Mainū ḍara hai ki mērē patī dā riśatēdāra sāḍē parivāra nū tabāha kara dēvēgā

 

#Riśatēdāra
Mērē patī dā ika riśatēdāra hai. Iha cācā, māṁ dā bharā hai. Patī usadā bahuta satikāra karadā hai atē hamēśāṁ usadī rā'i suṇadā hai. Iha cācā subhā'a nāla bahuta zidī atē bētukī vi'akatī hai. Uha āpaṇē pūrē parivāra nāla, sahikaramī'āṁ, adhīna adhikārī'āṁ, prabadhana nāla lagātāra jhagaṛā karadā rahidā hai. Dasa sāla pahilāṁ, mērē cācā mērē patī nū āpaṇē kama dē sāthī kōla lai ga'ē. Isatōṁ pahilāṁ, uha isa naukarī vica ka'ī sālāṁ la'ī kisē nāla kama nahīṁ kara sakadā sī, ki'uṅki kō'ī vī usadī sakadī nū rōka nahīṁ sakadā sī. Mērē patī mērē cācē dī adālata vica ā'ē sana. Usanē cagī tar'hāṁ kama kītā atē cupa cāpa sārē satā'ē. Ka'ī vāra uha jhagaṛā karadē sana, ki'uṅki mērē patī dā caritara vī cīnī nahīṁ hudā, para kisē tar'hāṁ unhāṁ nē baṇā'i'ā. Mērā patī naukarī tōṁ khuśa sī. Sirapha ikō cīja jō usanū pasada nahīṁ sī uha iha sī ki usadē cācē nē usa nū sārā kama tabadīla karana dī kōśiśa kītī, atē kamā'ī ga'ī paisā phira adha vica vaḍa ditā gi'ā. Jadōṁ sāḍā vi'āha hō'i'ā, vi'āha tōṁ kujha samēṁ bā'ada iha sapaśaṭa hō gi'ā ki mērē patī nū pīṇa dī samasi'ā sī. Mainū, bēśaka, iha pasada nahīṁ sī, atē maiṁ āpaṇē patī nū śarāba pīṇa tōṁ rōkaṇa la'ī hara kōśiśa kītī. Ki'uṅki mainū patā sī ki mērē cācā mērē patī la'ī ika vaḍā adhikāra sī, isa la'ī maiṁ usa nū maukē'tē madada la'ī kihā. Tāṁ ki uha kisē tar'hāṁ āpaṇē patī nū salāha dēvē ki uha nā pīvē. Śā'ida uha usadī gala suṇēgā. Cācē dī pratīkri'ā bēlōṛī sī. Usanē jāṇa bujha kē mērē patī nū śarāba pīṇa la'ī ukasā'uṇa dī kōśiśa kītī atē usanū sikhaṇā śurū kara ditā tāṁ jō uha mainū ādēśa nā dēvē. Jivēṁ, ghara vica therata mukha nahīṁ hōṇī cāhīdī. Atē phira vī maiṁ isa tar'hāṁ hāṁ jivēṁ mērē patī nū pīṇa tōṁ manhā karanā! Mērē patī nē iha mainū sāḍē ika jhagaṛē daurāna dasi'ā, acānaka isa nū khisakaṇa ditā. Maiṁ hairāna rahi gi'ā ki'uṅki ajihā lagadā sī ki mērē cācē nē mērē nāla kāfī sadhāraṇa salūka kītā hai atē mērā samarathana karanagē. Ākhirakāra, maiṁ āpaṇē patī la'ī kujha burā nahīṁ karanā cāhudā. Iha patā cali'ā ki maiṁ galata sī. Phira, ika hōra jhagaṛē dē daurāna, patī nē āpaṇē cācē dī'āṁ galāṁ bārē dubārā khabara ditī. Isa vāra mērī mamī bārē. Iha patā cali'ā ki mērē cācē nē usa bārē burā bhalā bōli'ā atē mērē patī nū usadē virudha kara ditā. Uha isa riśatēdāra nū inī nāpasada ki'uṁ karadī hai ika bhēta hai. Usanē āpaṇī zidagī vica usanū sirapha dō vāra hī vēkhi'ā - ika vi'āha vica (jithē unhāṁ nē galabāta nahīṁ kītī) atē sāḍē ghara jadōṁ uha milaṇa ā rihā sī. Usē samēṁ, mērī māṁ atē cācā miṭhē atē dōsatānā sana, usanē usa nāla kujha galata nahīṁ kītā. Atē phēra iha mērē tē ghuma gi'ā ki iha mērē cācē dē prabhāva hēṭha sī ki mērā patī usadī bē'izatī nāla pēśa ā'uṇa la'ī hara chōṭī jihī cīza utē mērī māṁ nāla lagātāra jhagaṛā karanā śurū kara didā sī. Mainū nukasāna hō'i'ā sī atē mainū nahīṁ patā sī ki maiṁ kī karāṁ. Mērē patī nē sidhāntaka taura'tē mērī salāha nahīṁ suṇī. Usanē āpaṇē āpa nū iha vī kihā: "Maiṁ āpaṇī patanī dī gala suṇī, para isa nū āpaṇē tarīkē nāla karō." Para hara cācē dā śabada usa la'ī kāraja karana dā māraga daraśaka sī. Khuśakisamatī nāla mērē la'ī, mērē cācē dā prabadhana nāla jhagaṛā hō'i'ā, atē usa nū naukarī tōṁ ka. Ditā gi'ā. Mērē patī nū tarakī ditī ga'ī, usa ahudē'tē tabadīla kara ditā gi'ā jō mērē cācē nē pahilāṁ rakhī hō'ī sī. Samajhō, uha bahuta nākhuśa sī. Usa nū āpaṇē vatana la'ī sāḍā śahira chaḍaṇā pi'ā, ki'uṅki usanū ithē naukarī nahīṁ mila sakī - usadī umara ikō nahīṁ hai, hāṁ, atē mazadūra inā hai. Ka'ī sālāṁ tōṁ mērē cācē vidēśāṁ vica ajība naukarī'āṁ kara rahē sana. Usanē mērē patī nū niyamata taura tē bulā'i'ā. Patī nē ḵẖuda iha siṭā ka.̔I'ā ki usadā cācā usa nāla īrakhā karadā sī, ki usanū kama tē chaḍa ditā gi'ā sī, atē usadā pracāra vī kītā gi'ā sī. Atē huṇa mērē patī nū ika zarūrī prājaikaṭa nū pūrā karana la'ī ika sāthī dī zarūrata hai. Atē uha āpaṇē cācē nū vāpasa lai jāndā hai. Mainū nahīṁ patā prabadhana isa la'ī kivēṁ sahimata hō'ē. Hō sakadā hai ki iha pichalē kujha sālāṁ tōṁ ṭha.̔Ā hō gi'ā hōvē. Mainū ḍara hai ki mērē cācā mērē patī nū dubārā mērē virudha kara dēṇagē. Mainū ḍara hai ki uha āpaṇī sathitī vāpasa karanā cāhēgā, atē kisē tar'hāṁ usa nū sathāpata kītā jāvēgā. Maiṁ āpaṇē patī nū kihā ki mainū āpaṇē cācē nū vāpasa nahīṁ lai jāṇā cāhīdā. Para mērā patī, kudaratī taura tē, mērī nahīṁ suṇadā. Maiṁ āpaṇē cācē nāla sathitī nū isa tar'hāṁ samajhadā hāṁ: Uha mērē patī nāla īrakhā karadā hai ki uha ika cagā varakara hai, javāna, prabadhana usa nū pasada karadā hai. Usadī ika īrakhāvāna patanī hai (maiṁ ika amīra parivāra tōṁ hāṁ). Jithōṁ taka mainū patā hai, mērē cācē, inhāṁ ka'ī sālāṁ tōṁ uha prabadhana atē mērē patī'tē barakhāsata kītē jāṇa kārana gusē vica ā rahē hana. Huṇa uha prabadhana atē usadī pichalī sathitī nāla cagē sabadha vāpasa karana la'ī hara sabhava kōśiśa karēgā. Atē ki'uṅki cācā āpaṇē patī nāla nārāza hai, isa la'ī uha sāḍē parivāra vica sabha kujha barabāda karana dī kōśiśa karēgā. Uha viśēśa taura tē usanū dubārā saumpaṇā śurū karēgā atē usanū mērī māṁ dē virudha karēgā. Maiṁ kujha nahīṁ kara sakadā mērā patī mērī gala nahīṁ suṇanā cāhudā. Maiṁ iha dalīlāṁ usa nū pēśa kītī'āṁ. Sidhāntaka taura tē, patī kōla kō'ī hōra vikalapa nahīṁ hudā, usa nū turata ika sāthī dī zarūrata hudī hai, para uha hōra kisē nū nahīṁ labha sakadā. Sirapha dōsatāṁ vicālē bhāladā hai. Uha iṭaranaiṭa rāhīṁ bhālaṇa tōṁ ḍaradā hai. Para iha sabha burī tar'hāṁ khatama hō jāvēgā, mainū ḍara hai. Maiṁ baiṭhadā hāṁ atē bipatā dā itazāra karadā hāṁ. Maiṁ kisē ajanabī dā itazāra kara rihā hāṁ ki badalā laiṇa atē mazē la'ī mērē parivāra nū naśaṭa kara dēvē.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/