Maiṁ āpaṇī sasa dē apāraṭamaiṇṭa vica mālakaṇa vāṅga nahīṁ mahisūsa karadā

 

#Hōsaṭēsa
Maiṁ adhikārata taura tē 2 sāla vi'āha karavā'ē hana, mērā ika bacā hai. Vi'āha tōṁ pahilāṁ, uha āpaṇē patī nāla ika sāla sivala mairija vica rahidī sī. Usanē milaṭarī vica paṛhā'ī kītī, atē maiṁ kama kītā. Ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē'tē ditā. Usadē māpi'āṁ nē usadī paisē atē lōṛīndē bhōjana dī sahā'itā kītī, atē mērā vī. Iha vicāra karadi'āṁ ki maiṁ bahuta sārā paisā kamā li'ā, isadē nāla hī usadī tanakhāha, atē nāla hī mērē māpi'āṁ dī sahā'itā, asīṁ khūbasūrata vī kahi sakadē hāṁ. Uha ṭhāṭha vica nahīṁ tairadē sana, para unhāṁ nē āpaṇē āpa nū kisē cīza tōṁ inakāra nahīṁ kītā. Maiṁ ika bacē nū janama ditā, atē ika mahīnē vica asīṁ sikhi'ā ki mērē patī nū āpaṇā ākharī kōrasa pūrā karana la'ī kisē hōra śahira vica tabadīla kītā jā rihā hai. Usadē māpi'āṁ nū pūrā yakīna sī ki maiṁ unhāṁ kōla jāvāṅgā, para maiṁ phaisalā li'ā ki maiṁ āpaṇē nāla bihatara rahāṅgā. Atē ihanāṁ sārē śahirāṁ darami'āna dūrī 100-200 kilōmīṭara dī nahīṁ, balaki 500 atē 900 hai. Arathāta, akasara atē agē turanā muśakala hudā hai. Maiṁ āpaṇē māpi'āṁ nāla rihā atē unhāṁ nē mainū usa dē kōla jāṇa la'ī prēri'ā. Pahilāṁ, mērē patī nū īrakhā sī, atē dūjī, usadē māpi'āṁ nē kihā ki asīṁ āpaṇē patī nū milaṇa la'ī jāvāṅgē. Atē phira usanū ika mahīnē la'ī chuṭī tē ā'uṇā pi'ā. Asīṁ āpaṇē patī kōla nahīṁ ga'ē. Mērā manaṇā hai ki mainū dhōkhā ditā gi'ā tāṁ jō maiṁ atē mērī dhī unhāṁ kōla āvāṁ. Phira, jadōṁ mērā patī paṛha rihā sī, maiṁ āpaṇī dhī nāla ka'ī vāra 500 kilōmīṭara la'ī ghumadā rihā. Isa la'ī usanē bināṁ sōcē samajhē, vaḍi'ā, iha jāpadā hai ki tasīhē khatama hō ga'ē hana, para nahīṁ, asīṁ atē sāḍē parivāra dē tina mahīnē dō mahīnē rahē, jadōṁ usanū dubārā isa śahira vica tabadīla kara ditā gi'ā, jithē usanē āpaṇī paṛhā'ī pūrī kītī. Ithē chē mahīni'āṁ tōṁ pahilāṁ hī hāousingsiga nahīṁ ditī ga'ī hai. Sārē vā'adē atē vā'adē. Gōlī mārana dī kō'ī sabhāvanā nahīṁ hai. Maiṁ jaṇēpā chuṭī'tē hāṁ, atē adhikārī dī tanakhāha isa śahira vica ika kamarē vālā apāraṭamaiṇṭa kirā'ē' tē laiṇa dē mahīnēvāra kharaca dē barābara hai. Iha sabha prācīna itihāsa dī tar'hāṁ hai tāṁ jō iha sapaśaṭa hō sakē ki isa bārē kī hai. Huṇa maiṁ āpaṇē patī dē māpi'āṁ nāla rahidī hāṁ. Mērē pratī rava'ī'ā āma hai. Sabha kujha ṭhīka laga rihā hai, para māmūlī jhagaṛē hudē hana. Maiṁ āpaṇē āpa nū mālakaṇa nahīṁ manadā, bēśaka maiṁ kisē hōra dē ghara vica rahidā hāṁ. Maiṁ, bēśaka, āpaṇā kamarā sāfa kara sakadā hāṁ, puchē jāṇa'tē pakā sakadā hāṁ, atē jadōṁ uha sahī kahidē hana. Maiṁ pahila nahīṁ kara sakadā atē pūrē ghara nū sāfa nahīṁ kara sakadā, ṭōkarī vica lāṇḍarī dhōvō, dupahira dē khāṇē nū sārē pakavānāṁ vicōṁ khuda la'ō. Maiṁ sirapha tura sakadā hāṁ atē āpaṇī sasa nū pucha sakadā hāṁ: “Mainū kī karanā cāhīdā hai. Kī maiṁ pakā sakadā hāṁ? Kī maiṁ ālū nū chila sakadā hāṁ? Kī maiṁ kujha dhō sakadā hāṁ? " Sasa akasara mērī madada karana tōṁ inakāra kara didī hai, para jadōṁ uha māṛē mūḍa vica hudī hai, tāṁ iha kujha nā karana karakē mainū māradī hai. Maiṁ lagātāra śāntī nāla samajhā'i'ā ki maiṁ kō'ī hōsaṭēsa nahīṁ sī, ki maiṁ pahila nahīṁ kara sakadā sī, ki maiṁ sirapha ghara vica hōsaṭēsa hōṇa dā ādī sī (asīṁ vakharē rahidē sī). Ika vāra maiṁ ika rōṇā vī chaḍa ditā, isa la'ī mērē sahurē nē mainū samajhā'i'ā ki maiṁ dōśī sī. Maiṁ lagātāra nidi'ā suṇadā hāṁ ki mērā garība bacā (unhāṁ dā pōtī). Iha ki jadōṁ asīṁ vakharē taura'tē rahidē hāṁ, uha bhukhē, dhōtē atē bināṁ nigarānī dē dhōtēgī. Mainū mu'āpha karō. Ākhirakāra, asīṁ āpaṇē parivāra dē taura tē rahidē sī, atē kō'ī vī bhukhā atē gadā nahīṁ sī, nā hī patī atē nā hī dhī. Atē huṇa maiṁ āpaṇē dūjē bacē dī umīda kara rihā hāṁ atē maiṁ iha sabha badanāmī bahuta dukhadā'ī.Ga nāla laindā hāṁ. Jadōṁ kō'ī nahīṁ vēkhadā maiṁ niratara rōndā hāṁ. Maiṁ jaladī āpaṇē parivāra nāla rahiṇā cāhudā hāṁ, nā ki āpaṇī sasa nāla. Maiṁ āpaṇē māpi'āṁ nū milaṇa la'ī ti'āra hō gi'ā atē mainū iha vī nahīṁ patā sī ki maiṁ āpaṇē sasa nū iha kivēṁ dasāṁ ki maiṁ labē samēṁ tōṁ jā rihā hāṁ. Maiṁ śukaraguzāra hōṇa tōṁ ḍaradā hāṁ. Atē mērē patī nū īrakhā hudī hai jadōṁ maiṁ āpaṇē śahira jāndā hāṁ. Usa śahira vica, mērē kōla kō'ī nahīṁ hai. Kō'ī dōsata nahīṁ, kō'ī jāṇū nahīṁ. Atē mērī vica maiṁ, usadī rā'i anusāra, bārāṁ atē raisaṭōraiṇṭāṁ vica caladā hāṁ. Uha kalapanā karadā hai ki cārē pāsē mērē sābakā bu'ā'ēphraiṇḍa hana. Ajihā hudā hai ki maiṁ āpaṇē dōsatāṁ nāla sōśala naiṭavaraka'tē bahuta sacāra karadā hāṁ, ki'uṅki ithē mērā kō'ī jāṇakāra nahīṁ hai jisa nāla maiṁ gala kara sakadā hāṁ. Bahuta akasara uha mainū ika phōna nāla vēkhadē hana, isa bārē maiṁ hara tarāṁ dē ṭīkē vī suṇadā hāṁ. Maiṁ samajhadā hāṁ ki ajihī'āṁ kahāṇī'āṁ hana jithē sasa nāla riśatā bahuta udāsa hai, para mērē tē viśavāsa karō, ajihē riśatē nū vī saukhā nahīṁ kihā jā sakadā.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/