Kī mainū ajihē ajība muḍē nū milaṇa dī zarūrata hai?

 

#Milaṇā
Sāḍā śahira chōṭā hai. Maiṁ āpaṇī paṛhā'ī pūrī kītī atē ika chōṭī jihī kapanī vica kama kītā. Para phira vī śahira dī'āṁ sārī'āṁ phaikaṭarī'āṁ bada kara ditī'āṁ ga'ī'āṁ sana, atē jaladī jāṁ bā'ada vica sārī'āṁ pharamāṁ bada hō ga'ī'āṁ sana. Jisa pharama la'ī maiṁ kama kītā sī usē tar'hāṁ dī kisamata dā sāhamaṇā karanā pi'ā. Uha dhakēśāhī'tē dīvālī'ā hō ga'ī. Para mērē kama dē daurāna maiṁ ika khāsa rakama ikaṭhā karana dē yōga sī. Maiṁ nahīṁ cāhudā sī atē nā hī śahira chaḍaṇā cāhudā hāṁ. Maiṁ ghara rahiṇā pasada karadā hāṁ atē phira āpaṇē la'ī ikō ika rasatā, maiṁ āpaṇē chōṭē kārōbāra dī sirajaṇā nū vēkhi'ā. Maiṁ mārakīṭa dē pradēśa'tē āpaṇī chōṭī dukāna rakhaṇā cāhudā sī. Mērī ikaṭhī kītī rakama lagabhaga kāfī sī. Isa la'ī maiṁ mārakīṭa vica ika dukāna khōl'ha la'ī atē khāṇā vēci'ā. Sidhāntaka taura'tē, iha sāḍē śahira vica ikō ika kārōbāra hai jō thōṛē jihē paisē nāla baṇā'i'ā jā sakadā hai, atē jisa tōṁ āmadanī ika jīvaṇa la'ī kāfī hōvēgī. Atē bēśaka, vikarētā nū naukarī dēṇa dā kō'ī praśana nahīṁ hō sakadā. Maiṁ ḵẖuda āpaṇī jag'hā tē sī. Atē huṇa mērā pahilā kama karana dā dina. Vakha vakha lōka ā'ē atē kharīdi'ā. Atē bacapana tōṁ hī, maiṁ sacamuca nīlī'āṁ akhāṁ vālē blondes pasada karadā hāṁ. Lagabhaga kama dē dina dē ata tē, ika muḍā mērē kōlōṁ miṭhā'ī'āṁ kharīdaṇa ā'i'ā. Mainū usa nū usē vēlē yāda ā'i'ā ki'uṅki uha nīlī'āṁ akhāṁ vālā atē gōrā hai. Para, hālāṅki, ciharē'tē iha kāfī sudara nahīṁ hai. Iha garamī sī. Uha kamīza vica pahinē hō'ē sana atē ṭarāserszara mērē dādā jī pahini'ā karadē sana jadōṁ uha javāna sī. Ika javāna muḍā, para ika baiga dī bajā'ē usa kōla ika caika baiga hai. Ajihē dādī atē laṛakī nāla bazāra jāndē hana. Para usanē āpaṇī jēba vicōṁ paisē dī ika kamāla dī vaḍi'ā'ī ka.̔Ī. Isanē mainū usadē kapaṛi'āṁ nālōṁ vadhērē hairāna kara ditā. Usa samēṁ tōṁ aja taka, uha mērā niyamata gāhaka baṇa gi'ā. Para iha akasara hudā hai ki uha ā'i'ā sī, buingāpā sī, para uha lagātāra 2-3 dina ā kē kujha vī kharīda sakadā hai. Jē sirapha mērē pāsōṁ kharīdaṇā hai. Uha hara samēṁ khuda bazāra jāndā hai. Maiṁ usanū kadē kisē nāla nahīṁ vēkhi'ā, aloneratāṁ nū chaḍa di'ō. Nāla hī, maiṁ usanū kadē āpaṇā phōna bāhara ka sawi'ā jāṁ kisē nē usanū bulā'i'ā nahīṁ vēkhi'ā. Usa kōla śā'ida ika baṭū'ā vī nahīṁ sī. Paisā hamēśāṁ jēbāṁ vica bhari'ā hudā hai. Hara vāra jadōṁ uha ā'undā hai, ka'ī vāra pīrī'aḍa ā'ē ki usanē mainū cāha la'ī chaḍa ditā. Para hara samēṁ usanē kadē mērā nāma nahīṁ puchi'ā. Kō'ī galabāta śurū karana dī kōśiśa nahīṁ kītī. Basa isa nū kharīdi'ā atē calē ga'ē. Jē usadī hāzarī vica kō'ī lōkāṁ tōṁ ā'i'ā atē iha kahiṇā śurū kara dēvē ki māla inā mahigā jāṁ mahigā nahīṁ hai, tāṁ usa nē kuśalatā nāla unhāṁ nū jag'hā vica rakha ditā. Ika vāra ika ajība pala sī. Maiṁ āpaṇē āpa nū vakhō vakharī'āṁ cīzāṁ kharīdaṇa la'ī mārakīṭa vica gi'ā jō mērē kōla nahīṁ hana. Maiṁ samāna dī jān̄ca kītī para kisē nū nahīṁ vēkhi'ā. Para maiṁ suṇi'ā ki kisē nē ucī āvāza vica kisē nū kihā: "Cagī dupahira." Para iha mērē nāla nahīṁ hō'i'ā ki iha maiṁ sī. Hālāṅki maiṁ sōci'ā ki maiṁ ika jāṇī-pachāṇī avāza suṇī hai. Maiṁ muṛi'ā atē usanū vēkhi'ā. Mainū ahisāsa hō'i'ā ki uha mainū kī kahi rihā sī. Para usanē mainū kā'uṇṭarāṁ vala vēkhadē hō'ē vēkhi'ā, nahīṁ? Iha usa tōṁ vēkhi'ā jā sakadā hai ki usadā ciharā nārāza atē gusē hō gi'ā. Uha jaladī cali'ā gi'ā. Mērē kōla kujha kahiṇa la'ī samāṁ nahīṁ sī. Isatōṁ bā'ada, uha labē samēṁ la'ī turi'ā, mērē vala vēkhi'ā, para kujha nahīṁ kharīdi'ā. Phira kujha muḍā ā'i'ā atē kihā: “Iha mērā dōsata tuhāḍē tōṁ kāphī kharīda rihā hai. Usanē mainū kharīdaṇa la'ī kihā, ki'uṅki uha tuhāḍē du'ārā kisē cīza la'ī nārāza sī. Ajihā lagadā hai ki tusīṁ usa nū hailō nahīṁ kihā. " Maiṁ isa laṛakē nū sathitī bārē dasi'ā ki maiṁ usanū sidhē taura tē nahīṁ vēkhi'ā (ki'uṅki maiṁ ika lābhakārī kharīdadāra nū nahīṁ gu'ā'uṇā cāhudā sī, isa la'ī maiṁ sabha kujha isa tarāṁ dasi'ā jivēṁ ki sī). Usatōṁ bā'ada, iha kharīdadāra dubārā sabha kujha kharīdaṇa la'ī ā'uṇa lagā. Maiṁ nahīṁ samajhadā ki uha bahuta sālāṁ tōṁ mērē kōlōṁ hara samēṁ kharīdadā rihā hai atē isa tōṁ ilāvā, nā sirapha usa nū jō usadī zarūrata hai, balaki hara cīja vaḍī rakama la'ī. Kī uha mērē nāla pi'āra hō gi'ā? Para jē usanū pi'āra hō gi'ā, tāṁ uha ailīmaiṇṭarī nū ki'uṁ nahīṁ puchadā ki mērā nāma kī hai? Milaṇa dī pēśakaśa ki'uṁ nahīṁ karadē? Jāṁ kī uha śaramidā hai? Ki'uṅki uha bōladā hai jivēṁ uha piḍa dā hōvē. Atē uha javānī vica mērē dādā jī dī tar'hāṁ pahinē. Uha 35 sālāṁ dā laga rihā hai, śā'ida, śā'ida 40, para hōra nahīṁ. Maiṁ isanū sōśala naiṭavaraka tē labhaṇa dī kōśiśa kītī, ki'uṅki sāḍā śahira chōṭā hai atē ādamī sacamuca sāri'āṁ'tē muṛa vicāra karadē hana. Maiṁ jāṇanā cāhudā sī ki uha kauṇa kama karadā hai atē uha āma taura tē kī hai. Para mainū iha nahīṁ mili'ā. Atē kisē tar'hāṁ, sārē sālāṁ vica jadōṁ uha mērē kōlōṁ kharīdadā hai, maiṁ kadē kisē nū usa nū jāṇadā nahīṁ dēkhi'ā. Nāla galabāta kītī jāṁ ghaṭō ghaṭa usanū vadhā'ī ditī. Jivēṁ ki kō'ī vī usanū bilakula nahīṁ jāṇadā. Ki'uki gōrē hamēśā mainū ākaraśata karadē hana, maiṁ usa nū thōṛā pasada karadā hāṁ. Sārē samēṁ la'ī mērā riśatā rihā, para huṇa uha labē samēṁ tōṁ calē ga'ē hana. Mērē dōsata vi'āhē hō'ē hana, bacē hana atē maiṁ sirapha āpaṇē chōṭē kārōbāra vica rujhi'ā hō'i'ā hāṁ. Ithē mērē kōla isa kharīdadāra nū kivēṁ jāṇanā hai dē vicāra hana? Kī iha zarūrī hai? Ākhirakāra, maiṁ usa nū ḵẖuda milaṇā cāhudā hāṁ. Para jē uha nahīṁ karanā cāhudā, tāṁ phira niratara ki'uṁ, kinē sālāṁ tōṁ uha sabha kujha kharīdaṇa la'ī jisadī usadī zarūrata hai atē usadī zarūrata nahīṁ hai? Śarama karō? Para kisē tar'hāṁ uha vaḍā paisā kamā'undā hai? Atē isadē la'ī tuhānū caritara atē bōlaṇa dī yōgatā dī zarūrata hai. Atē hōra vī bahuta kujha. Kuṛamā'ī dī uṅgala'tē kō'ī riga nahīṁ sī, atē nahīṁ. Maiṁ nahīṁ samajha rihā ki iha kisa kisama dī śikā'ita sī jadōṁ maiṁ usa nū hailō nahīṁ kihā. Kisē nū ki'uṁ bhējō? Basa ihō hai ki maiṁ usa samēṁ usa nū bihatara jāṇanā cāhudā hāṁ, para maiṁ ḍaradā vī hāṁ. Iha puchaṇā ki uha kithōṁ hai atē usa dā nāma kī hai, iha ucita nahīṁ hai. Śurū'āta vēlē iha puchaṇā zarūrī sī. Atē huṇa mērā vivahāra usanū ajība laga sakadā hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/