Mērī mamī dā pahilā pi'āra

 

#Māṁdāpiāra
Jadōṁ maiṁ 11 sālāṁ dā hō gi'ā, tāṁ mērē pitā jī bimāra hō ga'ē atē chē mahīni'āṁ bā'ada usadī mauta hō ga'ī. Mainū yāda nahīṁ ki kivēṁ sāḍā parivāra sakaṭa vicōṁ laghi'ā. Maiṁ sabha tōṁ chōṭā bacā sī, atē usa samēṁ mērā bharā 17 sālāṁ dā sī. Isa la'ī usanū kama karanā pi'ā atē āpaṇī māṁ dī madada karanī pa'ī. 4 Sālāṁ bā'ada, maiṁ 9 kalāsāṁ pūrī'āṁ kītī'āṁ. Mamī dā dubārā vi'āha hō'i'ā, jāṁ isa tōṁ ilāvā, sāḍē jāṇū akala sāśā sāḍē nāla calē ga'ē. Mainū yāda hai usadī mulākāta tōṁ pahilāṁ ghara vica ika ghapalā hō'i'ā sī. Bharā atē māṁ laṛa rahē sana. Uha nahīṁ cāhudā sī ki kō'ī ajanabī sāḍē apāraṭamaiṇṭa vica rahē. Atē uha sāḍē la'ī ajanabī nahīṁ hai. Iha sāḍē pitā jī dā bahuta cagā dōsata sī. Phira bā'ada vica mainū patā lagi'ā ki iha mērī māṁ dā pahilā pi'āra hai. Usanē usanū tārīkha ditī. Iha ādamī atē sāḍē ḍaiḍī dōsata sana. Phira mērē cācē nē mērī māṁ nū chaḍa ditā, ki'uṅki uha 3 sāla kama karana la'ī kisē hōra dēśa (magōlī'ā) gi'ā sī. Atē sāḍē ḍaiḍī jī nē mamī nū māri'ā atē jaladī hī unhāṁ dā vi'āha hō gi'ā. Para phira mainū yāda hai ki cācā sāśā sāḍē ghara akasara ā'undē rahidē sana. Phira uha sāḍī zidagī tōṁ 5 sālāṁ la'ī alōpa hō gi'ā atē mērē pitā dī mauta tōṁ 2 sāla pahilāṁ śābadika vāpasa ā'i'ā. Cācā sāḍē kōla calē ga'ē, atē bharā dādī (pitā dī māṁ) nāla rahiṇa la'ī calē ga'ē. Uha isa nū baradāśata nahīṁ kara sakadā sī. Maiṁ lagha rihā sī. Maiṁ atē mērā bharā bahuta dōsatānā sana. Maiṁ usa nāla jāṇā cāhudā sī, para mainū āpaṇī māṁ la'ī vī tarasa ā'i'ā. Ākharakāra, usanē kihā ki uha mērē nāla hisā nahīṁ lai sakadī, atē phira usanē mainū dasi'ā ki uha usadā pahilā pi'āra sī. Huṇa maiṁ āpaṇē matarē'ē pitā nāla rahidā hāṁ. Uha mērē nāla cagā salūka karadā hai. Maiṁ vī usadā satikāra karadā hāṁ. Atē kal'ha maiṁ rasō'ī vica āpaṇī māṁ nāla unhāṁ dī galabāta nū suṇi'ā. Unhāṁ nē mērē bharā dī caracā kītī. Maiṁ akala sāśā nū iha kahidē suṇi'ā: "Jadōṁ tusīṁ usanū saca dasadē hō ki maiṁ usa dā pitā hāṁ." Atē mērī māṁ isa dē virudha sī. Usa nē javāba ditā: “Sabha kujha usē tar'hāṁ rahiṇa di'ō. Atīta nū bhaṛakā'uṇa dī kō'ī zarūrata nahīṁ hai, atē putara isa vicāra nāla 22 sālāṁ taka jī rihā hai ki tusīṁ usa dē pitā hō. " Maiṁ jō suṇi'ā usa tōṁ hairāna rahi gi'ā. Uha tēzī nāla kamarē vica bhajī. Mainū sārī rāta nīnda nahīṁ ā'ī. Maiṁ sirapha iha sōci'ā sī ki mērā bharā atē maiṁ sirapha āpaṇī māṁ nāla sabadhata hāṁ. Mērē dimāga vicalē vicāra ulajhaṇa vica hana. Patā nahīṁ kī karanā hai? Kī mainū āpaṇī māṁ nāla ikarāra karanā cāhīdā hai ki mainū sabha kujha patā hai? Jāṁ āpaṇē bharā nū dasō?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/