Maiṁ āpaṇē patī dī sābakā patanī nāla dōsatī karanā cāhudā hāṁ, para uha mainū nazara adāza karadī hai

 

#Nazaraadāza
Mērē patī dā mērē tōṁ pahilāṁ hī ika vi'āha sī. Uha ka'ī sālāṁ tōṁ ikaṭhē rahē hana. Unhāṁ dā talāka hō gi'ā isa karakē, mainū nahīṁ patā. Patī bēvakūpha nāla javāba didā hai ki usanū huṇa yāda nahīṁ hai. Iha isa tar'hāṁ hudā hai ki maiṁ usē jag'hā kama karadā hāṁ jithē usanē ika vāra kama kītā sī. Vī usē sathitī vica. Uha ika kārakuna sī, uha hamēśāṁ kujha lai kē ā'undī sī, prasana, saragarama, sagaṭhita chuṭī'āṁ atē isa tarāṁ hōra. Āma taura tē, iha sadā la'ī kapanī dē itihāsa vica dākhala hō'i'ā. Maiṁ akasara unhāṁ dasatāvēzāṁ'tē ā jāndā hāṁ jinhāṁ vica uha dikhā'ī didī hai, phōṭō'āṁ, lēkha. Hālāṅki lagabhaga 10 sāla bīta cukē hana. Pahilāṁ maiṁ basa utasuka sī. Dikha atē kiradāra dōvāṁ vica asīṁ usa nāla kujha samāna hāṁ. Iha mērē sahiyōgī kahidē hana. Śā'ida maiṁ usa nāla dōsatī vī kara sakadī sī. Phira, maiṁ hōra vī dilacasapī baṇa ga'ī. Iha mērē la'ī hairānī vālī gala sī ki usadē kisē riśatēdāra kōla usadī phōṭō nahīṁ sī. Parivāraka chuṭī'āṁ tōṁ nahīṁ, vi'āha tōṁ nahīṁ. Sirapha bā'ada vica mainū patā lagi'ā ki uha hara kisē dē du'ālē ghumadī hai atē uha sārī'āṁ phōṭō'āṁ khicī'āṁ jithē uha sī. Maiṁ purālēkhāṁ, usadē mātā-pitā dē kapi throughṭara rāhīṁ, lukī'āṁ hō'ī'āṁ phā'īlāṁ dī bhāla vica raulā pā'uṇa lagi'ā. Bēśaka, unhāṁ dī āgi'ā nāla. Atē maiṁ iha labha li'ā. Mainū patara vihāra, vi'āha dī'āṁ phōṭō'āṁ atē usadē agē dī'āṁ phōṭō'āṁ milī'āṁ. Maiṁ sabha kujha āpaṇē kōla rakhi'ā. Maiṁ nahīṁ jāṇadā ki ki'uṁ. Atē hōra vī uha rōka nahīṁ sakī. Mainū usa dē māpi'āṁ valōṁ ditē ikabālī'ā bi'āna, akhabārāṁ dē lēkha, patarāṁ vālē purāṇē pōsaṭakāraḍa milē hana. Maiṁ usa vica bahuta dilacasapī laindī hāṁ ki uha kī sī. Uha kisa bārē gala karadē sana, uha kivēṁ rahidē sana. Maiṁ nahīṁ rōka sakadā. Maiṁ khulē ḍāṭē tōṁ iṭaranaiṭa tē sabha kujha bāhara ka.̔I'ā, sēvāvāṁ milī'āṁ jō bada sōśala mīḍī'ā tōṁ phōṭō'āṁ ḍā downloadnalōḍa karadī'āṁ hana. Naiṭavaraka. Uha unhāṁ samūhāṁ dī nigarānī karadē hana jinhāṁ dī usa dī gāhakī hai, dikhā'ō ki usa nū pasada ā'i'ā. Ihanāṁ pōsaṭāṁ du'ārā niraṇā karadi'āṁ, uha nākhuśa atē ikalē hai. Hālāṅki ithē ika vaḍā parivāra atē unhāṁ dē āpaṇē bacē hana. Maiṁ usa nū likhaṇā cāhudā hāṁ, usa nāla gala karāṅgā. Maiṁ kōśiśa kītī, jōṛi'ā, para turata sapaśaṭīkarana tōṁ bināṁ balaikalisaṭa kītā gi'ā. Mainū samajha nahīṁ ā rihā ki maiṁ inā pāgala ki'uṁ hāṁ. Tusīṁ āpaṇē patī tōṁ ika śabada vī nahīṁ prāpata kara sakadē. Uha kahidā hai ki usanū kujha yāda nahīṁ hai atē iha hī hai. Atē huṇa maiṁ kahi sakadā hāṁ ki mainū isa womanrata bārē inā patā hai ki uha hairāna rahi jāvēgā. Asīṁ akasara uha thāṁ turadē hāṁ jithē uha rahidī hai. Atē ka'ī vāra maiṁ usa nū dēkhadī hāṁ. Uha atē mērē patī ika dūjē vala dhi'āna nahīṁ didē, para maiṁ vēkhadā hāṁ, sārī'āṁ tabadīlī'āṁ'tē vicāra karana dī kōśiśa kara rihā hāṁ. Navēṁ kapaṛē, vālāṁ dā raga atē hōra. Huṇa asīṁ usa khētara vica ika apāraṭamaiṇṭa kharīdaṇā cāhudē hāṁ. Khētara cagā hai atē mahigā nahīṁ. Para mainū ḍara hai ki asīṁ akasara ṭakarāvāṅgē. Mainū nahīṁ patā ki iha kithē agavā'ī karēgī. Maiṁ pāgala nahīṁ hāṁ atē maiṁ usa nāla khilavāṛa nahīṁ karāṅgā, maiṁ basa usadī zidagī vica dilacasapī rakhadā hāṁ. Maiṁ usa nū pasada vī nahīṁ karadī, maiṁ basa nahīṁ ruka sakadī. Atē jē maiṁ kara sakadā, tāṁ maiṁ usa dē apāraṭamaiṇṭa vica ika baga lagā'undā hāṁ tāṅki ghaṭō ghaṭa usa dī zidagī nāla juṛi'ā mahisūsa hōvē. Maiṁ nahīṁ jāṇadā ki isa bārē sōcaṇā kivēṁ bada karanā hai atē isa tar'hāṁ laṭaka jāṇā hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/