Isa tar'hāṁ mērē patī nē mērē nāla dēśadhrōha dā badalā li'ā

 

#Vāpasaadākītā
Mērā dhōkhā udōṁ hō'i'ā jadōṁ mērē patī atē maiṁ basa ḍēṭiga kara rahē sī. Sāḍī usa nāla bahuta laṛā'ī hō'ī atē maiṁ nārāza hō kē āpaṇē dōsatāṁ nāla samārōha la'ī gi'ā. Sahēlī'āṁ tōṁ ilāvā, uthē muḍē vī sana. Samārōha tōṁ bā'ada, asīṁ taṭa dē nāla calē. Asīṁ śarāba pītī atē akhīra vica maiṁ savērē ika hōra aṇajāṇa vi'akatī nāla bisatarē tē jāgi'ā. Usa samēṁ, maiṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī nāla vakha hō gi'ā, atē akhīra vica maiṁ usanū sabha kujha dasi'ā. Mainū nahīṁ patā ki uha isa vicōṁ kivēṁ laghi'ā. Chē mahīni'āṁ bā'ada, asīṁ usa nāla dubārā mila ga'ē. Dōvāṁ nē bahuta viśalēśaṇa kītā atē mahisūsa kītā ki asīṁ ika dūjē nū pi'āra karadē hāṁ. Phira mīṭigāṁ atē jagalī īrakhā dā ika hōra sāla sī. Usadē patī tōṁ nārāzagī, atē vi'āha tōṁ bā'ada. Jivēṁ ki iha hamēśā mainū lagadā sī, khuśahāla parivāraka zidagī. Sāḍē tina bacē hana, vi'āha mazabūta ​​atē pi'ārā sī, maiṁ hamēśāṁ ajihā sōci'ā. Para zāhara hai ki sabha kujha asānī nāla nahīṁ cali'ā. Śābadika taura tē pichalē sāla dē ata tē, sāḍē kōla ika bahuta vaḍā ṭakarā'a hō'i'ā sī, atē mērē patī nē uvēṁ kītā jivēṁ maiṁ 15 sāla pahilāṁ kītā sī. Uha basa cali'ā gi'ā, daravājā khaṛakā'undā hō'i'ā āpaṇē āpa nū dūjē pāsōṁ pūrī tar'hāṁ pāṛa ditā. Uha kama tōṁ ika sāthī hai. Usadā vi'āha ṭuṭadā jā rihā hai, usadā patī dūsarē la'ī calā gi'ā. Atē isa la'ī mērā patī usa nāla dō dina rihā atē amalī taura'tē usa dē bisatarē tōṁ bāhara nahīṁ ā'i'ā. Sabha kujha mūrakhatā nāla pragaṭa hō'i'ā sī. Uha paravāra nū vāpasa parata ā'i'ā, para turata kihā ki usanū dōśī mahisūsa nahīṁ hō'i'ā, uha mu'āphī magaṇa vālā nahīṁ sī, atē usanē iha vī kihā ki huṇa asīṁ chaḍa ditē hāṁ. Usa nē mērē dhōkhē nū kadē nahīṁ bhuli'ā atē bhuli'ā. Huṇa asīṁ ikaṭhē rahidē hāṁ, para sabadha hōra ḍūghē hō ga'ē hana. Mērē patī nū mērē la'ī ika kisama dī nāpasada hai. Uha dōśī hai, para usadī pūrī dikha tōṁ iha sapaśaṭa hai ki uha mainū dōśī manadā hai atē uha mērē nāla hai, isa nū narama, asahija atē kōjhā rakhaṇa la'ī. Maiṁ uha sabha kujha nahīṁ samajha sakadā jō hō rihā hai. 15 Sālāṁ tōṁ sabha kujha cagā atē sihatamada rihā, atē huṇa maiṁ acānaka āpaṇē viśavāsaghāta nū yāda kītā, isa nū ucita ṭhahirā'i'ā atē usadē ciharē nū mērē tōṁ dūra kara ditā. Huṇa isa sabha nāla kī karanā hai, mainū nahīṁ patā. Maiṁ usanū ika tōṁ bā'ada ika nāpasada vī karadā hāṁ, para maiṁ samajhadā hāṁ ki iha asala vica mērī galatī hai. Maiṁ āpaṇē riśatē'tē āpaṇē āpa' tē kama karana dī kōśiśa kara rihā hāṁ. Mainū bahuta ahisāsa hō'i'ā, para uha kujha vī badalaṇa dī kōśiśa nahīṁ karadā. Kī kujha ṭhīka karana dī kōśiśa karana dā kō'ī matalaba hai jāṁ iha pahilāṁ hī khatama hō gi'ā hai?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/