Maiṁ āpaṇē bharā dī prēmikā nū pasada nahīṁ karadā

 

#Bharādīprēmikā
Maiṁ atē mērā bharā kujha samēṁ la'ī ikō apāraṭamaiṇṭa vica rahē. Phira uha ika laṛakī nū mili'ā, usa nāla tārīkha śurū kītī. Atē phira uha pūrī tar'hāṁ usa vala calā gi'ā. Para tatha iha hai ki usadī prēmikā, jadōṁ uha mērē kōla ā'undī hai, ghara varagā vihāra karadī hai. Vī hukama karana la'ī śurū hudā hai. Mērē bharā kōla ajē vī cīzāṁ hana jō usa kōla ajē laiṇa la'ī samāṁ nahīṁ hai. Atē maiṁ kujha udēśa'tē chaḍa ditā. Usadī prēmikā ā'ī, mērē apāraṭamaiṇṭa dē la'ī mērē bharā dī cābī nāla daravāzā khōl'hi'ā. Uha adara ā'ī atē mainū puchaṇa lagī ki usadī jīnasa kithē sī? Maiṁ kihā mainū nahīṁ patā. Maiṁ sacamuca nahīṁ jāṇadā, ki'uṅki maiṁ kadē usa dī'āṁ cīzāṁ du'ārā cīki'ā nahīṁ. Usanē mōṭā jihā mainū ika pāsē kara ditā, kamarē vica turi'ā, vāraḍrōbāṁ khōl'haṇī'āṁ śurū kara ditī'āṁ atē bināṁ kisē puchē mērē du'ālē raulā pā ditā. Phēra usanē dō phāhē la'ē bināṁ vī mainū dasi'ā. Phēra usanē mainū kihā usa nū āpaṇā śēviga saiṭa di'ō. Maiṁ kihā ki mērē bharā nē usa nū makasada'tē chaḍa ditā sī tāṁ jō uha isa apāraṭamaiṇṭa vica rāta bhara rukadi'āṁ mērē nāla śēva kara sakē. Atē uha ika kramabadha sura vica hai: "Jaladī ā'ō, maiṁ tuhānū kahidā hāṁ." Maiṁ kisē vī tar'hāṁ pratīkri'ā nahīṁ kītī. Isa la'ī uha khuda bātharūma vica ga'ī atē uthē vēkhaṇa lagī. Uhanē mērī'āṁ cīzāṁ rāhīṁ bhaṛāsa ka.̔Ī. Isa bhāvanā nē mainū sirapha gusā ditā, para maiṁ āpaṇē āpa nū kābū vica nahīṁ rakhi'ā. Alamārī'āṁ atē darāzāṁ utē caṛhanā usadī bē'izatī hai. Iha uha thāṁ hai jithē maiṁ rahidā hāṁ, usa dā nahīṁ. Maiṁ usanū kujha nahīṁ kihā. Phira maiṁ āpaṇē bharā nū bulā'i'ā atē puchi'ā ki uha usa dī cābī ki'uṁ lai kē ā'ī hai. Mērē bharā nē isa gala nū samajhā'uṇā śurū kara ditā ki usanē mainū bulā'i'ā atē cētāvanī dēṇā cāhi'ā, para maiṁ phōna dā javāba nahīṁ ditā. Uha khuda nahīṁ ā saki'ā, isa la'ī usanē usa nū puchi'ā. Iha sirapha usadī jīnasa bārē hai. Para jē usanē hōra cīzāṁ la'ī'āṁ, tāṁ isa bārē citā karana dī kō'ī lōṛa nahīṁ hai atē iha isa bārē sahu khāṇa dē yōga nahīṁ hai. Maiṁ sirapha ajihē nafarata bharē vivahāra atē aṛikē dē virudha hāṁ. Āpaṇē bharā dē sāhamaṇē, uha mērē nāla miṭhī miṭhī bōladī hai atē musakarā'undī hai. Atē jadōṁ asīṁ ikalē hudē hāṁ, uha mērē nāla rada hōṇa dī gala karanī śurū kara didī hai. Ithōṁ taka ki mainū hukama dēṇa dī kōśiśa vī kara rihā hai. Maiṁ isa vivahāra tōṁ vī gu'āca jāndā hāṁ. Atē maiṁ iha tatha vī pasada nahīṁ karadā ki usadā bharā usanū sāḍē sān̄jhē apāraṭamaiṇṭa vica cābī'āṁ dēvēgā. Ākhirakāra, uha mērī gaira-maujūdagī vica ā sakadī hai, uha cīzāṁ lai sakadī hai jō usa nāla sabadhita nahīṁ hana. Atē maiṁ bā'ada vica kī sābata karāṅgā. Atē iha sōcaṇā mērē la'ī asukhāvāṁ hai ki uha mērī ġairahāzarī vica mērī'āṁ cīzāṁ nū cīra dēvēgī. Bhāvēṁ uha āpaṇē bharā dē nāla ā'undī hai, mainū yakīna hai ki uha isa tar'hāṁ varatā'ō karēgī. Hara thāṁ vēkhō. Maiṁ āpaṇē bharā nāla vī jhagaṛā karāṅgā. Maiṁ kī karāṁ?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/