Mērā patī mērī'āṁ umīdāṁ'tē kharā nahīṁ utari'ā

 

#Umīdāṁ


Chē sāla pahilāṁ maiṁ āpaṇē ā'uṇa vālē patī nū ika dōsata dē ghara mili'ā. Uha mērē la'ī sabha tōṁ vadhī'ā ādamī sī. Sāḍē milaṇa tōṁ bā'ada, asīṁ 3 hafati'āṁ vica ikaṭhē rahiṇā śurū kara ditā. Sabha kujha ika parī kahāṇī varagā sī. Mērē māpi'āṁ dā śahira tōṁ bāhara vaḍā ghara hai. Uha ḵẖuda kisē hōra śahira dā rahiṇa vālā hai atē māsakō vica pahilāṁ hī āpaṇī paṛhā'ī ḵẖatama kara rihā sī. Milaṭarī yūnīvarasiṭī dē pajavēṁ sāla vica sī. Sāḍē rahiṇa dē dō mahīni'āṁ bā'ada, mainū patā cali'ā ki maiṁ garabhavatī hāṁ. Asīṁ vi'āha karavā li'ā atē vi'āha karavā li'ā (usanē zōra pā'i'ā). Sabha kujha burā nahīṁ sī, sivā'ē isa sārē samēṁ tōṁ uha kama nahīṁ kara rihā sī. Sānū lāzamī taura'tē mērē māpi'āṁ atē usadī mātā du'ārā sahā'itā prāpata kītī ga'ī sī. Pahilāṁ āramī tōṁ barakhāsatagī dī'āṁ samasi'āvāṁ sana. Ki'uṅki yūnīvarasiṭī dē ata vica unhāṁ nū śahirāṁ vica sēvā karana la'ī niyukata kītā gi'ā hai. Usanū khabārōvasaka nū saupi'ā gi'ā sī. Natījē vajōṁ, barakhāsatagī dē nāla iha prakiri'ā lagabhaga 1.5 Sāla calī. Phēra usa nū bāra vica naukarī milī. Uthē, jivēṁ ki uha kahidē hana, uha āpaṇē paira khu'ā'undē hana, para uha jaladī uṭha nahīṁ sakadā. Kujha māmūlī kamā'ī'āṁ sana. Para iha sirapha hāsōhīṇē paisē hana. Usanē jhijakadē hō'ē ghara atē bacē dē nāla mērī madada kītī. Uha lagātāra āpaṇē dōsatāṁ dī madada la'ī bhaji'ā. Uha pahilē ā'ē. Uthē bahuta sārī'āṁ cīzāṁ sana, ika lamī kahāṇī. Bēśaka, iha hamēśā māṛā nahīṁ hudā sī. Maiṁ khuda hara tarāṁ dī'āṁ pāraṭī'āṁ nū pi'āra karadā hāṁ. Para jē kō'ī bacā hai, tāṁ kī maiṁ āpaṇē nijī manōrajana la'ī bacē dī ichā nū sacamuca rakhāṅgā? Atē uha hamēśāṁ kisē mahatavapūraṇa kārōbāra dē pichē luka jāndā hai. Para asala vica, iha mainū jāpadā hai, uha kisē vī cīza vica rujhi'ā nahīṁ hai. Mērī kāra calā'undē hō'ē, khuśī la'ī turi'ā. Uha niratara ika gala vī kahidā hai, para kēsa vica kujha nahīṁ. Sabha kujha uvēṁ hai jivēṁ ki sī atē ajē vī hai. Jībha cagī tar'hāṁ laṭaka rahī hai, iha kisē nū vī manā sakadī hai. Natījē vajōṁ, maiṁ isa sabha tōṁ thaka gi'ā, maiṁ sasathā vica patara prēraka (dūjī uca sikhi'ā) la'ī dākhala hō'i'ā. Mainū ika vā'adā vālī naukarī milī. Isa samēṁ, usanē āpaṇī yōgatā nū sudhārana la'ī āpaṇē śahira jāṇa dā phaisalā kītā. Uha sikhi'ā du'ārā ika milaṭarī manōvigi'ānaka hai, atē dūjī du'ārā ika vakīla hai. Usanē kihā ki māsakō vica takanīkī sikhalā'ī laiṇī mahigī hai, atē usadē śahira vica, mērī māṁ sahimata hōvēgī. Jivēṁ kujha mahatavapūraṇa ahudi'āṁ'tē baiṭhē jāṇū hana. Uha chē mahīni'āṁ la'ī cali'ā gi'ā. Maiṁ sirapha dō mahīni'āṁ vica ika vāra ā'i'ā sī. Ika hafatē la'ī. Maiṁ atē mērā bacā uthē 2 hafati'āṁ la'ī jā rahē hāṁ. Para hara dina mainū usa atē usa sathitī bārē ajihā bhi'ānaka viśavāsa hai jō āma taura tē vāpara rihā hai. Uha kahidā hai ki uha ika parivāra nū pi'āra karadā hai atē usadī zarūrata hai. Para mainū usa kōla jāṇā pa'ēgā, ki'uṅki usa kōla bahuta sārē maukē hana, para māsakō vica nahīṁ. Mainū usa dā samarathana karanā pa'ēgā. Atē maiṁ āpaṇā śahira (māsakō khētara dē nēṛē) nahīṁ chaḍaṇā cāhudā. Iha mērē māpē hana jō mērī bahuta sahā'itā karadē hana. Usadī māṁ bārē hōra kujha nahīṁ kihā jā sakadā atē usa tōṁ vī vadha. Bacapana tōṁ mērī pūrī zidagī ithē batīta hō'ī. Uha 29 sālāṁ dā hai. Mainū ika sihatamada ādamī dā samarathana ki'uṁ karanā cāhīdā hai jō kujha vī nahīṁ karanā cāhudā? Śā'ida ākharakāra usadā samāṁ hai ki uha mērī atē usadī dhī dā samarathana karē? Atē uha bhaja gi'ā jithē kujha karanā nahīṁ sī. Kama tē jāṇa dī bajā'ē. Maiṁ hōra kujha nahīṁ magadā. Atē maiṁ usa dī taraphōṁ vadhērē dhi'āna dēṇā cāhāṅgā. Para mainū pahilāṁ hī pūrā śaka hai ki asīṁ usa nāla saphala hōvāṅgē. Hālāṅki maiṁ usa nū bahuta pi'āra karadā hāṁ. Maiṁ talāka nahīṁ laiṇā cāhāṅgā

Ika sarōta: https://ispovedi.com/