Maiṁ sōci'ā ki kuṛī'āṁ huṇa ajihē aḍaravī'ara nahīṁ pahinadī'āṁ

 

#Kachā
Maiṁ ika laṛakī nū mili'ā paiḍāgōjīkala yūnīvarasiṭī dē graijū'ēṭa, adhi'āpaka. Asala vica dūra dē ika piḍa dā hai. Maiṁ hamēśāṁ cāhudā sī ki mērī ā'uṇa vālī patanī pēṇḍū khētara tōṁ hōvē, atē maiṁ ajihī'āṁ jāṇana dī kōśiśa kītī. Sāḍē śahira vālē papa dē bul'hāṁ, ṭaiṭū vālī'āṁ akhāṁ atē jhūṭhē mēkhāṁ nāla mērī khica nahīṁ pā'undē. Uha isa kadama nāla jaladī sahimata hō ga'ī. Maiṁ dēkhi'ā ki maiṁ gabhīra sī. Khaira, ithē maiṁ thōṛhā nirāśa nahīṁ hāṁ, para mainū turata samajha nahīṁ ā'i'ā. Usa dā akaṛā bilakula sahī nahīṁ hai, para mainū iha vī pasada hai, ghara dā baṇā'i'ā ika gadhā. Pahilī vāra jadōṁ uha mērē nāla rahī, usanē rauśanī vica kisē vī tar'hāṁ utāri'ā nahīṁ, śaramidā hō'ī. Maiṁ uha vī pasada kītā. Usadī śarama. Hanērē vica, usanē sabha kujha utāra li'ā atē thekaṇa vica chāla māra ditī. Atē savērē maiṁ vēkhi'ā, atē kurasī tōṁ bērahima cīza lai la'ī atē kapaṛē pā'uṇē śurū kara ditē. Iha paiṇṭī'āṁ atē brā nikalī. Maiṁ phira kujha nahīṁ kihā. Mērē khi'āla vica śā'ida uha ajihē aḍaravī'ara vica usa la'ī convenientukavāṁ hōvēgā, isa la'ī uha turadī hai. Uha nahīṁ jāṇa sakadī sī ki usa śāma mērē nāla bilakula kī rahēgā. Maiṁ phaisalā kītā ki agalī vāra maiṁ usa nū viśēśa taura'tē cētāvanī dēvāṅgā ki sāḍī mulākāta tōṁ bā'ada uha mērē nāla rahēgī. Atē tusīṁ kī sōcadē hō? Uha dubārā usē bērahimī aḍaravī'ara vica hai, jō sāḍī dādī-dādī'āṁ dē kachā dī yāda divā'undī hai. Ṭhīka hai, mērē khi'āla vica iha cagā hai ki maradāṁ dē māmalē vica ika kuṛī tajarabēkāra, sidhī hai. Maiṁ tuhānū ika sakēta dēvāṅgā ki maiṁ usa'tē iha grainī paiṇṭāṁ nahīṁ dēkhaṇā cāhāṅgā. Atē phira ika cagā kēsa sāhamaṇē ā'i'ā. Tina hafatē bā'ada, usanē āpaṇā janamadina manā'i'ā. Maiṁ usanū sudara aḍaravī'ara dā saiṭa ditā (mērī bhaiṇa nē cuṇana vica sahā'itā kītī). Para usanē sirapha āpaṇē hathāṁ vica lāṇḍarī dē ḍabē nū ghumā'i'ā atē isanū ika pāsē rakha ditā. Iha vēkhadi'āṁ ki uha aḍaravī'ara nahīṁ varatadī. Maiṁ puchi'ā ki śā'ida mainū iha ki'uṁ pasada nahīṁ sī. Javāba mainū hairāna kara ditā. Laṛakī nē kihā: “Maiṁ isa nū nahīṁ pahina sakadī, pahilāṁ, iha dukha dī gala hai, atē dūjā, maiṁ isa tar'hāṁ dē aḍaravī'ara nū kinārē'tē khicaṇa la'ī kisē citara dī tar'hāṁ bāhara nahīṁ ā'i'ā." Usa samēṁ sāḍī laṛā'ī hō'ī, maiṁ sōci'ā ki asīṁ kadē mēla nahīṁ karāṅgē. Usanē driṛatā nāla kihā ki uha isa tar'hāṁ dē kachā nū nahīṁ pahinā'uṇā cāhudī sī, ki uha saukhī guṇa dī kuṛī nahīṁ sī. Maiṁ pūrī tar'hāṁ ghāṭē vica sī, para maiṁ āpaṇē āpa nū ikaṭhā kara li'ā atē kihā ki maiṁ usa nū pi'āra karadā hāṁ atē vi'āha karanā cāhudā hāṁ. Usanē agē kihā ki mainū usa dī śakhasī'ata pasada hai (iha saca hai). Umīda hai ki maiṁ usa nū ādhunika saikasī lijarī pahinaṇa la'ī kā'ila kara sakadā hāṁ.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/