Maiṁ āpaṇē māpi'āṁ dē talāka nāla kivēṁ najiṭha sakadā hāṁ?

 

Śaratāṁ tē ā'ō
Māṁ-pi'ō 19 sālāṁ la'ī ikaṭhē rahē. Maiṁ 19 sālāṁ dī hāṁ, mērī bhaiṇa 11 sālāṁ dī hai jithōṁ taka mainū yāda hai, parivāra vica hamēśā khuśī atē āpasī samajha hai. Māpē kadē nahīṁ pīndē, dhōkhā nahīṁ didē, dōvēṁ kama karadē hana. Pitā jī ika sakārātamaka vi'akatī hana, uha ghara vica hara kō'ī musakarā'uṇā pasada karadā hai. Mamī bahuta ārathika hudī hai, ghara vica hara cīza hamēśā vadhī'ā atē ārāmadā'ika hudī hai. Maiṁ iha akasara nahīṁ kahi sakadā (hara kujha sālāṁ vica ika dō vāra), para, kisē vī parivāra vāṅga, māpi'āṁ vicakāra jhagaṛē hudē sana. Ji'ādātara uha ka'īṁ dina bōla nahīṁ pā rahē sana. Pitā jī nahīṁ cāhudē sana ki asīṁ isa nū vēkhī'ē atē hamēśā pēśa karana vālā sī. Unhāṁ nē pichalē ḍē and sāla tōṁ bilakula nahīṁ bōli'ā. Pahilāṁ tāṁ āma vāṅga, bahuta hī ghaṭa jhagaṛā hō'i'ā. Uha cupa sana. Kujha samēṁ bā'ada, vivāda dē navēṁ atē navēṁ kārana pragaṭa hō'ē. Maiṁ unhāṁ nū suṇi'ā atē samajhi'ā ki iha sārī'āṁ ajihī'āṁ jhagaṛī'āṁ hana atē unhāṁ dā gusā kujha vī nahīṁ hudā. Galataphahimī kārana bahuta sārē māmalē sana. Jadōṁ mērī bhaiṇa ḍaiḍī nāla bahisa kara rahī sī (uha ika bahuta hī garama-subhā'a vālā atē nihacāvāna caritara vālā ika javāna hai), phira uha āpaṇī māṁ dā galata aratha ka could sakadī sī tāṁ ki ika pūrā dukhānta uthē hī vigaṛa jāvē. Makasada'tē nahīṁ, bēśaka. Uha basa samajha nahīṁ sakī ki isa vica kī śāmala hai. Mamī, samajha nahīṁ ā rahī, phira ḍaiḍī nū cīkadī hai, atē isa tarāṁ bāra bāra. Maiṁ, āpaṇī dākhalē dē sabadha vica, dūjē śahira dē ika hōsaṭala vica dūjē sāla rahi rihā hāṁ. Maiṁ ika-ika karakē āpaṇē māpi'āṁ nāla fōna'tē gala karadā hāṁ. Sabha tōṁ muśakala pala udōṁ sī jadōṁ ḍaiḍī nē mainū iha dasaṇa la'ī kihā ki uha māṁ nū kivēṁ pi'āra karadā hai atē yāda karadā hai, usadī musakāna. Maiṁ samajha gi'ā ki jē maiṁ ajihā kītā, tāṁ mainū usa nū sabōdhita kītī'āṁ cīkāṁ suṇanī'āṁ paiṇagī'āṁ. Atē maiṁ iha bilakula nahīṁ cāhudā sī. Ḍaiḍī nū galabāta dī ghāṭa kārana hardkhā samāṁ guzara rihā hai. Mamī bōladī nahīṁ, bhaiṇa, jadōṁ mamī ghara hudī hai, āpaṇē kamarē vica nahīṁ vaṛadī. Isa la'ī, maiṁ usadā ikō vāratākāra hāṁ. Pahilāṁ vīkaiṇḍa tē atē huṇa ku'āraṭā'īna daurāna maiṁ āpaṇī dādī nāla viśēśa taura tē rahidā hāṁ. Maiṁ usa nāla ghara vica mahisūsa karadā hāṁ. Maiṁ amalī taura'tē kadē āpaṇē māpi'āṁ dē ghara nahīṁ jāndā. Iha uthē asabhava hai. Tusīṁ nahīṁ jāṇadē ki kisa nāla gala karanī hai tāṅki dūsarē nū nārāza nā hō'ē. Tusīṁ niratara ika tōṁ dūjē taka dauṛadē hō. Pitā jī pichalē dō sālāṁ tōṁ ika minī-kārōbāra karanā cāhudē hana. Mainū iha vicāra pasada ā'i'ā, iha sirapha samēṁ dī gala sī. Mamī isa gala tōṁ ghabarā ga'ī. Jadōṁ maiṁ dēkhi'ā ki uha isa la'ī kujha kharīda rihā sī, tāṁ uha bahuta nārāza sī. Unhāṁ nē isa nū pakā'i'ā nahīṁ, atē uha kudaratī taura'tē isa bārē kujha nahīṁ samajha sakī. Phira maiṁ āpaṇī nānī nū dasi'ā ki maiṁ āpaṇē pitā jī nū sabha kujha dasaṇā kivēṁ śurū kītā. Maiṁ bahuta citata hō gi'ā. Hāla hī vica, mērī bhaiṇa sakūla tōṁ bā'ada āpaṇī dādī kōla ā'ī, usanē dasi'ā ki kivēṁ mērī māṁ nē mērē pitā dī'āṁ sārī'āṁ cīzāṁ nū hāla vica suṭa ditā, uha kahidē hana, tāṁ ki uha chaḍa jā sakē. Maiṁ hairāna rahi gi'ā. Maiṁ rōṇa lagī kivēṁ iha sārī sathitī ika nirāśājanaka sathitī vica badala ga'ī. Mamī sārī umara śānta atē śānta rahī. Ithōṁ taka ki mērī dādī nū samajha nahīṁ sī ā'ī ki uha isa tar'hāṁ dī kivēṁ baṇa ga'ī. Maiṁ samajha gi'ā ki pitā jī mamī nū kinā pi'āra karadē hana, para hara vi'akatī dī ika sīmā hudī hai. Ḍē and sāla tōṁ, cupa vica cīkāṁ suṇanā vī muśakala hai. Phira, jivēṁ ki maiṁ ḍara gi'ā sī (mainū ghara dē adara kī vāpari'ā iha bilakula samajha nahīṁ ā'i'ā), pitā jī nē badalā vica usadī'āṁ cīzāṁ nāla ihō kītā. Agalē dina maiṁ isa ḵẖabara nāla jāgi'ā ki mērī bhaiṇa atē māṁ basata taka unhāṁ dī'āṁ sārī'āṁ cīzāṁ nāla dādī kōla jā rahī'āṁ hana. Jadōṁ ḍaiḍī ghara vica sabha tōṁ chōṭī umara vica sī, mainū patā nahīṁ sī atē nā hī makasada nāla, usanē kihā ki jē iha usa la'ī nā hudā, tāṁ usanē mamī nū māri'ā hudā. Maiṁ āpaṇī pūrī zidagī vica kadē āpaṇē hatha nahīṁ cukē atē mainū dasi'ā jadōṁ maiṁ chōṭā sī ki uha ajihā kadē nahīṁ karēgā. Mamī huṇa ghara ā'uṇa tōṁ ḍara rahī hai. Uha kahidā hai ki basata ruta vica uha talāka la'ī dā'ira karana jāvēgā atē pitā jī nū gharōṁ bāhara ka kick dēvēgā. Iha sārī sathitī mērē dimāga vica nahīṁ ā'undī. Maiṁ rāta nū rukē bināṁ rōndā hāṁ. Mainū ḍara hai ki bhavikha vica cīzāṁ kivēṁ vāparanagī'āṁ. Mērī bajā'ē paripaka umara dē bāvajūda, manōvigi'ānī kinē vī likhadē hana, maiṁ isa nū savīkāra nahīṁ kara sakadā. Maiṁ iha nahīṁ kara sakadā


Isa bārē sōcadē hō'ē, maiṁ āpaṇē parivāra vica sārē khuśahāla palāṁ nū yāda karanā śurū karadā hāṁ. Maiṁ kujha vicārāṁ tōṁ ḍaradā hāṁ ki asīṁ ika parivāra nahīṁ hōvāṅgē. Ki kō'ī sāḍē ghara vica ikalē rahēgā. Mamī kivēṁ ikalā rahēgī, ḍaiḍī kithē jāṇagē, isa nāla bhaiṇa dē mānasika pichōkaṛa nū kivēṁ prabhāvata hō'ēgā? Maiṁ viśavāsa nahīṁ kara sakadā ki ika bahuta vaḍā bhi'ānaka supanā kujha galataphahimī'āṁ karakē kujha vī nahīṁ baṇā'i'ā gi'ā sī. Pāgala dōnō māpi'āṁ dē pi'āra vica. Kisē vī jhagaṛē vica, uha dōvēṁ mērē la'ī barābara dē dōśī nahīṁ hana, atē dōśī hana ki uha pahilā kadama nahīṁ cuka sakadē atē ika dūjē tōṁ mu'āphī dī umīda nahīṁ kara sakadē. Bahuta aukhā. Rō kē thaka ga'ē. Uha ḵẖuda āpaṇē māpi'āṁ dī sōca tē bhaja jāndē hana. Dina vēlē unhāṁ nāla gala karadē samēṁ, maiṁ unhāṁ nū muśakila nāla phaṛa laindā hāṁ. Jē iha asala talāka dī gala ā'undī hai, tāṁ maiṁ ispovedi.Com nū naitika taura tē savīkāra nahīṁ kara sakadā. Maiṁ su'ārathī nahīṁ baṇanā cāhudā. Maiṁ basa iha samajhadā hāṁ ki isa sathitī vica, isa sārē ghuṭālē atē talāka dē rasatē nū ṭāli'ā jā sakadā sī jē uha sirapha śānta tarīkē nāla gala karadē. Iha uha hai jō dukhī karadā hai. Jē ithē ṭuṭaṇa dā asala kārana hudā tāṁ iha ika būda saukhī hōvēgī. Atē isa la'ī parivāra kujha vī karakē alaga hō jāndā hai. Maiṁ bahuta dināṁ dī bhāla kītī, salāha paṛhī, para isa vicōṁ kō'ī vī mainū thōṛā śānta nahīṁ karadā. Sabha tōṁ pahilāṁ, maiṁ iha ikabālī'ā āpaṇē la'ī likhi'ā, ki'uṅki maiṁ huṇa isa nū kisē nū nahīṁ suṇā sakadā. Iha paṛhanā bahuta phā'idēmada hō'ēgā ki dūsarē, śā'ida kō'ī jisanū tusīṁ jāṇadē hō, ajē vī isa samasi'ā nāla kivēṁ sijhaṇa dē yōga sana.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/