Māṁ dī ichā

 

#Ichā
Maiṁ āpaṇē patī atē usadī māṁ dē vicakāra sabadhāṁ bārē kahāṇī dē lēkhaka vajōṁ vī kītā sī. Atē isa tar'hāṁ isadā ata hō'i'ā. Vi'āha tōṁ pahilāṁ hī maiṁ jāṇadā sī ki mērē patī (sābakā) nē labē samēṁ tōṁ āpaṇī māṁ nāla galabāta nahīṁ kītī sī atē usanū pi'āra nahīṁ kītā sī. Jadōṁ sāḍā vi'āha hō'i'ā, maiṁ phira vī sāḍī jāṇa-pachāṇa karā'uṇa la'ī kihā. Usanē labē samēṁ tōṁ inakāra kara ditā, para maiṁ zōra dē kē kihā ki ika dina usanē hāra mana la'ī. Usanē sānū ika dūjē nāla jāṇa-pachāṇa karā'ī, para cētāvanī ditī ki uha phira vī usa nāla galabāta nahīṁ karanā cāhudā atē nahīṁ karēgā. Usadī māṁ ika bahuta hī sudara atē suhāvaṇī berata nikalī. Para pahilāṁ uha sāḍī phērī bārē citata sī. Usanē turata mainū dasi'ā ki huṇa uha āpaṇē ikalautē putara nālōṁ āpaṇē maujūdā patī dē baci'āṁ dē nazadīka hai. Para bā'ada vica asīṁ usa nāla cagī tar'hāṁ galabāta karana laga pa'ē, atē maiṁ unhāṁ nū nēṛē li'ā'uṇa dī'āṁ kōśiśāṁ karanī'āṁ śurū kara ditī'āṁ. Kisē vī vica patī. Atē hara cīja mainū khu'ā'undī hai. Atē huṇa iha niraṇā'ika kadama cukaṇa tōṁ pahilāṁ atē mērē patī dī māṁ nū mērē janamadina tē bulā'uṇa la'ī kāfī labā samāṁ laga gi'ā sī. Uha ā'uṇa la'ī rāzī hō ga'ī, para uha bahuta citata sī ki usadā putara kivēṁ vivahāra karēgā. Patī ā'uṇa tē sajama nāla pēśa ā'i'ā atē śāma cagī calī, atē usadī māṁ khuśa sī atē usanē mainū dasi'ā ki uha huṇa āpaṇē putara dē nēṛē hōṇa dī umīda kara sakadī hai. Atē mērē patī dē janamadina la'ī, maiṁ dubārā usa dī māṁ nū bulā'i'ā. Uha mēlē dī ti'ārī ti'āra karana vica mērī madada karana la'ī jaladī pahucī atē āpaṇē putara nāla atama mēla-milāpa dī umīda vica ucī ātamā vica sī. Hara kō'ī jaśana'tē masatī kara rihā sī. Mainū khuśī sī ki huṇa mērē riśatēdārāṁ dē riśatē sudhara jāṇagē. Mainū yakīna sī jadōṁ patī dī māṁ tōṁ vadhā'ī'āṁ dī vārī ā'ī, tāṁ uha khaṛhē hō'ē atē bahuta labē samēṁ la'ī bōli'ā. Usanē khuśahāla yādāṁ sān̄jhī'āṁ kītī'āṁ, nighī ichāvāṁ kahī'āṁ, jisa vica śāmala hai ki jinē jaladī hō sakē sāḍē bacē hōṇa. Akhīra vica, usanē agē kihā ki uha āpaṇē pōtē-pōtī'āṁ dī dēkhabhāla karana vica khuśa hō'ēgī, uha unhāṁ nāla lagātāra ṭika karana la'ī ti'āra sī. Atē phira acānaka patī, jō usa samēṁ pahilāṁ hī śarābī hō cukā sī, chāla māra gi'ā atē ailāna kara ditā ki uha āpaṇē baci'āṁ nū āpaṇī zidagī vica kadē nahīṁ saumpēgā! Phēra uha ucī āvāza vica sabha dē sāhamaṇē usadā apamāna karana lagā. Phira māṁ āpaṇē bēṭē nū cīkadī hō'ī chētī nāla turana lagī ki uha usa nū hōra nahīṁ jāṇanā cāhudī atē ichā kītī ki uha kadē pitā nahīṁ baṇa sakadā! Phira maiṁ kivēṁ citata sī ki maiṁ iha sabha śurū kītā. Publiclyrata nū janataka taura'tē apamānita kītā gi'ā sī, atē iha sabha mērē kārana hō'i'ā. Kisa nē mainū isa riśatē vica ā'uṇa la'ī kihā? Mērē patī dī māṁ nē kadē vī mērī kāla dā javāba nahīṁ ditā. Iha uha hai jō bahuta zi'ādā pahila karadā hai. Tarīkē nāla, vi'āha dē 7 sālāṁ tōṁ, mērē patī atē mērē bacē nahīṁ hō'ē. Atē talāka tōṁ bā'ada, asīṁ ajē vī māṁ-bāpa nahīṁ baṇē hāṁ. Kauṇa jāṇadā hai, śā'ida usadī māṁ dī ichā pūrī hō'ī?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/