Mainū ḍara hai ki vi'āha dē daurāna, ika dōsata nē mērē'tē jādū kītī

 

#Viāha
Maiṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī la'ī bahuta labē samēṁ la'ī itazāra kītā, para jadōṁ maiṁ mili'ā, mainū ahisāsa hō'i'ā ki asīṁ ika dūjē la'ī baṇē hō'ē hāṁ. Asīṁ pi'āra vica pāgala hō ga'ē sī. Jadōṁ usanē mainū prasatāva ditā, maiṁ turata usadī patanī baṇana la'ī sahimata hō gi'ā. Phira maiṁ āpaṇē patī nū vi'āha karā'uṇa dā prasatāva ditā. Usanē kō'ī itarāza nahīṁ kītā atē kihā ki jē maiṁ khuśa hudā tāṁ uha uha karēgā jō maiṁ cāhudā hāṁ. Mērī dōsata alīnā nē vi'āha dī ti'ārī vica mērī madada kītī. Asīṁ bacapana tōṁ hī ika dūjē nū jāṇadē hāṁ. Maiṁ hamēśāṁ usadē nāla āpaṇē adaralē bhēda, āpaṇī'āṁ khuśī'āṁ atē dukha sān̄jhā karadā hāṁ. Phira maiṁ sōci'ā ki iha vi'akatī mērē nāla mērī khuśī vica khuśa hai atē kujha vī burā nahīṁ kara sakadā. Atē phira vi'āha dā labē samēṁ tōṁ uḍīki'ā dina ā'i'ā. Mausama sirapha śānadāra sī: Ika patajhaṛa dī havā atē ika kōmala sūraja. Maiṁ ika ciṭē vi'āha dē pahirāvē vica hāṁ, lāṛā ika kālē sūṭa vica, phulāṁ atē śaimpēna dā samudara hai. Maiṁ khuśahālī nāla satavēṁ savaraga vica sī, śā'ida isē la'ī mainū zi'ādā dhi'āna nahīṁ ā'i'ā. Vi'āha tōṁ bā'ada, mērī māṁ nē mainū dasi'ā ki usanē caraca vica alīnā vala dhi'āna khici'ā. Iha usa nū laga rihā sī ki usanē vi'āha dī rasama daurāna kujha bōli'ā atē kujha ajība rasama kītī. Maiṁ āpaṇī māṁ nū kujha nahīṁ kihā, para āpaṇē āpa la'ī maiṁ pahilī mulākāta vica āpaṇē dōsata nāla gala karana dā phaisalā kītā. Iha mulākāta ā'uṇa vica bahutī dēra nahīṁ sī. Asīṁ vakhō vakharē viśi'āṁ'tē labē samēṁ la'ī gala kītī, maiṁ ajē vī vi'āha dī ḵẖuśī vica sī atē āpaṇē prabhāva sān̄jhā kītā. Jadōṁ maiṁ iha sapaśaṭa karana dā phaisalā kītā ki usanē vi'āha dē daurāna kisa tar'hāṁ dī rasama kītī, alīnā nē javāba ditā: "Iha khuśahāla atē labē parivāraka jīvana la'ī ika rasama hai." Mērī dōsata hamēśāṁ jādū, kisamata-dasaṇa dā śaukīna sī, isa la'ī isanē mainū hairāna nahīṁ kītā, atē maiṁ usa dā dhanavāda vī kītā. Parivāraka jīvana dā pahilā sāla ika parī kahāṇī vāṅga laghi'ā, isa tatha dē bāvajūda ki bahuta sārē kahidē hana ki iha ika naujavāna parivāra la'ī ika prīkhi'ā hai. Patī bahuta dhi'ānavāna, dēkhabhāla karana vālā, kama tōṁ bā'ada uha hamēśā ghara jāndā sī. Asīṁ sārē chuṭī'āṁ ikaṭhē bitā'ē, hara miṭa dā anada lai kē. Phēra iha mainū lagi'ā ki kujha vī nahīṁ atē kō'ī vī sāḍī khuśī vica dakhala nahīṁ dē sakadā. Para ika sāla bā'ada mērē patī nū badali'ā jāpi'ā. Uha ṭhaḍā hō gi'ā atē kisē tar'hāṁ paradēsī hō gi'ā, mainū lagadā hai ki jihaṛī'āṁ.Ratāṁ isa tōṁ bacī'āṁ hana uha mainū samajhaṇagī'āṁ. Iha jāṇanā bhi'ānaka atē muśakala hai ki tuhāḍā pi'ārā ādamī ajanabī baṇa gi'ā hai. Maiṁ huṇē āpaṇē vi'āha nū bacā'uṇa la'ī nahīṁ kītā. Para huṇa taka mērī'āṁ sārī'āṁ kōśiśāṁ saphalatā dā tāja nahīṁ hana. Zi'ādātara akasara vicārāṁ nē mainū usa rasama bārē milaṇa dī śurū'āta kītī jō khuśahāla parivāraka zidagī la'ī kītī ga'ī sī, para kujha kāranāṁ karakē iha collaphi.̔Ērī hō ga'ī. Zāhara hai, mērē dōsata nē iha rasama bilakula nahīṁ kītā jisa bārē usanē mainū dasi'ā. Mainū nahīṁ patā kī karanā hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/