē udōṁ tōṁ, mērē nāla isa karamacārī dī duśamaṇī śurū hō ga'ī. Maiṁ viśavāsa nahīṁ kara sakadā ki iha duśamaṇī dā kārana hō sakadā hai? Maiṁ sōcaṇā śurū kītā ki uha mērē bārē hōra kī nahīṁ pasada kara sakadī. Uha kahidē hana ki jē kō'ī kisē nū khuraka tōṁ kisē nū ghriṇāyōga kama karadā hai, tāṁ zi'ādātara sabhāvanā hai ki uha kisē cīza nāla īrakhā karadē hana. Maiṁ pahilāṁ hī sōcadā hāṁ, śā'ida uha karamacārī mērē nāla īrakhā kara rihā hai ki maiṁ usa tōṁ 10 sāla chōṭā hāṁ, ki maiṁ hāla hī vica vi'āha karavā li'ā hai, ki uha tulaṇātamaka rūpa vica vadhī'ā kapaṛē vālā hai. Uha ikalautī māṁ hai. Iha sapaśaṭa hai ki usa kōla zi'ādā paisā nahīṁ hai. Uha hara rōza uhī kapaṛē pā'undī hai. Maiṁ jāṇadā hāṁ ki iha kinā kōjhā hai. Mērī māṁ nē mainū ikalā pāli'ā. Uha bahuta māṛē rahidē sana, jadōṁ maiṁ āpaṇē āpa kama karana gi'ā sī tāṁ maiṁ sirapha tulanātamaka kapaṛē pā'ē. Para maiṁ kadē kisē nāla śēkhī nahīṁ māradā, maiṁ sabha dā satikāra karadā hāṁ. Atē sāḍī ṭīma vica, zi'ādātara womenratāṁ bahuta zi'ādā amīra atē vadhī'ā kapaṛē pahinadī'āṁ hana, dōvēṁ mērē nālōṁ atē usa karamacārī nālōṁ. Atē sārē patī amīra hana. Atē maiṁ bahuta.Satana hāṁ. Mērē vi'āha la'ī, mainū ṭīma vica śāmala kītā gi'ā sī. Ṭēbala kāfī amīra sī. Maiṁ ika cagē mūḍa vica sī. Śā'ida, kauṇa īrakhā kara sakadā sī, ḵẖāsakara, uha karamacārī. Para, dubārā, sāḍī ṭīma vica, hara kisē dē asala vica patī hudē hana, atē uha ḵẖuśī-ḵẖuśī vi'āha hudē hana. Para hara kisē nāla uha karamacārī cagā hai, para mērē nāla huṇa iha burā hai. Kama tē kō'ī jhaṛapa nahīṁ hō'ī. Uha udōṁ taka sadhāraṇa taura tē galāṁ karadē nazara ā'undē sana jadōṁ taka ki usadā ajihā vivahāra śurū nahīṁ hudā. Iha kī hō sakadā hai atē ki'uṁ?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/