Patī āpaṇī māṁ nāla māṛē riśatē tōṁ dukhī hai

 

#Dukhīhai
Mērī bahuta muśakala sathitī hai atē mainū āpaṇā kō'ī rasatā nahīṁ miladā, isa la'ī maiṁ iha ikabālī'ā likhaṇa dā phaisalā kītā. Maiṁ ika śānadāra ādamī nāla vi'āhi'ā hō'i'ā hāṁ, maiṁ āpaṇē patī nū pāgalapana taka pi'āra karadā hāṁ, uha mērē la'ī sabha kujha hai, asīṁ 15 sālāṁ tōṁ ikaṭhē rahē hāṁ. Para hara cīza inī cagī atē sudara nahīṁ hai. Mērē patī dā bacapana bahuta difficultkhā sī. Unhāṁ dī māṁ nē āpaṇē pahilē pi'āra dī ḵẖātara unhāṁ nū āpaṇē pitā kōla chaḍa ditā, uha basa bhaja ga'ī atē usa vi'akatī nāla ika parivāra śurū kītā. Bā'ada vica, 9 sālāṁ bā'ada, usadē patī dē pitā dī bānha vica kainsara kārana mauta hō ga'ī, atē iha usa la'ī ika hōra vaḍā jhaṭakā sī. Badakisamatī nāla, patī nū ika hōra viśavāsaghātī dā sāhamaṇā karanā pi'ā: Usadā pahilā pi'āra ika hōra nāla bhaja gi'ā atē usa dūjē nāla vidēśa calā gi'ā, usadē patī la'ī iha ika bhārī saṭa vī sī. Atē phira asīṁ kujha sālāṁ bā'ada milē atē ika dūjē la'ī mukatī atē khuśī baṇa ga'ē. Badakisamatī nāla, atīta pichalē vica nahīṁ rahi saki'ā. Bahuta sālāṁ bā'ada, patī nū usadī māṁ du'ārā pā'i'ā gi'ā, patī dī matarē'ī bhaiṇa (usadī māṁ dī dūsarī śādī tōṁ ika bacā) gabhīra rūpa vica bimāra sī atē paisi'āṁ dī zarūrata sī, para sāḍē kōla iha ispovedi.Com tē sī. Bahuta muśakala nāla, mērē patī nē āpaṇē āpa nū chaḍa ditā, atē asīṁ sahā'itā kītī, para ākharakāra usanē āpaṇī māṁ nāla galabāta karana tōṁ inakāra kara ditā. Usanē dhakē nāla kihā ki uha usanū atē usadē parivāra nū nafarata karadā sī atē nafarata karadā sī. Unhāṁ ghaṭanāvāṁ tōṁ bā'ada, mērē patī nū ika bhi'ānaka taṇā'a sī, jisa tōṁ asīṁ ajē vī pūrī tar'hāṁ bāhara nahīṁ ga'ē. Jithōṁ taka maiṁ āpaṇē patī nāla galabāta tōṁ samajha gi'ā sī, hara cīza dē bā'ada vī, usanū kisē camakadāra cīza dī umīda sī, usanē ḍūghā viśavāsa kītā ki uha"isa tar'hāṁ dī nahīṁ" sī, atē iha mulākāta hō'ī, atē ākharakāra uha usadī'āṁ akhāṁ vica ḍiga ga'ī atē iha saca nē usanū thalē suṭa ditā. Īmānadāra hōṇa la'ī, maiṁ āpaṇē patī nū samajhadā hāṁ - māṁ nū usadī zarūrata nahīṁ sī, uha āpaṇī dhī bārē citata sī atē usa la'ī ā'ī, para usa nū āpaṇē putara pratī kō'ī bhāvanā nahīṁ sī, usadī zamīra nē usa nū vī satā'i'ā nahīṁ. Patī ika mazabūta ​​ādamī hai, para uha hara cīza bārē bahuta citata hai. Ḍē and sāla bīta cukā hai, para maiṁ vēkhadā hāṁ ki mērā patī ajē vī isa bārē sōca rihā hai atē bītē nū nahīṁ chaḍa sakadā. Usadī adhī bhaiṇa nē usanū dhanavāda karana la'ī bulā'i'ā, atē usanē usa nū sabha kujha bhula jāṇā atē dubārā nā bulā'uṇa la'ī kihā. Patī bahādara hai atē kahidā hai ki sabha kujha ṭhīka hai, para usanē ajē vī iha sabha kujha nahīṁ karana ditā. Maiṁ usadī sahā'itā la'ī āpaṇī pūrī tākata nāla kōśiśa kara rihā hāṁ. Maiṁ cāhudā hāṁ ki uha jāṇa dēvē atē sabha kujha bhula jāvē, tāṁ jō uha usa la'ī saukhā hō jāvē, para ajē taka mērē la'ī kujha vī kama nahīṁ kara rihā, mērā patī ajē vī isa nāla tasīhē jhala rihā hai.

Ika sarōta: https://ispovedi.com/