Mērē patī nē mērē tōṁ lukō kē rakhi'ā ki usa dē pahilē vi'āha tōṁ usadā ika bacā hai

 

#Ikabacāhai
Maiṁ atē mērē ā'uṇa vālē patī bahuta rumān̄caka --ga nāla nahīṁ milē - ika ḍēṭiga sā'īṭa tē. Sudara, samāraṭa, phiṭa ādamī 32 sālāṁ dā hai. Sānū turata ika sān̄jhī bhāśā mila ga'ī, atē pahilī mulākāta tōṁ bā'ada mainū yāda vica pi'āra hō gi'ā. Maiṁ cīzāṁ vica kāhalī nā karana, usa bārē hōra jāṇana, vadhērē galāṁ karana dī kōśiśa kītī. Uthē tārīkhāṁ sana, phulāṁ dē guladasatē, kaiphē, rāta ​​dē banha dē nāla-nāla turana vālī'āṁ. Mainū śurū tōṁ hī patā sī ki uha bilakula amīra nahīṁ sī. Usa kōla āpaṇī jā'idāda nahīṁ sī, sirapha ika sasatī kāra, para iha mainū parēśāna nahīṁ karadā sī. Usanē kihā ki ka'ī sālāṁ tōṁ uha āpaṇē bazuraga māpi'āṁ dī paisē nāla sahā'itā kara rihā sī, isa la'ī usanē kadē kujha nahīṁ baṇā'i'ā. Jaladī hī asīṁ ikaṭhē ika apāraṭamaiṇṭa kirā'ē tē laiṇā śurū kara ditā, atē chē mahīni'āṁ bā'ada usanē mērē la'ī prasatāva ditā. Riśatā tēzī nāla vikasata hō'i'ā, para maiṁ isa vi'akatī'tē bharōsā kītā atē pāgala hō gi'ā. Uha bahuta dēkhabhāla karana vālā, di'ālū atē kōmala sī. Usanē hara cīza vica mērī sahā'itā kītī, kadē āpaṇī āvāza nahīṁ uṭhā'ī. Usa nē mainū āpaṇē parivāra nāla milavā'i'ā, jisa nē mērā savāgata kītā. Usa tōṁ bā'ada unhāṁ nē 20 lōkāṁ la'ī ika māmūlī vi'āha khēḍi'ā. Asīṁ yōjanāvāṁ baṇā'ī'āṁ, āpaṇē bhavikha bārē bahuta sōci'ā. Ika sāla bā'ada, mērē patī nē pahilāṁ hī usa samēṁ naukarī badalaṇa dā phaisalā kītā sī. Usa nē kihā ki usa nū kisē hōra śahira vica vadhī'ā ahudē dī pēśakaśa kītī ga'ī sī, atē ki'uṅki kujha vī sānū rōka nahīṁ rihā, isa la'ī asīṁ chaḍaṇa dā phaisalā kītā. Kama asala vica cagā sī. Atē hālāṅki navēṁ śahira vica rahiṇa dā mi'āra ucā atē mahigā sī, asīṁ jaladī isa dī ādata vica pai ga'ē atē isadī ādata pā'uṇī śurū kara ditī. Mainū ika naukarī vī milī, khāṇā pakā'uṇa dē kōrasāṁ vica usē samēṁ paṛhanā śurū kītā. Asīṁ ika giravīnāmā li'ā, ika sayukata bacē dī yōjanā baṇā'ī. Āma taura tē, sabha kujha bahuta vadhī'ā sī. Para kēvala udōṁ taka jadōṁ taka uha mainū nahīṁ bulā'undē. Mainū nahīṁ patā ki usanē mērā nabara kithōṁ prāpata kītā, para iha tatha rihā. Mainū usa dī sābakā patanī dā phōna ā'i'ā, jisadī maujūdagī bārē mainū patā hī nahīṁ sī. Usanē phōna vica cīka ditī ki usadā bacā bhukhā sī jadōṁ asīṁ masatī kara rahē sī. Isa bārē ki kī sānū isa tar'hāṁ ji'uṇā śaramidā nahīṁ hai. Usanē āpaṇē ākharī śabada mainū atē usadē patī nū bulā'ē. Labē samēṁ la'ī citarakārī nā karana la'ī, maiṁ turata bā'ada vica jō kujha sikhi'ā hai usa bārē dasāṅgā. Patī dā patā cali'ā ki usa dē pahilē vi'āha tōṁ ika bacā sī. Jadōṁ uha āpaṇē grahi vikhē sī, usanē niyamita taura tē baci'āṁ dī sahā'itā kītī, kadē kadē usanū vēkhi'ā, para jivēṁ hī asīṁ calē ga'ē, usanē bhugatānāṁ vica adā'igī karanī śurū kara ditī. Usadī tanakhāha cagī sī, atē uha basa āpaṇī sābakā patanī nū inē paisē ṭrānsaphara nahīṁ karanā cāhudā sī, isa la'ī usanē sidhē usadē kāraḍa tē 5 hazāra ghaṭa bhēji'ā. Uha nahīṁ jāṇadī sī ki uha kithē rahidā sī atē kama karadā sī, phōna nahīṁ jāṇadā sī, usadē māpi'āṁ tōṁ kujha nahīṁ prāpata kara sakadā sī. Nāla hī, bā'ada vica sānū patā lagi'ā ki usanē vi'āha karavā li'ā atē āpaṇē navēṁ patī, ika vapārī nāla ika viśāla ghara vica rahī, isa la'ī usanē bhukha bārē saca nahīṁ kihā. Nāla hī iha tatha vī hai ki mērē patī nē usa nū lagabhaga saṛaka'tē ikalē chaḍa ditā. Usanē mainū dasatāvēza vikhā'ē, jithē uha āpaṇī sābakā patanī atē bacē nū ika sayukata apāraṭamaiṇṭa didā hai, sirapha āpaṇē la'ī ika purāṇī kāra chaḍadā hai. Hāṁ, usanē iha sabha mērē tōṁ lukō ditā, para sirapha tāṁ jō maiṁ ghabarā nā jāvāṁ. Maiṁ hara cīza nū sakraica tōṁ śurū karanā cāhudā sī (usadē śabadāṁ nāla). Uha āpaṇā pāsapōraṭa gu'ā cukā sī, atē navēṁ vi'akatī dī āpaṇī sābakā patanī atē bacē bārē kō'ī niśāna nahīṁ sī. Samājika vica naiṭavaraka nē usa dē sārē havāli'āṁ nū miṭā ditā atē mainū riśatēdārāṁ nāla gala karana tōṁ vī varaji'ā. Isadē ulaṭa, mērī prōphā'īla harēka la'ī khulī sī. Maiṁ kujha vī lukā'i'ā nahīṁ nā hī uha śahira jithē asīṁ rahidē hāṁ, nā hī sān̄jhī'āṁ phōṭō'āṁ jisa du'ārā usanē sānū labhi'ā. Huṇa mērē patī dē kama'tē vaḍē gujārē karazē hana, sārī'āṁ kaṭautī'āṁ dē bā'ada, sāḍē kōla muśakila nāla giravīnāmā adā karana la'ī kāfī hai. Mainū nahīṁ patā ki kivēṁ jī'uṇā hai. Usadī sābakā patanī usanū āpaṇā bacā dēṇā cāhudī hai. Uha cāhudā hai ki usadā putara āpaṇē pitā dē nāla rahiṇa, hālāṅki usanē usanū labē samēṁ tōṁ nahīṁ vēkhi'ā. Atē maiṁ sadamē atē dahiśata vica hāṁ. Kī karanā hai atē āpaṇē azīza'tē bharōsā kivēṁ karanā hai? Maiṁ usa tē inā anhēvāha kivēṁ viśavāsa kara sakadā sī. Atē huṇa kisē hōra muḍē la'ī jisadī mainū zarūrata nahīṁ hai usa la'ī zidagī kivēṁ baṇā'ī'ē? Āpaṇē māpi'āṁ kōla vāpasa calē jā'ō? Sabha kujha chaḍa di'ō atē talāka la'ō? Para maiṁ usa nū pi'āra karadā hāṁ. Iha sārē sāla asīṁ bināṁ kisē jhagaṛē atē aparādha dē, sapūrana sadabhāvanā vica jī'undē rahē hāṁ. Sārē supanē rātō rāta collaphi ga'ē. Maiṁ usa dē bēṭē nū kadē nahīṁ vēkhi'ā, para maiṁ pahilāṁ hī nakārātamaka taura tē najiṭhi'ā gi'ā hāṁ. Maiṁ ghabarāhaṭa nāla kaba rahī hāṁ atē maiṁ kisē vī cīja tē dhi'āna nahīṁ lagā sakadī. Maiṁ hara samēṁ rōndā hāṁ. Sāḍī zidagī pahilāṁ varagī kadē nahīṁ hōvēgī.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/