Mainū patā lagi'ā ki mērā pi'ārā vi'āhi'ā hō'i'ā sī atē māpha nahīṁ kītā

 

#Śādīśudā
Maiṁ āpaṇē bausa nāla mila rihā hāṁ usadā āpaṇā kārōbāra hai, uha āpaṇī dēkhabhāla karadā hai, bahuta bahādarī vālā. Maiṁ ajihē lōkāṁ nū pahilāṁ kadē nahīṁ mili'ā. Jivēṁ hī maiṁ dēkhi'ā, mainū pi'āra hō gi'ā, maiṁ basa iha mahisūsa kītā ki iha uha vi'akatī hai jisadī maiṁ labē samēṁ la'ī bhāla kara rihā sī. Usanē usē vakata mainū vēkha li'ā. Mērē labē vāla hana atē cagī śakhasī'ata. Asīṁ ikaṭhē bahuta sārā samāṁ bitā'uṇā, gala karanā śurū kītā. Sāḍē kōla bahuta sārē sān̄jhē thīma hana atē asīṁ ika dūjē nū pūrī tar'hāṁ samajhadē hāṁ. Maiṁ śābadika taura tē sārē sāla khuśī nāla khabhāṁ tē uḍi'ā. Uha mainū tōhafē didā hai, mērī sudaratā nāla dēkhadā hai, akasara phula bhējadā hai, para asīṁ hamēśāṁ nirapakha pradēśa'tē miladē hāṁ. Atē hāla hī vica mainū acānaka patā cali'ā ki uha vi'āhē hō'ē hana. Pharama vicalā kō'ī vī jāṇadā nahīṁ hai ki asīṁ ikaṭhē hāṁ atē, āma taura'tē, uha sāḍē nāla gapāṁ māradē nahīṁ, para sahikaramī'āṁ dī ika galabāta suṇa kē mainū ahisāsa hō'i'ā ki uha isa samēṁ mainū dhōkhā dē rihā sī. Usadī patanī ika gharēlū iferata hai atē unhāṁ dē dō bacē hana. Maiṁ isa womanrata nū jī'undā nahīṁ vēkhi'ā hai. Mainū usa nū labhaṇa la'ī bahuta kōśiśa karanī pa'ī. Āpaṇī patanī atē baci'āṁ bārē usadē panē tē, iśārā vī nahīṁ hai. Uha ispovedi.Com dōsatāṁ vica vī lukī hō'ī hai. Ika sadhāraṇa womanrata, gidaṛa, bahuta cagī tar'hāṁ ti'āra nahīṁ, uha āpaṇē patī nāla ika bilakula vakharī jīvana śailī dī agavā'ī karadē hana. Maiṁ usanū ika galabāta karana la'ī li'ā'i'ā, atē usanē sabha kujha ikarāra kītā. Usanē mu'āphī magī, kihā ki usanē labē samēṁ tōṁ usanū pi'āra nahīṁ kītā sī atē labē samēṁ tōṁ calē jāṇā cāhudā sī. Ki sirapha bacē usanū phaṛadē hana. Āma taura tē, usanē uha sabha kujha kihā jō āma taura tē ajihē māmali'āṁ vica kihā jāndā hai. Maiṁ ika badōbasata la'ī arazī ditī atē isa nū hara jag'hā balauka kara ditā. Uha hara tarīkē nāla saparaka vica ā'uṇa dī kōśiśa karadā hai, pahucadā hai, vakha vakha nabarāṁ tōṁ kāla karadā hai, mērī māphī kharīdaṇa dī kōśiśa karadā hai, para maiṁ isa sabha nū ghriṇā karadā hāṁ. Maiṁ niratara usadī patanī dē pēja tē jāndā hāṁ, ihanāṁ khuśahāla phōṭō'āṁ, pi'āra atē parivāraka khuśī'āṁ bārē pōsaṭāṁ, baci'āṁ, ika vaḍā ghara, atē mainū lagadā hai, kī maiṁ usa nū dasāṁ? Kī tuhānū āpaṇī'āṁ akhāṁ khōl'haṇī'āṁ cāhīdī'āṁ hana? Iha kō'ī tatha nahīṁ hai ki kala usanū kō'ī hōra nahīṁ milēgā. Maiṁ bahuta dukhī atē nārāza hāṁ ki unhāṁ nē mērē nāla ajihā kītā. Maiṁ usa tōṁ badalā laiṇā cāhudā hāṁ, tāṅki uha usa nū mērē vāṅga mahisūsa karavā sakē. Para maiṁ nahīṁ jāṇadā, kī iha isa dē yōga hai? Ākharakāra, usa nū vī dukha jhalaṇā pa'ēgā. Jāṁ hō sakadā hai sabha kujha usa nū pūrā karadā hai? Mainū nahīṁ patā. Mainū lagadā hai ki hara kō'ī mērē tē dōśa lā'ēgā. Ki maiṁ parivāra nū naśaṭa karana dī kōśiśa kara rihā sī, ki maiṁ burā sī. Atē kō'ī mērī nahīṁ suṇēgā. Isa la'ī maiṁ āpaṇī naukarī chaḍa ditī. Maiṁ turata mērī diśā vica cugalī atē nafarata tōṁ baci'ā. Atē jadōṁ maiṁ ika navāṁ labha rihā hāṁ, maiṁ usa du'ārā aisa'aima'aisa sadēśāṁ dē samūha nū nazara adāza karana dī kōśiśa karadā hāṁ.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/