Mērī ajība jāṇa pachāṇa dī kahāṇī

 

#Ḍēṭiga
Ika ādamī nē mainū sōśala naiṭavarakasa tē likhi'ā. Asīṁ baṛē cagē tarīkē nāla galabāta karanī śurū kara ditī. Asīṁ labē samēṁ la'ī gala kītī, para maiṁ patara vihāra du'ārā pi'āra vica viśavāsa nahīṁ karadā. Phira usanē ikabāla kītā ki uha mērē nāla pi'āra kara rihā sī atē uha asala vica sāḍā sacāra pasada karadā sī. Asīṁ ka'ī ghaṭē phōna tē rahē. Usanē mērē ghara dā patā puchi'ā. Maiṁ bēśaka nahīṁ kihā, phira usanē mainū īmēla patā puchi'ā tāṅki uha mainū tōhafē bhējē. Maiṁ īmēla patā ditā maiṁ sōci'ā ki iha ika cuṭakalā sī, ajihī caśamā. Para nahīṁ. Usanē sacamuca tōhafē bhējaṇē śurū kītē. Udāharaṇa la'ī, cīzāṁ. Sudara, navāṁ atē brāṇḍa vālā. Hālāṅki asīṁ sirapha 20 sāla dē hāṁ. Isa nē mainū thōṛā ḍari'ā. Ajanabī atē tōhafē. Usanē āpaṇē māpi'āṁ dī'āṁ phōṭō'āṁ bhējī'āṁ atē dasi'ā ki kauṇa kī kara rihā sī. Unhāṁ nū mērē nāla jāṇa-pachāṇa karā'uṇa la'ī. Iha mainū ajība laga rihā sī. Maiṁ usadī phōṭō nū khātē vicōṁ atē phōṭō tōṁ ḍā downloadnalōḍa kītā atē mainū ika hōra khātā mili'ā, atē uthē - vi'āha dī'āṁ phōṭō'āṁ atē usadī patanī! Kī tusīṁ mērē sadamē dī kalapanā kara sakadē hō? Maiṁ usanū likhi'ā ki mainū ika khātā mili'ā hai atē kī uha mainū isa bārē dasaṇā cāhēgā? Maiṁ bahuta hī nimaratā nāla likhi'ā, ki'uṅki asīṁ āpaṇī zidagī vica nahīṁ milē hāṁ atē uha mērā bu'ā'ēphraiṇḍa nahīṁ hai. Usanē mainū rōki'ā. Para maiṁ ajē vī samajha nahīṁ pā'i'ā ki isa sabha dī zarūrata ki'uṁ sī? Usanē mainū āpaṇē śahira bulā'i'ā. Maiṁ āpaṇē śahira ā'uṇā cāhudā sī atē usanē mērē nāla dina atē rāta vī gala kītī. Kī iha kisē kisama dā ghuṭālā hai? Para phira tōhaphē ki'uṁ? Maiṁ pūrī tar'hāṁ hairāna hāṁ. Asīṁ javāna hāṁ. Usadē vi'āha atē ika sudara patanī sī. Usa nē mērē la'ī samāṁ pā'i'ā, hālāṅki usanē yūnīvarasiṭī vica paṛhā'ī kītī. Mērē la'ī vīḍī'ō kāla karana la'ī bhāpha tōṁ bhaja ga'ē. Mainū samajha nahīṁ ā'undā. Hō sakadā hai ki kō'ī isa dē pāra ā'i'ā? Usanē mainū vīḍī'ō tē iha vī dasi'ā ki uha pi'āra vica sī atē mērē nāla vi'āha karanā cāhudā sī. Atē mainū zarūra usa kōla ā'uṇā cāhīdā hai. Maiṁ isa tē hasa pi'ā. Maiṁ sōci'ā iha isa tarāṁ sī. Asīṁ ika dūjē nū nijī taura'tē nahīṁ jāṇadē. Tuhānū kī lagadā hai? Muḍē nē ajihā ki'uṁ kītā, atē uha inī chōṭī umara vica vi'āha karavā kē, mērē tōṁ kī cāhudā sī?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/