Mainū isa laṛakī la'ī afasōsa ki'uṁ hai?

 

#Māphakaranā
Kalāsa vica mērī dhī dī ika laṛakī hai, maiṁ usa nū maśaiṅkā bulāvāṅgā. Prā'imarī sakūla vica laṛakī māṛī paṛhā'ī karadī sī. Uha hamēśāṁ śaramidā, śaramidā sī jadōṁ usa nū bōraḍa'tē bulā'i'ā gi'ā sī, atē sirapha udōṁ musakarā'i'ā jadōṁ unhāṁ nē usa nāla dōsatī karana dī kōśiśa kītī. Jadōṁ bacē pajavīṁ jamāta vica calē ga'ē, māpi'āṁ dī mīṭiga vica unhāṁ nē śānadāra atē cagē vidi'ārathī'āṁ dā ailāna kītā. Maiṁ sarabōtama vidi'ārathī'āṁ dī sūcī vica maśaiṅkā dā upanāma suṇakē hairāna hō'i'ā. Māśā dī māṁ savaitalāṇā nē baṛī sajīdagī nāla samajhā'i'ā ki ika bu oldī dādī unhāṁ dē nāla asathā'ī taura'tē calī ga'ī sī atē āpaṇī dhī nū paṛhana vica sahā'itā kara rahī sī, isa tōṁ ilāvā usadā vaḍā bharā usa nāla agrēzī dī paṛhā'ī kara rihā sī. Asīṁ usa samēṁ laṛakī la'ī khuśahāla hāṁ. Jadōṁ usadī dhī 6 vīṁ jamāta vica sī, savētalāṇā labē samēṁ la'ī hasapatāla vica bharatī sī. Māśā nē turata pratīkiri'ā ditī - uha adāzē anusāra bāhara calī ga'ī, atē āpaṇē āpa nū āpaṇē āpa vica bada kara li'ā. Kuṛī'āṁ nē usa nāla gala karana la'ī asaphala kōśiśa kītī. Jaladī hī, savaitalāṇā dubārā māpi'āṁ dī sabhā vica pragaṭa hō'ē (āpaṇī dhī dē ulaṭa, usadī māṁ nē hamēśā jamāta dē jīvana vica ika saragarama hisā li'ā). Usanē kihā ki usanū ika navīṁ naukarī milī hai, atē huṇa uha ākharakāra sakūla phīsāṁ dī adā'igī vica dērī nahīṁ karēgī. Kujha sālāṁ tōṁ maiṁ kisē tar'hāṁ savētalāṇā dē pāra nahīṁ ā'i'ā. Atē isa sāla pēraiṇṭa caiṭa vica ika navāṁ phōna nabara ā'i'ā. Turata āpaṇē āpa nū pēśa karadi'āṁ, ādamī nē likhi'ā ki uha māśā dā matarē'ā pitā hai. Uha kujha adhi'āpakāṁ bārē ajība gala karana lagā. Ka'ī'āṁ nē usanū anukūla baṇā'i'ā, kujha nahīṁ manadē. Usanē adhi'āpakāṁ nū prabhāvata karana dē vakha vakha.Gāṁ dī pēśakaśa karanī arabha kītī, atē nāla hī uha vidi'ārathī jō pāṭhāṁ nū vigāṛadē hana. Sigaraṭa pīṇa atē baci'āṁ dē pīṇa bārē usa dē saḵẖata rukha dī rūpa rēkhā ditī. Atē iha jāpadā hai ki jihaṛī vī uha gala kara rihā sī uha sahī hai, para saca bōlaṇa tē, maiṁ udōṁ vī ghabarā gi'ā sī ki kisē ajanabī nē āpaṇī hā'ī sakūla dī matarē'ī dhī dī paravariśa atē mulāṅkaṇa nū inē saragaramī nāla li'ā sī. Parivaratanaśīla umara parivāraka samasi'āvāṁ tē sī. Māśā tikhī vasatū'āṁ nāla āpaṇē hathāṁ nū khurakaṇa lagī, niratara āpaṇē nahu'āṁ nū ḍaga māradā hai, atē phira muḍi'āṁ vāṅga āpaṇē vāla kaṭadā hai. Isa tōṁ ilāvā, iha sapaśaṭa sī ki usanē āpaṇē vāla āpaṇē āpa kaṭa la'ē, uha usadī'āṁ akhāṁ dē asamāna taṇē vica laṭaka rahē sana. Usanē laṛakī'āṁ nāla sacāra karanā bilakula bada kara ditā, usanē āpaṇē āpa nū pūrī tar'hāṁ bada kara ditā. Jamātī nāla samasi'āvāṁ, adhi'āpakāṁ nāla samasi'āvāṁ. Usa umara vica jadōṁ laṛakī'āṁ kapaṛē pā'uṇa atē raga dēṇa laga pa'ī'āṁ, tāṁ māśā nē ika purāṇī varadī pā ditī, jithōṁ, uha bahuta pahilāṁ vaḍā hō'i'ā sī. Atē jē chōṭē ṭarāserszara nū"phaiśana" du'ārā jā'iza ṭhahirā'i'ā jā sakadā hai, tāṁ jaikaṭa dī'āṁ salīvaza sapaśaṭa taura'tē ika chōṭā jihā ākāra dēṇā śurū karadī'āṁ hana. Sakūla dī'āṁ tasavīrāṁ vica mārī'ā nū “haṭā'i'ā” jāṇā śurū hō'i'ā. Śā'ida āma driśaṭīkōṇa nū kharāba nā karana la'ī. Mainū samajha nahīṁ ā rahī sī ki mērī māṁ kithē dēkha rahī hai, mainū laṛakī la'ī afasōsa sī. Atē hāla hī vica, savaiṭalānā la'ī ika māvāṁ dā ika vadhā'ī bhāśaṇa sakūla galabāta vica pragaṭa hō'i'ā. Iha patā cali'ā ki usanē ika bacē nū janama ditā. Bahuta sārē mubārakāṁ atē sabha kujha, hara cīza dī ichā karana lagē. Maiṁ śā'ida unhāṁ vicōṁ ika sī jō āma anada nū nahīṁ samajhadā sī. Śā'ida maiṁ galata hāṁ? Jāṁ kujha samajha nahīṁ ā'undā? Sajaṇāṁ, savaitalāṇā dē dō vaḍē hō'ē bacē hana, jinhāṁ vicōṁ ika ika samasi'ā vālī laṛakī hai jō āpaṇē hatha kaṭadī hai. Para savaitalāṇā dā navāṁ patī ika bacā cāhudā hai, āpaṇā āpaṇā, āpaṇā. Atē kujha vī nahīṁ jō māpē pahilāṁ hī 40 tōṁ vadha hō cukē hana, baci'ō, iha khuśī hai. Tarīkē nāla, vitī taura'tē māśā dā parivāra hamēśāṁ māṛā ji'undā rihā, baci'ā, para bacā, iha khuśī dī gala hai! Bimārī tōṁ bā'ada, savaitalāṇā akasara śikā'ita karadī sī ki usa dā ilāja sāla vica ka'ī vāra karanā paindā sī tāṁ ki bimārī āpaṇē āpa nū mahisūsa nā karē. Para bēbī, iha bahuta vadhī'ā hai. Śā'ida, maiṁ isa zidagī vica kujha samajha nahīṁ rihā? Śā'ida ika navīṁ samājaka ikā'ī, ika sihatamada bacā anada karana dē yōga. Atē māśā? Khaira, usa la'ī kī baci'ā hai. Hō sakadā hai ki jaladī hī uha ika navēṁ parivāra vica"cagī zidagī" tōṁ bhaja jāvē.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/