Maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nāla inā badakisamata ki'uṁ hāṁ?

 

#Khuśakisamata
Maiṁ dōsatī vica bahuta hī badakisamata hāṁ. Sakūla vica usadī dō laṛakī'āṁ nāla dōsatī sī. Jadōṁ uha vaḍē hō'ē, uha mērē tōṁ dūra jāṇa lagē. Unhāṁ vicōṁ ika nē vi'āha karavā li'ā, dūjā gōdamātā bulā'i'ā. Usanē usadā vi'āha usadē patī dē bharā nāla karana dā supanā vēkhi'ā. Unhāṁ dī dōsatī mazabūta ​​hudī ga'ī. Atē unhāṁ la'ī maiṁ pahilāṁ hī kapanī la'ī sī, tāṁ jō iha bōriga nā hōvē. Iha mainū bahuta dukhī karadā hai. Atē kisē paṛā'a'tē maiṁ isa nū sahi nahīṁ saki'ā atē unhāṁ nāla mērī dōsatī tōṛa ditī. Lagabhaga usē samēṁ, sasathā dē dō dōsatāṁ nāla dōsatī collaphi ga'ī. Vi'agātamaka gala iha hai ki itihāsaka kahāṇī āpaṇē āpa duharā'undī hai. Kālaja dē ika dōsata nē vi'āha karavā li'ā atē dūjī dēvī nū āpaṇē bacē kōla bulā'i'ā. Isa tōṁ ilāvā, jē mērē sakūlī dōsatāṁ dē māmalē vica maiṁ ghaṭō ghaṭa jāṇadā sī ki dūjē dōsata dā nāma gōdamā sī, tāṁ isa sathitī vica iha jāṇakārī āma taura'tē mērē tōṁ 2 sālāṁ tōṁ lukī hō'ī sī. Ika vi'āhutā mitara, jithōṁ taka maiṁ samajhadā hāṁ, mērē patī dē pratī īrakhā kara rihā sī atē mērē tōṁ dūra jāṇa lagā. Bhāvēṁ maiṁ isa dōsatī nū bacā'uṇa dī kinī kōśiśa kītī, maiṁ hāra mana la'ī. Sārī umara maiṁ āpaṇē āpa nū usa vi'akatī'tē nahīṁ thōpāṅgā jō mērē nāla dōsatī nahīṁ karanā cāhudā. Dūsarē dōsata nē kisē samēṁ ajība jihā varatā'ō kītā atē mērā śaka jagā'i'ā ki mērī piṭha pichē mērē bu'ā'ēphraiṇḍa nāla usadā sabadha sī. Maiṁ kujha vī sābata nahīṁ kara saki'ā dōvāṁ nē sarabasamatī nāla dēśadhrōha tōṁ inakāra kītā, para śaka dē ādhāra sana. Atē maiṁ isa mitara nāla ṭuṭaṇa dā phaisalā kītā hai, tāṁ jō bhavikha vica mērē du'ālē gadāra nā rahē. Laṛakē dē nāla sabadha kārajaśīla nahīṁ hō'ē, iha sabha tōṁ vadhī'ā baṇa gi'ā. Atē isa la'ī maiṁ ikalā rahi gi'ā sī. Mērē hairānī dī gala iha hai ki ka'ī sālāṁ tōṁ mērē la'ī dōsatāṁ dī bhūmikā maradāṁ du'ārā nibhā'ī ga'ī sī: Kama tē ika sahikaramī atē dō muḍē jinhāṁ nū maiṁ iṭaranaiṭa tē mili'ā sī. Maiṁ ika vāra vī dēkhi'ā sī. Unhāṁ nē mērā samarathana kītā, maiṁ āpaṇī'āṁ asaphalatāvāṁ la'ī āpaṇē banhē vica cīki'ā. Iha sabha mērē la'ī bahuta ajība sī, ki'uṅki isatōṁ pahilāṁ mērā ādamī'āṁ nāla bahuta ghaṭa saparaka sī. Uha bahuta bhōlā sī. Usanū ādamī'āṁ tē bharōsā nahīṁ sī atē uha uhanāṁ tōṁ ḍaradī vī sī, ika aṇajāṇa, samajha tōṁ bāhara cīza dē taura tē. Para machī dī aṇahōnda vica, jivēṁ ki iha nikali'ā, atē kainsara ika machī hai. Mērī jidagī dē kisē samēṁ, mērā ā'uṇa vālā patī pragaṭa hō'i'ā. Uha hara saira atē manōrajana la'ī mērā mukha sāthī baṇa gi'ā. Maiṁ ikalē mahisūsa kītā. Para jadōṁ asīṁ vi'āha karā'uṇa dā phaisalā kītā, tāṁ iha patā cali'ā ki mērē kōla gavāha vajōṁ bulā'uṇa vālā kō'ī nahīṁ sī. Ata vica, maiṁ ika jamātī nū bulā'i'ā jisa nāla pichalē samēṁ vica asīṁ lagabhaga dōsata sana. Maiṁ usa nū ika di'ālū, nēka atē zimēvāra vi'akatī vajōṁ jāṇadā sī. Maiṁ usa dē samarathana'tē bharōsā kītā, ki'uṅki vi'āha usadē patī dē māpi'āṁ nāla kisē hōra śahira vica hō'i'ā sī. Maiṁ usadē sārē riśatēdārāṁ la'ī navāṁ sī atē mahisūsa kītā ki uha mainū bahuta zi'ādā pasada nahīṁ karadē. Hālāṅki, sahipāṭhī bilakula di'ālū atē vilīna nahīṁ sī. Usanē turata mērē patī dē riśatēdārāṁ nū hara sabhava tarīkē nāla cūsaṇā śurū kara ditā. Uha mērē bārē kujha dināṁ la'ī bilakula bhula ga'ī sī ki asīṁ usa śahira vica ika vi'āha vica sī. Usanē ghaṭō ghaṭa mērā samarathana nahīṁ kītā. Bilakula ulaṭa. Mērē patī dē riśatēdārāṁ dē sāhamaṇē, maiṁ hara maukē'tē mainū aṇasukhāvīṁ rōśanī vica pā'uṇa dī kōśiśa kītī. Usanē kihā ki maiṁ mūrakha sī, badasūrata sī, maiṁ kujha vī nahīṁ kara sakadī sī. Uthē ika aipīsōḍa vī sī jadōṁ usanē mērē patī nāla gaḻīlī kītī jadōṁ usanē pītā, usadē nāla baiḍarūma jāṇa dī pēśakaśa kītī. Maiṁ usa dē vivahāra tōṁ burī tar'hāṁ hairāna sī. Maiṁ āpaṇē vi'āha vica isa bārē bahuta burā mahisūsa kītā. Usadē patī dē riśatēdāra usanū bahuta pasada karadē sana. Para usa nāla gala karana tōṁ bā'ada, unhāṁ nē mērē nāla burā salūka karanā śurū kara ditā. Atē vi'āha tōṁ bā'ada, jadōṁ asīṁ ghara paratē, maiṁ isa withrata nāla sārā sacāra bada kara ditā. Atē kujha sālāṁ bā'ada mainū āpaṇī dhī la'ī ika raba māṁ labhaṇa dī zarūrata sī. Maiṁ kisē nū āpaṇē patī dē riśatēdārāṁ tōṁ bulā sakadā sī, para maiṁ nahīṁ cāhudā sī ki uha iha sōcaṇa ki mērā kō'ī dōsata nahīṁ sī. Atē maiṁ ika hōra sahipāṭhī nū āpaṇē gōdāmāṁ nū bulā'i'ā.


Uha sakūla vica cagī laṛakī jāpadī sī, usanē mērē nāla cagā varatā'ō kītā. Atē krisamiga vēlē maiṁ āpaṇī cōṇa tōṁ khuśa sī - isa laṛakī nē mērā samarathana kītā atē mainū māṇa sī ki maiṁ usa nū gōdāmā kihā. Atē maiṁ usa nāla dōsatī kara sakadī sī, para uha ika vakharē dēśa vica rahidī hai. Uha mērē māpi'āṁ nū milaṇa mērē śahira ā'i'ā hai. Asīṁ samēṁ-samēṁ tē usa nāla fōna rāhīṁ ciṭhī likhadē rahē. Atē huṇē kal'ha hī maiṁ usa vica nirāśa sī. Uha mērē śahira dī bākā'idā mulākāta karakē ā'ī sī, sāḍē nāla milaṇa ā'ī. Mērē patī sāḍē nāla mēza tē baiṭhē sana. Atē jadōṁ iha mērī dhī, usadī gōdī, dī gala ā'ī, tāṁ iha laṛakī mainū paṛhana lagī. Usanē kihā ki maiṁ sabha kujha galata kara rihā sī. Maiṁ āpaṇī dhī dī galata dēkhabhāla karadā hāṁ, usa nāla galata khēḍadā hāṁ, galata phīḍa didā hāṁ, uḍadā hāṁ, usa nāla gala karadā hāṁ. Uha āpaṇē āpa nū ika adhikāra manadī hai, ki'uṅki mērī dhī nālōṁ ka'ī sāla vaḍī usa dē dō bacē hana. Uha ika adhi'āpakā vajōṁ vī kama karadī hai. Isa tōṁ ilāvā, usanē iha muhāvarā kihā ki mērā patī śānta hai, ki'uṅki mērī dhī usa nāla khūbasūrata nahīṁ hai, para mērē nāla manamōhaka hai, ki'uṅki, uha kahidē hana, maiṁ ghabarā'undī hāṁ atē hamēśā hara cīja tōṁ ḍaradī hāṁ. Dara'asala, mērē patī dī dhī ḍaradī hai, ki'uṅki uha cupa cāpa baiṭhī hai, atē mērē nāla vadhērē himata nāla pēśa ā'undī hai, ki'uṅki uha mahisūsa karadī hai ki maiṁ usa nū kisē vī cīza tōṁ inakāra nahīṁ kara sakadā. Sabha ṭhīka hō jāvēgā, para iha sabha mērē patī dē sāhamaṇē kihā gi'ā sī. Atē uha ika khāsa vi'akatī hai. Uha bahuta vadhī'ā hai, niratara ghara dī dēkhabhāla karana jāṁ bacē dē galata vivahāra la'ī mainū badanāmī karana dē kārana dī bhāla karadā hai. Uha dūji'āṁ dē prabhāva la'ī vī bahuta savēdanaśīla hai. Maiṁ"bilakula" śabada tōṁ usa la'ī adhikāra nahīṁ hāṁ. Atē jē nēṛē kō'ī usa nū kahidā hai ki maiṁ kujha galata kara rihā hāṁ, tāṁ patī jhaṭa isa vi'akatī nū manadā hai ispovedi.Com. Jō vī iha hai. Phira uha mainū isa tatha la'ī khāndā hai ki maiṁ sabha kujha galata karadā hāṁ. Mērā jamātī mērē patī nāla mērē riśatē dī'āṁ samasi'āvāṁ bārē jāṇadā sī. Mainū usadē samarathana dī umīda sī. Para isa dī bajā'ē usa nū āpaṇē patī dī maujūdagī vica saḵẖata tāṛanā milī. Atē isatōṁ ilāvā, usanē mērē patī dē bacē nāla varatā'ō la'ī prasasā kītī. Hālāṅki mērā patī mērī dhī nāla bahuta sāvadhānī nāla pēśa nahīṁ ā'undā, atē maiṁ isa nāla sagharaśa kara sakadā hāṁ jinā maiṁ kara sakadā hāṁ. Atē huṇa mērē patī nū yakīna hai ki maiṁ ika māṛī māṁ hāṁ, atē uha ika mahāna pitā hai. Ākhirakāra, iha mērē mitara nē kihā - ika mahāna lūmanīrī, dō baci'āṁ dī ika māṁ, ika adhi'āpaka. Atē, kudaratī taura'tē, huṇa mērē patī dī hōra vī ālōcanā mērē' tē ā ga'ī. Atē maiṁ samajhadā hāṁ ki mērī mukha samasi'ā mērē patī pratī mērē pratī iha jagalī rava'ī'ā hai. Phira vī, śā'ida ika jamātī nē iha nā kihā hōvē. Asala vica usanē mainū sathāpata kītā. Jadōṁ mērā patī ika miṭa la'ī bāhara gi'ā, maiṁ usa nū kihā ki uha mainū āpaṇē śabadāṁ vica sathāpata kara rahī hai, ki huṇa maiṁ usa dē patī dī'āṁ ṭipaṇī'āṁ tōṁ nahīṁ jīvāṅgā. Jisa vala jamātī nē javāba ditā ki iha mērī āpaṇī galatī sī. Usanē usanū gupata sakēta ki'uṁ nahīṁ ditā? Atē maiṁ huṇa usa dē vivahāra nū kivēṁ samajhaṇā jāṇadā hāṁ. Jāṁ tāṁ usanē mūrakhatā dē kārana bahuta zi'ādā buṛabuṛā'ī kītī, jāṁ usanē jāṇabujha kē sāḍē patī nū hōra vī vigāṛaṇa la'ī mērē patī dī alōcanā karana dā faisalā kītā. Jē maiṁ usa nāla juṛa jāndā hāṁ, tāṁ maiṁ bilakula dōsatāṁ tōṁ bināṁ rahi jāvāṅgā. Isa la'ī, maiṁ cupa hāṁ. Para maiṁ basa hatāśa hāṁ. Maiṁ dōsatī vica inā badakisamata ki'uṁ hāṁ? Jāṁ tāṁ lōka mērē nāla dōsatī ki'uṁ nahīṁ karanā cāhudē, jāṁ mainū sathāpata karana dī kōśiśa ki'uṁ nahīṁ karadē? Maiṁ ika āma vi'akatī jāpadā hāṁ. Kisē dōsata dī madada la'ī hamēśā ti'āra. Maiṁ galata cīzāṁ nahīṁ dasadī jāṁ nahīṁ karadī. Hāsē dī bhāvanā hai. Maiṁ suṇanā atē sahā'itā karanā jāṇadā hāṁ.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/