Muḍē mērē nāla ajihā ki'uṁ karadē hana?

 

#Muḍē
Maiṁ 22 sālāṁ dā hāṁ ika sāla pahilāṁ ika muḍā sī jisanū maiṁ 3 sāla tārīkha ditā sī, para sāḍā ika muśakala riśatā sī. Uha mērē tōṁ gupata rūpa vica kalabāṁ dē du'ālē ghumadā rihā, vakha vakha laṛakī'āṁ nāla usadē apāraṭamaiṇṭa vica mīṭigāṁ dā prabadha karadā sī. Kujha nē mainū isa bārē dasi'ā hai. Para usanē isa tōṁ pūrī tarāṁ inakāra kara ditā. Natījē vajōṁ, maiṁ usa nāla hara cīza nū hamēśāṁ la'ī rōkaṇa dā phaisalā kītā. Atē isa la'ī mērī ikalē jīvana dī śurū'āta hō'ī. Maiṁ vakhō vakharē muḍi'āṁ nū mili'ā, atē maiṁ ika nū pasada kītā, asīṁ ika dūjē nū kāfī samēṁ tōṁ jāṇadē sī, para bā'ada vica nēṛi'ōṁ galabāta karanā śurū kītā, phira sauṁ gi'ā. Jisa tōṁ bā'ada usanē mainū chaḍa ditā, hara gala nū isa tatha nāla samajhā'undē hō'ē ki iha mērē la'ī mazāka hai atē sirapha dōsatāṁ dī salāha'tē hī mili'ā. Kihā maiṁ usadī kisama dā nahīṁ sī. Chē mahīnē bīta ga'ē. Ku'āraṭīna vica, maiṁ ghara baiṭhā sī atē ika muḍē nū mili'ā. Sabha kujha ṭhīka sī, asīṁ caladē sī, āpasī hamadaradī. Phira uha akasara ghaṭa likhaṇā śurū kītā. Isa la'ī sāḍī laṛā'ī hō'ī, atē usanē kihā ki maiṁ usa nū taga kara rihā sī. Hālāṅki iha kēsa nahīṁ hai. Maiṁ basa iha jāṇanā cāhudā sī ki uha mērē nāla sacāra ki'uṁ nahīṁ karadā. Kisē cīza la'ī dōśī nahīṁ ṭhahirā'i'ā. Zāhara hai, ādamī upara nahīṁ cali'ā sī. Huṇa ika mahīnē tōṁ maiṁ ika navēṁ muḍē nāla galabāta kara rihā hāṁ. Uha bahuta vadhī'ā, vicāravāna, imānadāra atē pi'ārā hai. Usanē mērē la'ī ika vaḍī hamadaradī dā ikabāla kītā, kaiphē, philamāṁ vica gi'ā. Para phira, mērī mūrakhatā'ī dē bāhara, maiṁ usa dē dōsatāṁ nū saparaka vica li'ā. Usanē harēka laṛakī bārē dasi'ā. Atē unhāṁ vicōṁ ika nasatāya sī, jisa nū uha pahilāṁ pasada karadā sī. Usanē isanū miṭā ditā, ki'uṅki maiṁ sapaśaṭa kara ditā hai ki navīṁ zidagī dī śurū'āta karana la'ī, tuhānū atīta dē nāla hisā laiṇa dī zarūrata hai. Phira, maiṁ usa dī'āṁ isaṭāgrāma gāhakī vēkhī'āṁ. Maiṁ śaramidā sī ki uha sāḍē śahira dī'āṁ kuṛī'āṁ dā samūha ki'uṁ baṇa gi'ā hai jō nagī'āṁ phōṭō'āṁ hana. Maiṁ usa nū puchi'ā, jisa dā usanē javāba ditā ki uha sirapha usadē jāṇū sana. Unhāṁ vicōṁ kujha jamātī hana. Para mērī nirāśā dē adhāra tē, viśavāsa kamā'i'ā, maiṁ dō laṛakī'āṁ nū cōṇavēṁ taura tē likhi'ā. Usanē puchi'ā ki uha usadē kōla kauṇa sana. Usanē kihā ki asīṁ ika sabadha baṇā rahē hāṁ, atē maiṁ usadē vātāvaraṇa bārē thōṛā hōra jāṇanā cāhudā hāṁ. Jisa tōṁ bā'ada usanū isa bārē patā cali'ā, uha mērē nāla galabāta karanā bada kara didā hai. Kujha samāṁ bīta gi'ā. Maiṁ usanū likhadā hāṁ ki maiṁ āpaṇī galatī manadā hāṁ, isa nāla duharā nā karana dā vā'adā karadā hāṁ atē usa nū sabha kujha vāpasa karana la'ī kahidā hāṁ. Jisadā javāba usanē ditā: "Hara samēṁ la'ī jadōṁ asīṁ sacāra nahīṁ karadē, mainū ika jādū'ī laṛakī milī, isa la'ī asīṁ huṇē la'ī sacāra kara sakadē hāṁ." Usanē mainū usadī jag'hā bulā'i'ā. Bēśaka, maiṁ usa'tē viśavāsa kītā ki hara cīza āpasī sī atē usadē nāla sutā hō'i'ā sī. Usa tōṁ bā'ada, usanē milaṇa dī pēśakaśa kītī, para maiṁ kihā ki maiṁ isa bārē sōcāṅgā. Usanē savērē mainū lai li'ā, para maiṁ ajē vī usa tōṁ śaramidā sī atē usadē kahiṇa tē hī maiṁ alavidā nū cuma sakadā sī. Uha mainū bahuta hī ghaṭa likhadā hai. Atē jadōṁ maiṁ usa nāla gala karana dī kōśiśa karadā hāṁ, tāṁ uha kahidā hai ki maiṁ usa nū nijī jag'hā nahīṁ didā. Atē maiṁ ika vāra phira likhaṇa tōṁ ḍaradā hāṁ, ki'uṅki maiṁ bōra hōṇa tōṁ ḍaradā hāṁ, atē iha ajē vī patā caladā hai ki maiṁ usa vica dakhala ditā. Maiṁ kauṛā atē dukhī hāṁ ki mainū dubārā varati'ā gi'ā atē chaḍa ditā gi'ā. Maiṁ hamēśāṁ bahuta nimara hudā hāṁ, para jadōṁ kō'ī muḍā āpaṇē āpa nū nipaṭā'undā hai, mērē bharōsē vica pravēśa karadā hai, maiṁ isa vica kharīdadā hāṁ. Usē samēṁ, maiṁ pahuca tōṁ bāhara jāpadā hāṁ - hō sakadā hai ki iha unhāṁ nū ākaraśata karē. Isa muḍē nē kihā ki mainū vadhērē mazēdāra atē bhāśaṇa dēṇa dī zarūrata hai. Maiṁ samajha nahīṁ pā rihā ki mazākī'ā kivēṁ baṇēgā jē uha mērē tē sirapha thukadē hana, uha mērē'tē kō'ī saṭā nahīṁ lagā'undē. Maiṁ labē samēṁ taka sabadha sathāpata karanā cāhudā hāṁ. Tusīṁ iha nahīṁ kahi sakadē ki maiṁ ika burī kuṛī hāṁ. Hara kō'ī jāṇadā sī ki maiṁ kivēṁ su'ādī tarīkē nāla pakā sakadā hāṁ, ki maiṁ sāpha-sutharā, di'ālū hāṁ, maiṁ sahu nahīṁ khāndā, maiṁ nahīṁ pīndā, maiṁ tabākūnōśī nahīṁ karadā. Iha sārē muḍē mērī umara dē hana. Hō sakadā hai ki iha samāṁ bazuraga ādamī'āṁ nāla jāṇū hōṇa dā hōvē?

Ika sarōta: https://ispovedi.com/