Ika bacapana dē muḍē dā ikabālī'ā bi'āna

 

#Ikarāranāmā
Aja maiṁ āpaṇī sahēlī nū chaḍa ditā, jō mērē la'ī ika pi'ārā mitara vī sī atē madada atē madada la'ī hamēśāṁ ti'āra sī. "Vibhāgīkarana" karana la'ī ka'ī labē barēka dē nāla 3 sālāṁ la'ī mili'ā. Uha vakha-vakha hō ga'ē, ghumadē-phiradē hana. Iha usa pala taka sī jadōṁ maiṁ ika āma vi'akatī vāṅga jīṇa dī kōśiśa karana atē usadē nāla ika sihatamada sabadha baṇā'uṇa la'ī pīṇā bada kara ditā. Pahilāṁ sabha kujha ṭhīka sī. Isadī sārī mahimā vica ādaraśatā dā daura. Usanē mainū tōhafē ditē, atē maiṁ usanū ditā. Asīṁ ikaṭhē cagē mahisūsa kītē. Para samēṁ dē bītaṇa nāla, maiṁ usa dē pratī rōsa pragaṭa karadi'āṁ, kō'ī aṇacāhē mahisūsa karana lagī. Iha bhāvanā bahuta asapaśaṭa atē asathira sī. Maiṁ ākharī samēṁ taka āpaṇē āpa nū iha savīkāra nahīṁ kītā. Huṇa vī, maiṁ kujha vaḍaṇa tōṁ bā'ada, muśakila nāla savīkāra kara sakadā hāṁ. Asīṁ pichalē dō mahīni'āṁ tōṁ saikasa nahīṁ kītā. Usanē mērē la'ī mukadamā bada kara ditā ki uha kauṇa hai. Utējita nahīṁ hō'i'ā atē maiṁ usa nū badalaṇā cāhudā sī. Iha ahisāsa karadi'āṁ ki ithē kō'ī pi'āra nahīṁ hai, maiṁ viśēśa taura'tē isa nū badalaṇa dī kōśiśa nahīṁ kītī. Para usanē āpaṇē pratī, dunī'āṁ pratī, āpaṇē pratī āpaṇā rava'ī'ā badalaṇa dī kōśiśa kītī. Savai-savīkritī du'ārā usanū pi'āra karana dī kōśiśa kītī. Iha kama nahīṁ kītā. Nā hī usa nāla pi'āra karanā, atē nā hī āpaṇē āpa nū savīkāra karanā atē badalaṇā kama nahīṁ kītā. Mainū huṇa sapaśaṭa taura tē mahisūsa hō'i'ā hai ki ika dina iha riśatā ḵẖatama hōṇā pavēgā. Nāpasadāṁ dī bhāvanā nū nazara adāza karanā huṇa sabhava nahīṁ sī. Tusīṁ kahi sakadē hō ki mainū kisē riśatē dī zarūrata nahīṁ sī, jāṁ iha ki maiṁ kujha manōvigi'ānaka dakhala kārana isa dē kābala nahīṁ hāṁ, atē tusīṁ sahī hōvōgē. Maiṁ bacapana vica hāṁ apavitara bhāvanātamaka, samājaka, hōra kujha vī. Atē iha mērā pahilā riśatā hai. Huṇa mērī zidagī vica mērē mātā pitā atē mērē la'ī unhāṁ dā bē'ata pi'āra hai. Usadē kārana, mērī 22 sālāṁ dī umara vica, maiṁ ajē vī padarāṁ varagā hāṁ. Dūsarē sārē lōkāṁ la'ī jō maiṁ khuśakisamata sī ika dina dē āsa pāsa hōṇa dā, maiṁ isa nāla naramā'ī, gaira vivahāraka putga nāla pēśa karana la'ī, ilāja kītā. Maiṁ unhāṁ nū bināṁ kisē kārana jāṁ vi'ākhi'ā la'ī āpaṇī zidagī tōṁ bāhara suṭa ditā, ki'uṅki maiṁ isa tar'hāṁ bihatara mahisūsa kītā, ucā. Para mainū mērī huṇa dī sābakā prēmikā, mērē ākharī dōsata la'ī bahuta afasōsa hai. Atē mainū āpaṇē āpa la'ī afasōsa hai. Maiṁ huṇa taka dī akalamadī śakatī dē dōśī du'ārā dama ghuṭa rihā hāṁ. Uha ika śānadāra vi'akatī hai. Uha sacamuca mainū asala pi'āra karadī sī. Hālāṅki iha mērē la'ī kadē nahīṁ vāparadā sī ki mērē varagē kisē nū ajihā hatāśa mukatīdātā labha sakadā sī. Pichalī vāra, ajihē tībara darada nū mahisūsa karadi'āṁ, maiṁ ka'ī sālāṁ dī savai-vināśa dē tala'tē sedhi gi'ā, atē āpaṇē āpa nū dubārā iha anubhava karana dī āgi'ā dēṇa dī himata nahīṁ kītī. Huṇa maiṁ imānadārī nāla ika āma zidagī cāhudā hāṁ. Maiṁ ika ni nerōsisa kalīnika vica jā rihā hāṁ atē āpaṇē vivahāra dē namūnē, dhāranā nū bhaṭakaṇā, atē isa tar'hāṁ hōra sudhāra rihā hāṁ. Iha mainū tasīhē didā hai ki acānaka maiṁ ṭhīka hō jāvāṅgā, "vaḍē hō jāvāṅgā", pūrī tarāṁ nāla baṇa jāvāṅgā, para mainū iha manaṇā pa'ēgā ki asīṁ ikaṭhē hō sakadē hāṁ. Ki mainū sirapha mērē"pakaṇa" hōṇa taka itazāra karanā pi'ā. Uha itazāra karana la'ī ti'āra sī, para maiṁ hara cīza nū naśaṭa karana la'ī bēcaina sī. Yānī, iha acānaka badala jāndā hai ki maiṁ usa nū pi'āra nahīṁ kītā, para āpaṇē āpa nū pi'āra nahīṁ kītā. Ākharakāra, mainū nahīṁ lagadā ki maiṁ kisē nū jāṁ kisē cīza nū pi'āra karadā hāṁ. Maiṁ hōnda vica ā'i'ā hāṁ

Ika sarōta: https://ispovedi.com/